1. Sau khi tốt nghiệp học kỹ thuật pha chế đồ uống trình độ trung cấp có thể làm những vị trí, công việc nào?

Theo quy định của tiểu mục 5 Mục B Phần 10 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (dưới đây được gọi là Quy định) được ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH, nhằm đảm bảo rằng sau khi hoàn thành chương trình học, người học sẽ có đủ năng lực để thực hiện các công việc liên quan đến các vị trí việc làm trong ngành, nghề. Cụ thể, các vị trí việc làm bao gồm pha chế đồ uống, phục vụ đồ uống, pha chế và phục vụ đồ uống tại quầy, cũng như phục vụ bia và các loại rượu.

- Đối với vị trí pha chế đồ uống, người học sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến việc chuẩn bị và pha chế các loại đồ uống như nước uống, cà phê, trà, sinh tố và các loại đồ uống khác theo yêu cầu của khách hàng. Người học sẽ nắm vững kiến thức về các thành phần, tỷ lệ pha chế, kỹ thuật pha chế và quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình làm việc.

- Với vị trí phục vụ đồ uống, người học sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp. Điều này bao gồm việc hiểu và áp dụng các quy tắc phục vụ, biết cách giao tiếp và tư vấn khách hàng về các loại đồ uống, xử lý các yêu cầu đặc biệt của khách hàng và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ và gọn gàng.

- Các vị trí pha chế và phục vụ đồ uống tại quầy yêu cầu người học có khả năng kết hợp cả hai vai trò này. Người học sẽ được đào tạo để thực hiện các công việc pha chế đồ uống tại quầy như chuẩn bị và pha chế các loại đồ uống, cũng như phục vụ khách hàng ngay tại quầy. Ngoài ra, người học cũng sẽ được hướng dẫn về cách quản lý quầy bar, bảo quản nguyên liệu và trang thiết bị, và thực hiện quá trình làm việc an toàn.

- Cuối cùng, vị trí phục vụ bia và các loại rượu yêu cầu người học có kiến thức về các loại bia và rượu phổ biến, cách phục vụ chúng và kỹ năng tư vấn cho khách hàng về các loại đồ uống này. Người học sẽ hiểu về các quy trình đúc, mở và phục vụ bia, cũng như cách lưu trữ và bảo quản các loại rượu.

Tổng quát, sau khi tốt nghiệp, người học sẽ đạt được năng lực và kiến thức cần thiết để làm việc tại các vị trí pha chế và phục vụ đồ uống trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân.

 

2. Sau khi tốt nghiệp người học kỹ thuật pha chế đồ uống trình độ trung cấp sẽ có được những kiến thức tối thiểu nào?

Theo quy định trong tiểu mục 2 Mục B Phần 10 của Quy định ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH, các yêu cầu và nhiệm vụ của bộ phận pha chế đồ uống trong quầy Bar được mô tả như sau.

- Đầu tiên, cần mô tả chi tiết về các loại hình quầy Bar và phân biệt sự khác nhau của từng loại. Điều này giúp hiểu rõ các đặc điểm và yêu cầu riêng của từng loại quầy Bar.

- Tiếp theo, cần giải thích các nguyên tắc điều hành nhân sự và duy trì chất lượng dịch vụ trong bộ phận pha chế đồ uống. Điều này bao gồm các quy định và quy trình để đảm bảo nhân viên pha chế đồ uống hoạt động hiệu quả và cung cấp dịch vụ chất lượng.

- Ngoài ra, cần trình bày các nội quy và quy định của bộ phận pha chế đồ uống. Điều này đảm bảo sự tuân thủ các quy định nội bộ và quy trình làm việc trong quá trình pha chế đồ uống.

- Cần trình bày chi tiết về nguyên lý và quá trình quản lý, duy trì cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật của bộ phận pha chế đồ uống. Điều này bao gồm việc quản lý và bảo trì các thiết bị, đồ dùng cần thiết để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của bộ phận này.

- Cần trình bày rõ vai trò và nhiệm vụ của bộ phận pha chế đồ uống trong hoạt động của các loại hình quầy Bar. Điều này giúp hiểu rõ vị trí và tầm quan trọng của bộ phận này trong tổ chức và hoạt động của quầy Bar.

