Nhưng do quy mô nhỏ nên không xác định được đầy đủ các khoản chi phí trong năm. Vậy xin hỏi doanh nghiệp tôi phải thực hiện tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Cơ sở pháp lý?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: L.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật gọi: 1900.0159

Trả lời:

Chào chị, cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà chị cung cấp xin được tư vấn cho chị như sau:

Cơ sở pháp lý

-Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

Nội dung phân tích

Khoản 5 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định về phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“5Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hànghóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%”

Như vậy, trong trường hợp này, doanh nghiệp thực hiện tính thuế thu nhập doanh nghiệp Theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Do doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng điện dân dụng nên sẽ nộp thuế Theo tỷ lệ là 1% trên doanh thu.

Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ được xác định Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

"Điều 5. Doanh thu

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

b) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.”

Như vậy, doanh nghiệp sẽ tính thuế Theo phương pháp sau:

Thuế TNDN phải nộp = doanh thu x 1%

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của chị, cảm ơn chị đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN