Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức công đoàn"

tổ chức công đoàn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức công đoàn.

Cơ cấu, tổ chức của Ban chấp hành Công Đoàn tại doanh nghiệp ?

Cơ cấu, tổ chức của Ban chấp hành Công Đoàn tại doanh nghiệp ?
Trong một nhiệm kỳ đại hội được kiểm tra Công đoàn các cấp mấy lần ? Cách chức Chủ tịch ban chấp hành công đoàn cơ sở của một công ty ? Quyền thành lập, tham gia công đoàn trong luật quốc tế và Việt Nam và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn mới năm 2022 và Cách viết đơn đề nghị kết nạp vào tổ chức công đoàn

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn mới năm 2022 và Cách viết đơn đề nghị kết nạp vào tổ chức công đoàn
Có bắt buộc phải thành lập tổ chức công đoàn ở công ty không ? Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn viết như thế nào ? Tư vấn về điều kiện trở thành thành viên trong Công đoàn ? và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của tổ chức công đoàn sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Tổ chức công đoàn là gì? Vai trò tổ chức công đoàn với người lao động?

Tổ chức công đoàn là gì? Vai trò tổ chức công đoàn với người lao động?
Tư vấn về tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ? Giải quyết tranh chấp lao động khi Công ty không có Công đoàn ? Tư vấn về tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở ? Tư vấn về tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Tính chất và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Tính chất và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Công đoàn Việt Nam có hai tính chất: Đó là tính giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng. Công đoàn có ba chức năng đó là: Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; Tham gia quản lý; Tuyên truyền vận động, giáo dục người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức công đoàn Việt Nam ?

Cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức công đoàn Việt Nam ?
Vấn đề tổ chức của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn. Theo đó, công đoàn là một hệ thống cơ quan được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều 7 Điều lệ công đoàn được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Công đoàn Việt Nam thông qua ngày 30/7/2013.

Quá trình phát triển của tổ chức công đoàn tại Việt Nam ?

Quá trình phát triển của tổ chức công đoàn tại Việt Nam ?
Ở Việt Nam, công đoàn xuất hiện khá muộn. Công đoàn ra đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích và làm rõ sự ra đời và phát triển của tổ chức công đoàn, cụ thể:

Công đoàn tiếng Anh là gì? Thuật ngữ về công đoàn bằng tiếng anh

Công đoàn tiếng Anh là gì? Thuật ngữ về công đoàn bằng tiếng anh
Công đoàn đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kính mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu thêm về chủ đề trên thông qua bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn độc một số thuật ngữ liên quan đến công đoàn trong tiếng Anh.

Thủ tục đăng ký công đoàn và công nhận tổ chức công đoàn ?

Thủ tục đăng ký công đoàn và công nhận tổ chức công đoàn ?
Đăng kí công đoàn là thủ tục quản lí của Nhà nước để đảm bảo một công đoàn được thành lập theo đúng quy định và có tư cách pháp nhân. Nói cách khác, đây là thủ tục công nhận từ phía nhà nước. Bài viết phân tích thủ tục đăng ký và công nhận tổ chức công đoàn tại Việt Nam:

Vấn đề lao động và tự do hóa thương mại, những mối quan tâm của các tổ chức công đoàn

Vấn đề lao động và tự do hóa thương mại, những mối quan tâm của các tổ chức công đoàn
Nếu như tất cả mọi điều kiện khác đều như nhau, quyết định địa điểm đầu tư sẽ bị ảnh hưởng bởi tính khắt khe tương đối của các quy định về lao động ở các quốc gia khác nhau và hậu quả là gây sức ép kéo thấp tiêu chuẩn lao động ở những nước nào quan tâm tới việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài