1. Một vài khẩu hiểu của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

Như chúng ta đã biết thì khẩu hiểu là một câu ngắn ngon thể hiện lên tinh thân, mục tiêu, cam kết hoặc lý tưởng của một tổ chức, cộng đồng hay cụ thể, nó thường được chọn và sử dụng để tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và ghi nhớ trong tâm trí người nghe hoặc độc giả

Dựa vào thông tin mà bạn cung cấp từ Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023, các khẩu hiệu của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, đã được liệt kê như sau:

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028! Công nhân, viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước!

- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng; hệ thống chính trị và toàn xã hội!

- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!

- Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm! Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Đây là danh sách các khẩu hiệu mà Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sử dụng để thể hiện tinh thần và mục tiêu của họ trong giai kỳ mới.

 

2. Quy định về mục tiêu của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023- 2038 như thế nào?

Căn cứ dựa theo Hướng dẫn 117-HD/BTGTW có hướng dẫn cụ thể về tuyên truyền Đại hội XIII công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023- 2028. Cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn: Tập trung thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình để đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới. Công đoàn cần tập trung vào việc đại diện cho quyền lợi và lợi ích của đoàn viên và người lao động. Điều này bao gồm việc làm người đàm phán mạnh mẽ để đảm bảo điều kiện làm việc công bằng, bảo vệ quyền lợi của lao động, và tham gia vào quá trình ra quyết định ảnh hưởng đến cộng đồng lao động. Công đoàn cần hành động để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên và người lao động. Điều này có thể bao gồm việc tham gia vào các cuộc đàm phán hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp lao động, và theo dõi và đánh giá chính sách lao động. Công đoàn cần linh hoạt và đáp ứng nhanh chóng trước những thách thức mới xuất hiện trong môi trường làm việc và xã hội. Điều này bao gồm việc theo dõi thị trường lao động, thay đổi trong chính trị và kinh tế, và thích ứng với các thay đổi công nghệ để bảo vệ và cải thiện điều kiện làm việc. Bằng cách này, Công đoàn Việt Nam hướng đến việc trở thành một tổ chức linh hoạt, đại diện mạnh mẽ, và hoạt động hiệu quả nhằm bảo vệ và cải thiện cuộc sống và làm việc của người lao động trong bối cảnh thách thức và biến đổi liên tục.

Hoàn thiện mô hình tổ chức: Tăng cường số lượng thành viên, đặc biệt là người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trí tuệ, uy tín, và triển khai phương pháp công tác hiệu quả. Để tăng cường ảnh hưởng và đại diện cho quyền lợi của người lao động, việc tăng cường số lượng thành viên là quan trọng. Công đoàn có thể tổ chức các chiến dịch tuyên truyền và vận động để kêu gọi người lao động gia nhập, giải thích lợi ích của việc tham gia Công đoàn, và tạo ra các chương trình và dịch vụ hấp dẫn để thu hút thành viên mới.  Để đảm bảo hiệu suất và sức mạnh của tổ chức, việc có đội ngũ cán bộ đầy đủ kỹ năng và uy tín là quan trọng. Công đoàn có thể thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển cán bộ, đồng thời tạo ra cơ hội để họ có thể đóng góp ý kiến và ý tưởng của mình.

Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền: Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, và tác phong công nghiệp của đoàn viên và người lao động. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Đạt được sự vững mạnh và toàn diện: Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò của Công đoàn trong xã hội, là chỗ dựa tin cậy của người lao động và là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước. Công đoàn đặt mục tiêu không chỉ là sự mạnh mẽ mà còn là sự toàn diện, bao gồm cả khía cạnh tổ chức, chính trị, và xã hội. Điều này có thể ám chỉ sự mạnh mẽ trong đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động cũng như sự toàn diện trong việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu và nhiệm vụ mà Công đoàn phải thực hiện. Mục tiêu này là một bước quan trọng trong việc tôn vinh và nhìn lại quá trình phát triển của Công đoàn Việt Nam trong suốt 100 năm qua. Nó cũng là cơ hội để khẳng định và đề cao vai trò quan trọng của Công đoàn trong xã hội, là nguồn động viên và sức mạnh của người lao động, đồng thời là đối tác đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước. Những mục tiêu này phản ánh cam kết của Công đoàn Việt Nam trong việc phát triển và bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời xác định vai trò quan trọng của họ trong bối cảnh lịch sử và xã hội lớn hơn.

Những mục tiêu này thể hiện cam kết của Công đoàn Việt Nam đối với sự phát triển và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng lao động trong thời kỳ tới.

 

3. Vai trò của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền: Tổng LĐLĐVN đang thực hiện kế hoạch tuyên truyền với phạm vi rộng, bao gồm cả các giai đoạn trước, trong và sau Đại hội. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc chủ động thông tin và giao tiếp với cộng đồng lao động.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương: Sự hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền là quan trọng. Điều này giúp đảm bảo thông tin đồng nhất và chất lượng cao về Đại hội.

Cung cấp thông tin tại các hội nghị báo cáo viên Trung ương: Việc cung cấp thông tin về Đại hội tại các hội nghị là một cách để chia sẻ thông tin và tạo sự quan tâm từ lãnh đạo và các cơ quan báo chí.

Phối hợp với các cơ quan và địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, triển lãm, chiếu phim: Điều này thể hiện sự đa dạng trong việc tạo ra các sự kiện và hoạt động để chào mừng Đại hội, góp phần làm cho sự kiện trở nên thú vị và thu hút sự quan tâm từ đồng đảng và cộng đồng.

Chỉ đạo tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Việc chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức Công đoàn là quan trọng để đảm bảo rằng thông điệp về Đại hội được phổ biến rộng rãi và hiệu quả.

Những hoạt động này thể hiện sự chủ động và cam kết của Tổng LĐLĐVN trong việc thông tin và tạo đà cho sự thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn. Tham khảo thêm: Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn mới nhất