1. Quy định pháp luật

Theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP về quy định chi tiết về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, một người hành nghề chỉ được làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Điều này được quy định nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ y tế tại mỗi cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể, điều này có các ý nghĩa sau:

- Bác sĩ chỉ được đứng tên kinh doanh một phòng khám duy nhất:

+ Hạn chế đảm bảo chất lượng: Việc chỉ cho phép bác sĩ đứng tên kinh doanh một phòng khám duy nhất giúp đảm bảo rằng bác sĩ có đủ thời gian và năng lực để quản lý và theo dõi hoạt động chuyên môn kỹ thuật tại phòng khám đó. Điều này nhằm tránh tình trạng bác sĩ bị quá tải do phải quản lý nhiều cơ sở cùng lúc, dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế.

+ Trách nhiệm rõ ràng: Quy định này giúp xác định rõ ràng trách nhiệm của bác sĩ đối với hoạt động chuyên môn kỹ thuật tại cơ sở khám chữa bệnh mà họ đứng tên. Nếu có bất kỳ sai sót hoặc vấn đề nào xảy ra, trách nhiệm sẽ thuộc về bác sĩ đứng tên, từ đó nâng cao trách nhiệm và chất lượng dịch vụ.

- Bác sĩ có thể làm việc tại nhiều phòng khám khác nhau, nhưng chỉ được chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một phòng khám duy nhất:

+ Phân công nhiệm vụ rõ ràng: Mặc dù bác sĩ có thể làm việc tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhau, nhưng việc chỉ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại một phòng khám duy nhất giúp phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tại các cơ sở khác, bác sĩ có thể tham gia khám chữa bệnh nhưng không chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn kỹ thuật.

+ Đảm bảo chất lượng dịch vụ: Việc này giúp đảm bảo rằng mỗi cơ sở khám chữa bệnh đều có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật duy nhất, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và sự an toàn cho người bệnh.

+ Quản lý hiệu quả: Quy định này cũng giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, kiểm tra và giám sát hoạt động chuyên môn kỹ thuật tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định rằng một người hành nghề chỉ được làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Điều này nhằm đảm bảo rằng bác sĩ có đủ thời gian và năng lực để quản lý và theo dõi hoạt động chuyên môn kỹ thuật tại cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo sự an toàn cho người bệnh. Việc bác sĩ có thể làm việc tại nhiều phòng khám khác nhau nhưng chỉ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một phòng khám duy nhất giúp phân công nhiệm vụ rõ ràng và quản lý hiệu quả hơn.

 

2. Lý do của quy định

Mục đích của quy định về trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bác sĩ theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP

- Đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh:

+ Tập trung chuyên môn: Việc bác sĩ tập trung chuyên môn cho một phòng khám giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở đó. Bác sĩ có thể dành nhiều thời gian hơn để quản lý, cập nhật kiến thức chuyên môn, giám sát quy trình khám chữa bệnh và cải thiện dịch vụ.

+ Tăng cường giám sát: Bác sĩ chịu trách nhiệm chính sẽ có điều kiện để giám sát kỹ lưỡng, đảm bảo các quy trình y tế được thực hiện đúng tiêu chuẩn và kịp thời phát hiện, khắc phục các sai sót hoặc sự cố y khoa.

+ Phát triển chuyên sâu: Việc tập trung vào một phòng khám duy nhất cho phép bác sĩ phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực mình phụ trách, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh.

- Tránh tình trạng "chạy sô":

+ Giảm tải công việc: Quy định ngăn chặn tình trạng bác sĩ phải "chạy sô" giữa nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Việc này giúp bác sĩ tránh bị quá tải, giảm căng thẳng và nâng cao hiệu suất làm việc.

+ Đảm bảo thời gian cho bệnh nhân: Khi bác sĩ không phải phân tán thời gian cho nhiều phòng khám, họ sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung thăm khám, tư vấn và điều trị cho bệnh nhân, đảm bảo quyền lợi và chất lượng dịch vụ y tế.

+ Tránh sai sót: Việc không phải "chạy sô" giúp bác sĩ tránh các sai sót do làm việc quá nhiều giờ, quá tải công việc, từ đó nâng cao sự an toàn và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh.