- Ngoài ra, cần mô tả chi tiết vai trò và nhiệm vụ của nhân viên phục vụ pha chế đồ uống. Điều này bao gồm trách nhiệm và kỹ năng cần có để đảm nhận công việc phục vụ khách hàng và chuẩn bị các loại đồ uống.

- Cần mô tả các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong bộ phận pha chế đồ uống. Điều này bao gồm các bước thực hiện và quy trình chuẩn để đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình pha chế đồ uống.

- Cần liệt kê các loại trang thiết bị, dụng cụ sử dụng tại bộ phận pha chế đồ uống. Điều này bao gồm danh sách các thiết bị và dụng cụ cần có để thực hiện công việc pha chế đồ uống.

- Cần phân loại và mô tả các loại đồ uống không cồn, bao gồm đặc điểm, tính chất và nguyên tắc pha chế và phục vụ. Điều này giúp hiểu rõ về các loại đồ uống không cồn và cách thức chuẩn bị và phục vụ chúng.

- Cần phân loại và mô tả các loại đồ uống có cồn, bao gồm đặc điểm, tính chất, nguyên liệu, phương pháp sản xuất và nguyên tắc pha chế và phục vụ. Điều này giúp hiểu rõ về các loại đồ uống có cồn và quy trình sản xuất và phục vụ chúng.

- Cần trình bày tiêu chuẩn chất lượng đồ uống và cách thức đánh giá chất lượng, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng. Điều này bao gồm các tiêu chí và yêu cầu về chất lượng đồ uống và cách thức đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ.

- Cần nhận biết các tình huống phát sinh và phân tích nguyên nhân, mức độ của tình huống đó trong quá trình pha chế và phục vụ đồ uống. Vận dụng kiến thức chuyên môn đã học để giải thích và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

- Cần trình bày các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống, xử lý cháy nổ và sơ cấp cứu ban đầu. Giải thích lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong nhà hàng nói chung và bộ phận pha chế đồ uống nói riêng, nhằm nhận diện các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

- Cần trình bày các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như xây dựng thực đơn và danh mục đồ uống, văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này bao gồm các kiến thức về lựa chọn, phân loại và bảo quản nguyên liệu thực phẩm, cũng như văn hóa và xu hướng ẩm thực hiện đại.

- Cuối cùng, cần trình bày kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. Điều này đảm bảo hiểu và áp dụng đúng các quy định và quy tắc pháp lý trong hoạt động của bộ phận pha chế đồ uống.

Như vậy, người học kỹ thuật pha chế đồ uống trình độ trung cấp sau khi tốt nghiệp sẽ có được những kiến thức tối thiểu như trên. Những kiến thức và nhiệm vụ trên giúp đảm bảo hoạt động của bộ phận pha chế đồ uống trong quầy Bar được thực hiện một cách chuyên nghiệp, tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ, đồng thời đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của khách hàng.

 

3. Mức độ tự chủ của người học kỹ thuật pha chế đồ uống trình độ trung cấp

Theo quy định tại tiểu mục 4 Mục B Phần 10 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH, chúng ta cần tuân thủ một số nguyên tắc và tiêu chí quan trọng trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:

- Tuyệt đối tuân thủ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Chúng ta phải yêu nước và trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân. Chúng ta phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

- Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc và đề cao lương tâm. Chúng ta cần có sức khỏe đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Có khả năng độc lập thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi công việc đã được đào tạo và phạm vi trách nhiệm được quy định.

- Có ý thức kỷ luật và tuân thủ tốt các quy định tại nơi làm việc.

- Cập nhật kiến thức thường xuyên, chủ động và sáng tạo trong công việc. Chúng ta cần duy trì tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong kinh doanh du lịch, có thái độ hành vi cẩn thận, nhanh nhẹn và chăm chỉ.

- Tự giác học tập để nâng cao trình độ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng ta phải ứng dụng những kiến thức đã học để tự rèn luyện và trở thành người lao động có tác phong chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, chủ động và sáng tạo.

Người học kỹ thuật pha chế đồ uống trình độ trung cấp cần phải sở hữu mức độ tự chủ và trách nhiệm cao để phát triển thành những chuyên gia trong lĩnh vực này.

Xem thêm >> Công trình nào phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật? Nội dung cần có?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn