CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp năm 2020

Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Thông tư 92/2015/TT-BTC

NỘI DUNG TƯ VẤN​

1. Góp vốn bằng tài sản:

+ Hồ sơ

Biên bản định giá giá trị của tài sản

Biên bản giao nhận tài sản

+ Thủ tục gồm các bước:

Bước 1: Định giá tài sản góp vốn

Phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí.

Hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Bước 2: Bàn giao tài sản:

Đối với tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản giao nhận tài sản.

Biên bản giao nhận tài sản phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ tê, địa chỉ thường trú, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn ; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận, chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Và tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm tủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

+ Cơ sở: Luật doanh nghiệp năm 2020

2. Thuê tài sản của cá nhân

+ Quy định:

Thông tư 92/2015/TT-BTC

+ Các loại thuế phải nộp:

Trường hợp mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống: doanh nghiệp, cá nhân không phải nôp lệ phí môn bài, không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm trở lên: thì phải kê khai và nôp đủ 3 loại thuế:

Thứ nhất, lệ phí môn bài: tùy theo doanh thu cho thuê: nếu mức doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/ năm thì mức lệ phí môn bài phải đóng là 300.000 đồng/ năm; nếu mức doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm thì mức lệ phí môn bài phải đóng là 500.000đồng/năm; nếu mức doanh thu trên 500 triệu đồng/ năm thì mức lệ phí môn bài phải đóng là 1.000.000 đồng/năm.

Nếu phát sinh doanh thu từ việc cho thuê vào 6 tháng đầu năm thì nộp mức cả năm.

Còn nếu phát sinh doanh thu từ việc cho thuê vào 6 tháng cuối năm tức là từ tháng 7 trở đi thì nộp mức bằng 1/2 mức thu cả năm.

Thứ hai, thuế giá trị gia tăng được tính như sau:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế x 5%

Thứ ba, thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế x 5%

+ Hồ sơ chi phí:

Trong trường hợp trên hợp đồng thể hiện cá nhân nộp thuế thì gồm: hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản.

Trong trường hợp trên hợp đồng thể hiện doanh nghiệp nộp thuế thì gồm: hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản, chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân ( được tính cả tiền nộp thuế thay cho cá nhân vào chi phí được trừ).

Trong tất cả các trường hợp trên đều không có hóa đơn, doanh nghiệp không cần lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN. (theo Thông tư 96/2015/TT-BTC và công văn hướng dẫn của Tổng cục thuế)

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đói với hoạt động cho thuê tài sản thuộc diện chịu thuế là doanh thu đã bao gồm thuế.

Trường hợp công ty ký hợp đồng thuê tài sản của cá nhân, trong hợp đồng quy định giá thuê chưa bao gồm thuế và công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì công ty xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân bằng doanh thu chưa bao gồm thuế trả cho cá nhân cho thuê tài sản chia cho (:) 0,9. (Theo Công văn 3822/TCT-DNL ngày 22 tháng 08 năm 2016 về việc doanh thu tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản)

+ Hồ sơ kê khai thuế cho thuê tài sản đối với doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản:

Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Bản chụp hợp đồng cho thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng)

+Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế:

Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục thuế nơi có tài sản cho thuê.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê; Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

3. Mượn tài sản

+ Điều kiện mượn tài sản: Thực tế có sử dụng vào mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Hồ sơ:

Hợp đồng mượn tài sản: nêu cụ thể các khoản chi phi mà doanh nhgiepej phải trả sẽ phải trả trong quá trình sử dụng.

Biên bản giao nhận tài sản.

Hóa đơn chứng từ hợp pháp cho các khoản phát sinh đó.

Chứng từ thanh toán mang tên doanh nghiệp.

Nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định thì khoản này sẽ được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đói với các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng tài sản mượn ( theo Công văn 4708/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Tổng cục thuế ngày 24 tháng 10 năm 2014)

4. Chi phí tiền lương:

+ Mức lương:

Mức lương phải được ghi cụ thể trong hợp đồng lao động. Cần lưu ý khi xác định mức lương:

Mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Đối với người lao động đã qua đào tạo học nghề thì tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải có hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Ví dụ cụ thể: Ông Nguyễn Văn NAm đã qua đào tào đại học, làm việc trong môi trường bình thường, ông làm việc tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thuộc vùng 1 có mức lương tối thiểu vùng theo nghị định 90/2019/NĐ-CP là 4.420.000đồng/ tháng, do đó mức lương thấp nhất mà ông Nam được nhận là: 4.420.000 + 7% x 4.420.000 = 4.729.400 đồng/ tháng.

Mức lương thử việc tối thiểu phải bằng 85% mức lương chính thức.

Nếu doanh nghiệp trả mức lương thấp hợp mức quy định sẽ bị phạt từ 20 đến 75 triệu đồng khoản 3 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.

+ Phụ cấp theo lương:

Phụ cấp lương là các khoản để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điêu kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động như: phụ cấp chức vụ, chức danh, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thâm niêm, thu hút ...

Các khoản phụ cấp gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc như: Tiền ăn trưa hay ăn giữa ca, tiền điện thoại, xăng xe, đi lại, trách nhiệm, năng lực, chuyên cần,.... phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại hợp đồng lao động thỏa ước lao động, quy chế tài chính hoặc quy chế thưởng của công ty.... thì được tính vào chi phí được trừ trong khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Các khoản khác:

Tiền thưởng: thưởng năng lực, thưởng doanh số, thưởng thâm niên, lương tháng 13 hoặc thưởng tết âm lịch, thưởng tết dương lịch, thưởng lễ 30/4, 1/5, 2/9 ... cũng phải được ghi cụ thể trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính, quy chế thưởng của công ty ... thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Phụ cấp trang phục

Nếu hình thức chi trả bằng tiền thì được trừ nếu không vượt quá 5 triệu đồng/ người/ năm và có chứng từ chi.

Nếu hình thức chi trả bằng hiện vật thì được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ và không bị khống chế mức chi tối đa.

Nếu hình thức chi trả cả bằng tiền và bằng hiện vật thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 5 triệu đồng/người/ năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

+ Công tác phí:

Các khoản như: tiền đi lại, tiền thuê chỗ ở, phụ cấp lưu trú (ăn, tiêu) tiền tiếp khách, tài liệu,.....

Công tác phí theo thực tế phát sinh phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Công tác phí khoán thực hiện theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ mà không cần hóa đơn.

Tóm lại, doanh nghiệp phải có đảm bảo các yêu cầu sau thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

Quy định rõ về mức chi tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp ...

5. Khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động:

Các khoản như chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hộ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tế cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyên khác cho người lao động và các khỏan chi có tính chất phúc lợi khác.....

+ Hồ sơ:

Phải có một trong các giấy tờ: Hợp đồng lao động, quy chế tài chính, quy chế nội bộ doanh nghiệp ... quy định về mức hưởng.

Quyết định chi của giám đốc hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu có

Nếu chi trực tiếp cho người lao động thì phải có chứng từ chi.

Nếu mua hàng hóa, dịch vụ bên ngoài để chi phúc lợi thì phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ theo quy định. Đối với háo đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê