1. Thông báo tin buồn là gì?

Thông báo thường được sử dụng ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng thông báo tin buồn chỉ được sử dụng khi gia đình có người mất.

Tang lễ là một sự kiện đau buồn mà không gia đình nào muốn xảy ra. Sự ra đi của người thân luôn để lại nhiều mất mát cho những người ở lại. Theo như phong tục tập quán của người Việt Nam ta, trước khi gia đình phát tang sẽ treo thông báo có tin buồn để mọi người cùng biết và đến đưa tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng như thăm hỏi và động viên người thân của những người đã khuất.

>> Xem thêm: Mẫu lời cảm ơn đám hiếu, cạm tạ đám tang chân thành 

 

2. Những nội dung cần có trong thông báo tin buồn

Để giúp mọi người dễ dàng nắm bắt được thời gian, địa điểm để thăm viếng, chia buồn cũng gia quyến và vĩnh biệt người đã khuất, thông báo tin buồn cần có những nội dung sau đây:

- Tên thông báo: ở đây là thông báo tin buồn

- Nội dung thông báo:

+ Đại diện gia đình vô cùng thương tiếc báo tin

+ Tên, ngày sinh của người đã khuất

+ Đơn vị, thâm niên, chức vụ công tác của người đã khuất

+ Thông báo thời gian lâm bệnh, thời gian từ trần, hưởng thọ bao nhiêu tuổi

+ Lễ viếng được tổ chức từ ngày nào đến ngày nào

+ Địa điểm tổ chức lễ viếng

+ Lễ truy điệu được tổ chức vào ngày, giờ nào

+ Lễ di quan được tổ chức vào ngày, giờ nào

+ Địa điểm an táng tại đâu

+ Gia đình xin trân trọng kính báo.

>> Xem thêm: Lời chia buồn đám tang cảm động, thành kính và ý nghĩa nhất

 

3. Một số mẫu thông báo tin buồn tham khảo

Mẫu thông báo tin buồn người thân mất (Mẫu số 1)

Tải về
 

TIN BUỒN

Gia đình chúng tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin: Chồng/cha/ông chúng tôi là ........................, sinh ngày .....................

Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi .............. ngày ............ (dương lịch), tức ngày .............. (âm lịch). Hưởng thọ ......... tuổi

Lễ viếng được tổ chức vào hồi ......... ngày .........

Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi .......... ngày .........

Tại nhà riêng: Số nhà ........., xã/phường/thị trấn........., quận/huyện ..........., tỉnh/thành phố ...........

Được hỏa táng tại .............................................

An táng tại Nghĩa trang ......................................

Bà Quả phụ ................................. và các con, cháu xin trân trọng kính báo!

 

In / Sửa biểu mẫu

Hướng dẫn cách viết mẫu thông báo tin buồn người thân qua đời:

TIN BUỒN

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin báo tin: Chồng/cha/ông chúng tôi là Nguyễn Văn A, sinh ngày 1/1/1934

Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 13 giờ ngày 11/10/2022 (dương lịch), tức ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Dần. Hưởng thọ 88 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức vào hồi 16 giờ ngày 11/10/2022

Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 10 giờ ngày 12/10/2022

Tại nhà riêng: Số nhà 10, phường T, quận C, thành phố H

Hỏa táng tại Đài hóa thân Vĩnh Hằng

An táng tại Nghĩa trang quê nhà, thôn C, huyện C, thành phố H

Bà Quả phụ Nguyễn Thị B và các con, cháu xin trân trọng kính báo!

 

Mẫu thông báo tin buồn đối với Đảng viên mất số 2:

Tải về
 

TIN BUỒN

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Vợ/mẹ/bà chúng tôi là ......................... sinh ngày .................; Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường ....................... Huy hiệu ........ năm tuổi Đảng.

Sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên đã từ trần vào hồi .... ngày ............... (dương lịch), tức ngày ............ (âm lịch). Hưởng thọ ......... tuổi.

Lễ viếng: từ ....... giờ, ngày .................

Lễ truy điệu: ........... giờ, ngày ...............

Tại nhà riêng: số nhà ...............................................

Hỏa táng tại ...................................

An táng tại Nghĩa trang ................................

Gia đình xin trân trọng kính báo!

 

In / Sửa biểu mẫu

Hướng dẫn cách viết mẫu thông báo tin buồn đảng viên qua đời:

TIN BUỒN

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Vợ/mẹ/bà chúng tôi là Nguyễn Thị B, sinh ngày 1/1/1972; Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Mai. Huy hiệu 25 năm tuổi Đảng.

Sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên đã từ trần vào hồi 13 giờ ngày 11/10/2022 (dương lịch), tức ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Dần. Hưởng thọ 50 tuổi.

