Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN QUỐC TỊCH CHO CON

AGREEMENT ON CHILD’S NATIONALITY

>> Xem thêm:  Việc xác định cơ quan giải quyết tranh chấp và chọn luật áp dụng đối với hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

 

Hôm nay ngày

......

tháng

......

năm

20.....

Chúng tôi gồm

Today, date

month

year

We are

 

Họ tên/ Full name: NGUYỄN THỊ A

Sinh ngày

.....

Tháng

.....

Năm

19.....

Born on Day

Month

Year

CMND số (ID Card): .........................

Dân tộc  Ethnic Group:  .................                 Quốc tịch/Nationality: ................

Nơi thường trú(Residence): ...........................................................................

Và And

 

Họ tên/ Full name:

Sinh ngày

 

Tháng

 

Năm

 

Born on Day

Month

Year

CMND/ Hộ chiếu số (ID Card/Passport No.):

>> Xem thêm:  Làm khai sinh cho con theo hộ khẩu mẹ có cần hộ khẩu cha ?

Dân tộc  Ethnic Group:                                  Quốc tịch/ Nationality

Nơi thường trú/tạm trú (Residence):

Cùng thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con chúng tôi là :

Fully agree to choose Vietnamese Citizenship for our child:

Họ và tên Full name: .............................................................................

Ngày tháng năm sinh (Date of Birth):.....................................................

Giới tính Sex: ......................................................................................

Giấy chứng sinh số (Birth Certificate No): ......... quyển số ......... (Bệnh viện phụ sản trung ương – Việt Nam)

Dân tộc  (Ethnic Group): Kinh  Quốc tịch  (Nationality):..........................

 

>> Xem thêm:  Có cấp lại giấy khai sinh bản chính nữa không ?

Chúng tôi cam đoan những lời tuyên bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

We undertake that the above statements are true and complete and that We take full responsibility before the law for them.

   Chữ ký của người mẹ                                             Chữ ký của người cha

Signature of Child’s Mother                                           Signature of Child’s Father

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Hồ sơ hoàn công xây dựng nhà ở bao gồm gì ?