1. Mức bảo hộ thực tế (effective rate of protection) được hiểu như thế nào?

Mức bảo hộ thực tế (effecive rate of protection) được hiểu là một khái niệm kinh tế được sử dụng để đo lường mức độ bảo vệ mà một nền kinh tế cung cấp cho một ngành công nghiệp nhất định bằng cách tính toán sự khác biệt giữa giá thành sản phẩm nhập khẩu và giá thành sản phẩm trong nước sau khi tính toán các chi phí liên quan đến nhập khẩu

EPR là một phép đo độ bảo hộ cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng của các chính sác bảo hộ trên các sản phẩm nhập khẩu đối với ngành sản xuất trong nước. Nó bao gồm cả các chi phí không rõ ràng, chẳng hạn như chi phí vận chuyển, phí nhập khẩu, chi phí hải quan và các khaonr chi phí khác liên quan đến việc nhập khẩu sản phẩm

EPR càng cao, càng cho thấy rằng mức độ bảo hộ của nền kinh tế đối với ngành sản xuất trong nước càng cao. Tuy nhiên, EPR có thể có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế bao gồm việc tăng giá sản phẩm cho người tiêu dùng, làm giảm sự cạnh tranh và tăng giá thành sản xuất trong nước.

Giả sử rằng có hai loại sản phẩm: sản phẩm A  được sản xuất trong nước và sản phẩm B được nhập khẩu từ nước ngoài. Nếu chỉ xét đến giá trị hàng hoá, giá trị của sản phẩm A là 100 đơn vị tiền tệ trong nước và giá của sản phẩm B là 80 đơn vị tiền tệ khi được nhập khẩu. Tuy nhiên, khi tính toán các chi phí liên quan đến việc nhập khẩu, chúng ta có thể thấy rằng giá thự tế của sản phẩm B sau khi tính toán các chi phí này là 100 đơn vị tiền tệ. Các chi phí này có thể bao gồm các khoản chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu và phí hải quan.

Từ đó, ta có thể tính tón mức bảo hộ thực tế của sản phảm A trên sản phẩm B là 20%, tức là mức độ bảo hộ mà nền kinh tế cung cấp cho sản phẩm A so với sản phâm B. Nếu mức độ bảo hộ này cao, thì sản phẩm A sẽ được bảo vệ khỏi sự cạnh tranh của sản phẩm B trong nước, giúp cho các nhà sản xuất sản phẩm A có lợi thế cạnh tranh hơn

Tuy nhiên, mức độ bảo hộ cao cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế bao gồm việc tăng giá sản phẩm cho người tiêu dùng, làm giảm sự cạnh tranh và tăng giá thành sản xuất trong nước. Do đó các chính sách bảo hộ kinh tế cần được xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng chúng đêm lại lợi ích cho nền kinh tế trong tương lai

2. Đặc điểm của mức bảo hộ thực tế

Mức độ bảo hộ thực tế có một số đặc điểm quan trọng:

- Tính toán chi tiết: để tính toán được EPR các chi phí liên quan đến việc nhập khẩu sản phẩm cần được tính toán kỹ lưỡng và chính xác. Điều này yêu cầu một cơ sở dữ liệu về các chi phí liên quan đến thương mại quốc tế, bao gồm các chi phí vận chuyển, thuế và phí hải quan

- Phụ thuộc vào sản phẩm và thời gian: EPR có thể khác nhau đối với các sản phẩm khác nhau và cũng có thể thay đổi theo thời gian. Các chi phí liên quan đến thương mại quốc tế và giá thành sản xuất có thể thay đổi theo thời gian, dẫn đến sự thay đổi trong mức độ bảo hộ

- Ảnh hưởng đến cả nhập khẩu và xuất khẩu: EPR không chỉ ảnh hưởng đến sản phẩm nhập khẩu mà còn ảnh hưởng đến các sản phẩm xuất khẩu của nước. Nếu mức độ bảo hộ quá cao nó có thể gây ra sự phản đối từ các quốc gia xuất khẩu 

- Có tác động đến các bên liên quan: EPR có thể có tác động đến nhiều bên liên quan trong nền kinh tế, bao gồm các nhà sản xuất, người tiêu dùng, các doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu, cũng như các quốc gia liên quan