Lễ viếng: từ 15 giờ ngày 11/10/2022

Lễ truy điệu: 10 giờ ngày 12/10/2022

Tại nhà riêng: Số nhà 10, phường T, quận C, thành phố H

Hỏa táng tại Đài hóa thân Vĩnh Hằng

An táng tại Nghĩa trang quê nhà, phường L, quận Đ, tỉnh T

Gia đình xin trân trọng kính báo!

 

Mẫu thông báo tin buồn khi giám đốc công ty mất (Mẫu số 3):

Tải về
 

TIN BUỒN

Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Lãnh đạo Công ty .......................................... vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông ........................................ - Cựu Giám đốc Công ty .................................. 

Sinh ngày ..................... Nguyên quán: ...............................................................

Sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên đã từ trần vào hồi ........ ngày .................... (dương lịch), tức ngày ............................... (âm lịch). Hưởng thọ ...............

Lễ nhập quan vào hồi ......... ngày .................. tại ..............., sau đó linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ .................. (Địa chỉ: Số ......., đường ............., phường/xã/thị trấn .........., quận/huyện ............., tỉnh/thành phố ............).

Lễ viếng bắt đầu từ ......... giờ, ngày ......... đến .......... giờ, ngày .............

Lễ Truy điệu lúc ..........., ngày ..................., tức ngày .................. (âm lịch).

An táng tại .........................................................

Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Lãnh đạo Công ty ..................... kính báo.

 

In / Sửa biểu mẫu

Ví dụ:

TIN BUỒN

Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần X vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Nguyễn Văn A - Cựu Giám đốc Công ty cổ phần X

Sinh ngày 1/1/1961. Nguyên quán: Xã M, huyện N, tỉnh P

Sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên đã từ trần vào hồi 13 giờ ngày 11/10/2022, tức ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Dần. Hưởng thọ 61 tuổi.

Lễ nhập quan vào hồi 15 giờ ngày 11/10/2022 tại nhà riêng, sau đó linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện T (Địa chỉ: Số 1, đường L, phường T, quận T, thành phố H).

Lễ viếng bắt đầu từ 17 giờ, ngày 11/10/2022 đến 05 giờ ngày 13/10/2022.

Lễ Truy điệu lúc 06 giờ ngày 13/10/2022, tức ngày 18 tháng 9 năm Nhâm Dần.

An táng tại Nghĩa trang B.

Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần X kính báo.

 

Mẫu thông báo tin buồn cán bộ công chức qua đời (mẫu số 4)

Tải về
 

TIN BUỒN

Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã/phường/thị trấn ................................. và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: .........................................

Sinh năm: .............................

Nguyên quán: Xã/phường/thị trấn ........................, quận/huyện ............................., tỉnh/thành phố ........................

Nơi ở hiện tại: Xã/phường/thị trấn ........................, quận/huyện ......................, tỉnh/thành phố ...............................

Nguyên là .................................. (chức danh từng đảm nhận). Huy hiệu ........... tuổi Đảng.

Đã từ trần tại ................ vào lúc ............ giờ ........ phút, ngày ......... tháng ............ năm ......... (tức ngày .......................... (âm lịch)). Hưởng thọ ......... tuổi.

Lễ viếng từ ........... giờ .......... phút ngày ........... tháng ............. năm ...........

Lễ Truy điệu: Vào lúc ........ giờ ...... phút, ngày ......... tháng ......... năm ......... (tức ngày ...... tháng ........ năm .......... (âm lịch)) tại nhà riêng: Số nhà ........, xã/phường/thị trấn ................., quận/huyện ......................, tỉnh/thành phố ..............................

An táng tại ..............................

Trân trọng kính báo.

 

 

In / Sửa biểu mẫu

Ví dụ:

TIN BUỒN

Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường L và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: Nguyễn Văn A

Sinh năm: 19xx

Nguyên quán: Xã M, huyện N, tỉnh P

Nơi ở hiện tại: Phường L, quận Đ, thành phố H

Nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường L. Huy hiệu xx năm tuổi Đảng.

Đã từ trần tại nhà riêng vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 10 năm 2022 (tức ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Dần). Hưởng thọ xx tuổi.

Lễ viếng từ 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2022.

Lễ Truy điệu: Vào lúc 06 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2022 (tức ngày 18 tháng 9 năm Nhâm Dần) tại nhà riêng: Số nhà xx, phường L, quận Đ, thành phố H.

An táng tại Nghĩa trang H.

Trân trọng kính báo.

 

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê về chủ đề Mẫu thông báo tin buồn. Hy vọng những nội dung trên đã giúp ích được cho bạn.  Xem thêm: Quy định về thăm hỏi ốm đau, viếng đám tang, tổ chức lễ tang của VKSNDTC