1. Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tính dựa vào?

Theo quy định của Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, có các quy định về mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

- Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương:

+ Mức đóng bình thường là 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, áp dụng cho người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Mức đóng là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, áp dụng cho doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

- Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mức đóng là 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định.

- Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp:

+ Mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định.

+ Phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Theo đó thì mức đóng của doanh nghiệp vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

- Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

- Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định.

Những quy định này nhằm đảm bảo việc đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một cách linh hoạt và phù hợp với đối tượng người sử dụng lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ quyền lợi của người lao động trong trường hợp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

 

2. Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả cho những khoản nào?

Căn cứ Điều 42 của Luật An toàn và vệ sinh lao động 2015, các quy định về việc sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được ràng buộc như sau:

- Trả phí khám giám định: Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp sẽ chi trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho những trường hợp được quy định. Ngoài ra, Quỹ cũng chi trả phí khám giám định cho những người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Trợ cấp: Quỹ bảo hiểm này cung cấp các khoản trợ cấp như trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, và trợ cấp phục vụ.

- Hỗ trợ phương tiện và dụng cụ: Chi phí được chi trả để hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và các dụng cụ chỉnh hình cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

- Dưỡng sức và phục hồi sức khỏe: Quỹ bảo hiểm cũng chi trả các khoản phí liên quan đến việc dưỡng sức và phục hồi sức khỏe cho người lao động.

- Hỗ trợ phòng ngừa: Chi phí để hỗ trợ các biện pháp phòng ngừa và chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng được xem xét.

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: Quỹ bảo hiểm này cung cấp chi phí để hỗ trợ việc chuyển đổi nghề nghiệp cho những người lao động bị tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp khi họ trở lại làm việc.

- Chi phí quản lý: Chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

- Đóng bảo hiểm y tế: Quỹ bảo hiểm cũng chi trả phí đóng bảo hiểm y tế cho những người nghỉ việc và hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

 

3. Trách nhiệm trả chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động

Căn cứ vào khoản 2 Điều 38 của Luật An toàn và vệ sinh lao động 2015, người sử dụng lao động có các trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

- Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu đến khi điều trị ổn định:

+ Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả: Người sử dụng lao động phải thanh toán phần chi phí không được bảo hiểm y tế chi trả, cũng như những chi phí không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế cho người lao động tham gia bảo hiểm y tế.

+ Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động: Trong trường hợp người lao động được kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5%, người sử dụng lao động phải trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa. c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế: Đối với những người lao động không tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu đến khi điều trị ổn định.

Theo quy định này, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động khi:

- Kết quả giám định cho thấy người lao động suy giảm khả năng lao động dưới 5%.

- Người sử dụng lao động là bên giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

 

4. Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ vào Điều 44 của Luật An toàn và vệ sinh lao động 2015, quy định về mức đóng và nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thể hiện như sau:

- Người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại Điều 43 của Luật này vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm:

+ Khoản đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động;

+  Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ theo quy định t;

+ Các nguồn thu hợp pháp khác.

- Chính phủ quy định chi tiết mức đóng vào quỹ quy định trên, căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ quy định chi tiết mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

- Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định

Quý khách xem thêm bài viết sau: Bị tai nạn lao động thì người lao động có được trả lương không?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.