- Chỉ đánh goá mức bảo hộ của chính sách thương mại: EPR chỉ đán giá mức đọ bao rhooj của chính sách thương mại và không đánh giá tác động của các chính sách khác, chẳng hạn  như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước hay các chính sách khác liên quan đến ngành sản xuất trong nước

- Thể hiện sự khác biệt giữa giá nhập khẩu và giá trong nước: EPR thể hiện sự khác biệt giữa gián hập khẩu và giá trong nước và chỉ ra mức độ mà giá cả trong nước được bảo vệ bởi chính sách thương mại. Nếu EPR cao, nghĩa là sản phẩm nhập khẩu được bảo hộ nhiều hơn so với sản phẩm trong nước

- Có thể ảnh hưởng đến sự cạnh tranh: EPR có thể ảnh hưởng đến sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong nước và các nhà sản xuất nhập khẩu. Nếu mức đọ bảo hộ quá ca nó có thể dẫn đến sự giảm cạnh tranh và sự thiếu hụt đối với các sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh

- Phản ảnh tình hình thương mại quốc tế: EPR phản ánh tình hình thương mại quốc tế và cho phép các nhà quản lý thương mại đánh giá tác động của các chính sách thương mại trên nền kinh tế trong nước và quốc tế

- Thể hiện tác động của các rào cản phi thuế: EPR thể hiện tác động của các rào cản phi thuế, chẳng hạn như các quy định về tiêu chuẩn sản xuất và an toàn, đối với mức độ bảo hộ. Các rào cản phi thuế này có thể tác động đến mức độ cạnh tranh giữa các nhà sản xuất nhập khẩu và trong nước.

- Đánh giá tác động của chính sách thương mại: EPR là một công cụ quan trọng để đánh giá tác động của chính sách thương mại đối với nền kinh tế trong nước. Nó cho phép các nhà quản lý thương mại đánh giá tác động của các chính sách thương mại trên nền kinh tế trong nước và quốc tế và tìm kiếm các cách tiếp cận tốt nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững

3. Mức bảo hộ thực tế có tác dụng gì?

Mức bảo hộ thực tế có tác dụng quan trọng trong việc đánh giá tác động của chính sách thương mại đối với nền kinh tế trong nước và quốc tế. Dưới đây là một số tác dụng chính của EPR:

- Giúp xác định mức độ bảo vệ: EPR cho phép xác định mức độ bảo vệ đối với các ngành công nghiệp và sản phẩm cụ thể, giúp các nhà quản lý thương mại đánh giá tác động của các chính sách thương mại trên nền kinh tế trong nước và quốc tế

- Hỗ trợ quyết định chính sách: EPR là một công cụ hỗ trợ quan trọng cho quyết định chính sách thương mại. Nó giúp các nhà quản lý thương mại đánh giá các tuỳ chọn và ảnh hưởng của chính sách trước khi đưa ra quyết định cuối cùng

- Phát hiện các rủi ro kinh tế: EPR cũng giúp phát hiện các rủi ro knh tế trong các ngành công nghiệp cụ thể, chẳng hạn như sự phụ thuộc quá mức vào các sản phẩm nhập khẩu và sự giảm cạnh tranh trong nước

- Thúc đẩy cạnh tranh: EPR cũng có thể thúc đẩy cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu bằng cách giảm bớt mức độ bảo vệ và tạo điều kiện bình đẳng cho các sản phẩm và dịch vụ

- Tăng cường tính minh bạch: EPR cũng tăng cường tính minh bạch của các chính sách thương mại bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về mức độ bảo vệ và tác động của chính sách đối với các ngành công nghiệp và sản phẩm cụ thể

- Giúp cải thiện năng suất: EPR có thể giúp cải thiện năng suất và hiệu quả kinh tế của các ngành công nghiệp trong nước bằng cách tạo ra sức ép để tăng cường cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mức bảo hộ thực tế là gì mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mức bảo hộ danh nghĩa là gì của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu cụ thể về trực tiếp địa chỉ email: Tư vấn pháp luật qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.