THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

 

 

Ngày: _____ / _____ / _____

 

 (Ảnh 3x4 cm)

 

                          

 

Ngày sinh:......................

Nơi sinh:........................

Chiều cao:................ cm

Cân nặng:................... kg

Giới tính:  Nam  r,  Nữ r       

VỊ TRÍ & TIỀN LƯƠNG

Vị trí dự tuyển:..................................................................

Địa điểm mong muốn làm việc:.........................................

Mức lương mong muốn:....................................................

CHI TIẾT CÁ NHÂN

Họ & Tên:...............................................................................................................................................

Số CMND:............................. Ngày cấp: : ………../…………./…………Nơi cấp: ………..………………....

Nguyên quán:..................... Dân tộc:................... Tôn giáo:.................... Quốc tịch:................................

Hộ khẩu thường trú:............................................................... Số điện thoại bàn:………..…………..……

Địa chỉ liên lạc:................................................................................ Số điện thoại bàn:...........................

Điện thoại di động...................................................... Email:..................................................................

Tình trạng hôn nhân gia đình: Độc thân  r Kết hôn  r, Số con (nếu có): …………………………..

 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Quan hệ

Họ & Tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi ở

Cha

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

Vợ/ chồng

 

 

 

 

Anh/ chị/ em ruột

 

 

 

 

 

 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (Ghi rõ quá trình học tập từ cấp 3 trở lên hoặc 2 đến 3 bằng cấp cao nhất)

Năm bắt đầu/kết thúc

Tên Trường

Chuyên ngành

Bằng cấp

Xếp loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN

Năm bắt đầu/kết thúc

Đơn vị đào tạo

Nội dung đào tạo

Bằng cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ

Ngoại ngữ

Mức độ (Tốt, khá, trung bình, yếu)

Nghe

Nói

Đọc hiểu tài liệu

Viết

Anh

 

 

 

 

Hoa

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

KHẢ NĂNG VI TÍNH

 

Phần mềm

Mức độ (Tốt, khá, trung bình, yếu)

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

Word

 

 

 

 

Ecxel

 

 

 

 

Access

 

 

 

 

Powerpoint

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỚC ĐÂY

Nơi công tác

Chức danh/Vị trí

Thời gian công tác

Cấp trên trực tiếp

(Họ tên, chức danh, điện thoại)

 

1...............................

.................................

.................................

 

................................

................................

................................

 

Từ tháng……..năm…..

Đến tháng…năm………

Họ tên:................................

Chức danh:..........................

Điện thoại:...........................

Email:..................................

Mô tả công việc:.................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

 

Mức lương:.....................

r Còn làm    r Đã nghỉ

Lý do nghỉ việc:...............

 

Nơi công tác

Chức danh/Vị trí

Thời gian công tác

Cấp trên trực tiếp

(Họ tên, chức danh, điện thoại)

 

1..................................

....................................

....................................

 

...................................

...................................

...................................

 

Từ tháng…..năm…

Đến tháng...năm…

Họ tên:................................

Chức danh:..........................

Điện thoại:...........................

Email:.................................. ............................................

Mô tả công việc:...............................................................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

Mức lương:......................

r Còn làm    r Đã nghỉ

Lý do nghỉ việc:...............

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Sở thích:.....................................................................................................................................................

Ưu  điểm:.................................................... Nhược điểm:..........................................................................

Mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai:....................................................................................................................

Bạn mong muốn điều gì khi đến Viễn Thông A:.....................................................................................................

Bạn biết thông tin tuyển dụng từ: Website (Ghi tên Website)………..…, Báo chí r, Người thân công ty giới thiệu r; Khác………………………….

Họ Tên người thân công ty giới thiệu:....................................... Phòng Ban:.........................................

Nếu người thân công ty VTA giới thiệu vui lòng cho biết tên, chức vụ: ..................................................

Ba số điện thoại người thân của bạn có thể liên hệ khi cần thiết:.........................................................

  • Với sự hiểu biết tốt nhất của mình, tôi xác nhận những thông tin được ghi ra là chính xác và đầy đủ.
  • Công ty có thể xác minh những thông tin của tôi được ghi trong Phiếu Thông Tin này trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động.
  • Khi được tuyển dụng vào làm việc ở Công ty, tôi hiểu là tôi có thể bị kỷ luật nếu thông tin tôi cung cấp được phát hiện là không trung thực.                      

Tp. HCM, ngày ……tháng………năm……….

Người viết

(Ký, ghi rõ họ tên)