- Đảm bảo trách nhiệm:

+ Trách nhiệm rõ ràng: Khi bác sĩ chỉ chịu trách nhiệm chuyên môn cho một phòng khám duy nhất, trách nhiệm của họ trở nên rõ ràng hơn. Điều này giúp xác định chính xác trách nhiệm nếu xảy ra sai sót hoặc sự cố y khoa, từ đó nâng cao tính trách nhiệm và chất lượng quản lý tại cơ sở y tế.

+ Dễ dàng xử lý sai phạm: Trong trường hợp có vi phạm, sai sót, việc truy cứu trách nhiệm sẽ trở nên đơn giản và minh bạch hơn. Cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, kiểm tra và xử lý các sai phạm, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong lĩnh vực y tế.

+ Nâng cao ý thức tuân thủ: Quy định này cũng giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bác sĩ, đảm bảo rằng họ thực hiện đúng quy định, không lợi dụng việc đứng tên nhiều cơ sở để trục lợi cá nhân.

=> Quy định một người hành nghề chỉ được làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Nó không chỉ đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế, tránh tình trạng bác sĩ "chạy sô", mà còn đảm bảo trách nhiệm rõ ràng và nâng cao ý thức tuân thủ của bác sĩ. Điều này góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo vệ quyền lợi của người bệnh.

 

3. Trường hợp ngoại lệ

Trường hợp ngoại lệ khi bác sĩ có thể đứng tên kinh doanh hai phòng khám

- Mở phòng khám theo mô hình chuỗi

Mô hình chuỗi: Nếu bác sĩ mở phòng khám theo mô hình chuỗi, họ có thể đứng tên kinh doanh hai phòng khám trong cùng chuỗi. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, phải tuân thủ các điều kiện sau:

+ Đủ nhân sự y tế: Phải có đủ bác sĩ và nhân viên y tế có trình độ để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh tại cả hai phòng khám. Mỗi phòng khám trong chuỗi phải có đội ngũ y tế riêng biệt, được đào tạo và có kinh nghiệm để phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất.

+ Quản lý chất lượng: Bác sĩ đứng tên phải đảm bảo các quy trình quản lý chất lượng được áp dụng đồng nhất tại cả hai phòng khám. Điều này bao gồm kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn y tế và quy định của pháp luật.

+ Cơ sở vật chất: Mỗi phòng khám phải được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh.

- Phòng khám do vợ/chồng cùng sở hữu

Sở hữu chung: Nếu bác sĩ kết hôn với một bác sĩ khác và họ cùng sở hữu một phòng khám, thì mỗi người có thể đứng tên kinh doanh một phòng khám khác. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi và sự hợp tác trong gia đình, đồng thời tạo điều kiện để phát triển các phòng khám y tế.

+ Điều kiện sở hữu: Cả hai phòng khám phải được sở hữu chung bởi cả hai vợ chồng, và mỗi người sẽ đứng tên kinh doanh một phòng khám riêng biệt.

+ Đảm bảo chất lượng: Cả hai phòng khám phải đảm bảo tuân thủ các quy định về chất lượng dịch vụ y tế, có đủ nhân sự và cơ sở vật chất cần thiết. Việc quản lý và điều hành phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh.

+ Hợp tác chuyên môn: Vợ chồng bác sĩ có thể hợp tác trong việc quản lý, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại cả hai phòng khám.

Lợi ích của các trường hợp ngoại lệ

- Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế: Việc cho phép bác sĩ đứng tên hai phòng khám trong các trường hợp đặc biệt giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo sự quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả tại các cơ sở y tế.

- Phát triển mô hình chuỗi: Hỗ trợ phát triển mô hình phòng khám chuỗi, từ đó mở rộng phạm vi phục vụ, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao đến nhiều bệnh nhân hơn.

- Hỗ trợ gia đình: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cặp vợ chồng bác sĩ cùng phát triển sự nghiệp, tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Các trường hợp ngoại lệ cho phép bác sĩ đứng tên kinh doanh hai phòng khám không chỉ hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực y tế mà còn đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hợp tác chuyên môn. Việc áp dụng đúng các quy định và điều kiện sẽ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân và hỗ trợ phát triển bền vững các cơ sở y tế.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Thủ tục mở phòng khám đa khoa tư nhân, cấp phép phòng khám, chữa bệnh ?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.