Luật sư trả lời:

Trước hết, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Về câu hỏi của bạn, chúng tôi đã nghiên cứu và thấy được những vấn đề pháp lý cần giải quyết. Chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

2. Điều kiện mở phòng khám tư nhân chuyên khoa tai - mũi - họng

Phòng khám tư nhân chuyên khoa tai - mũi - họng được coi là một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Trước hết, bạn cần đáp ứng được điều kiện chung để mở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Dựa theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, đối với phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng thì cần:

* Cơ sở vật chất:

- Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động);

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

- Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ.

* Trang thiết bị y tế: Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở.

* Nhân lực:

- Là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với hoạt động chuyên môn của cơ sở.

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được thể hiện bằng văn bản.

- Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.

* Phòng khám của bạn cũng cần phải có những điều kiện sau:

- Có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Phải có đủ các bộ phận lâm sàng, cận lâm sàng, nhân lực và thiết bị y tế cần thiết để khám, phát hiện được tình trạng sức khoẻ theo tiêu chuẩn sức khoẻ và mẫu phiếu khám sức khoẻ.

3. Thủ tục để đưa phòng khám tư nhân chuyên khoa tai - mũi - họng vào hoạt động

Theo Điều 43 Luật Khám bệnh, Chữa bệnh năm 2009: Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

"1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp guấy phép hoạt động với những điều kiện sau:

a) Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn.

2. Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoá và bác sĩ gia đình thì ngoài các quy định tại Khoản 1, 2, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình ngành nghề."

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa

Về giấy phép hoạt động đối với phòng khám, Luật Khám bệnh, Chữa bệnh năm 2009 quy định:

"Điều 46: Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

b) Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

c) Bản sao chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn và và danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghề đối với bệnh viện; bản sao chứng chỉ hành nghề của từng người hành nghề đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

d) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự.

đ) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 43 của Luật này."

Trên đây là toàn bộ thủ tục và điều kiện thành lập phòng khám tư nhân chuyên khoa tai - mũi - họng trong trường hợp của bạn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê