1. Khai báo nhanh nhất khi tai nạn xảy ra

Việc báo cáo tai nạn lao động cần được thực hiện ngay lập tức khi tai nạn xảy ra là một yêu cầu quan trọng trong Luật An toàn vệ sinh lao động 2015Nghị định 39/2016/NĐ-CP. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông tin và phản ứng nhanh chóng đối với tai nạn lao động, giúp ngăn chặn hoặc giảm thiểu các hậu quả tiềm ẩn cho người lao động và môi trường làm việc. Việc báo cáo ngay lập tức khi có tai nạn giúp kích thích sự chăm sóc và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng, đồng thời cung cấp cơ hội cho việc triển khai biện pháp cứu trợ và phòng tránh tai nạn tương tự trong tương lai. Điều này cũng quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý an toàn lao động. Thông tin chính xác và kịp thời có thể giúp điều tra nguyên nhân của tai nạn, từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện an toàn làm việc để ngăn chặn các tai nạn tương tự trong tương lai.

Người bị tai nạn hoặc người chứng kiến sự việc chịu trách nhiệm báo cáo ngay cho người phụ trách trực tiếp và người sử dụng lao động biết khi có thể. Điều này là rất quan trọng để đảm bảo rằng biện pháp xử lý có thể được thực hiện kịp thời, nhằm bảo vệ an toàn và tránh tai nạn lặp lại trong tương lai. Thông báo ngay cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho quá trình điều tra và xác định nguyên nhân của tai nạn. Việc này là cơ sở để áp dụng các biện pháp cải thiện an toàn làm việc, từ đó giảm thiểu nguy cơ xảy ra các tai nạn tương tự trong tương lai. Tóm lại, việc thông báo ngay khi có tai nạn xảy ra không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là một phần quan trọng của quy trình an toàn lao động, giúp bảo vệ người lao động và cải thiện điều kiện làm việc.

 

2. Báo cáo nhanh chóng cho cơ quan chức năng

Theo Điều 10 của Nghị định 39/2016/NĐ-CP, việc khai báo về tai nạn lao động được quy định như sau:

- Tai nạn làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên: Người sử dụng lao động của cơ sở phải tiến hành khai báo ngay khi biết tin về tai nạn. Đối với trường hợp gây chết người, cần khai báo cả cho Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan Công an cấp huyện. Nội dung khai báo phải tuân theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Nghị định này. Điều này nhằm đảm bảo rằng thông tin về tai nạn được ghi chép và báo cáo một cách chuẩn xác và có thể được sử dụng cho việc điều tra và xử lý sau này.

- Tai nạn trong các lĩnh vực đặc biệt: Trong các lĩnh vực như phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, hàng không, và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, ngoài việc khai báo cho Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động còn cần khai báo cho Bộ quản lý ngành lĩnh vực đó theo quy định tại Điều 21, Khoản 2 của Nghị định này. Điều này nhằm đảm bảo rằng các cơ quan chuyên môn có thể được thông tin đầy đủ và kịp thời về các tai nạn trong các lĩnh vực đặc biệt, giúp cho việc xử lý và điều tra được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Tai nạn đối với người lao động không theo hợp đồng lao động: Khi xảy ra tai nạn trong trường hợp này, gia đình nạn nhân hoặc người phát hiện tai nạn phải thông báo ngay với Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông tin về tai nạn gây chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên, họ cần báo cáo ngay cho Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng như Công an cấp huyện. Nội dung của báo cáo phải tuân theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Nghị định, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin, giúp cho việc quản lý và xử lý sau này được thực hiện một cách hiệu quả và minh bạch.

Việc báo cáo ngay khi có tai nạn lao động xảy ra là rất quan trọng để cơ quan chức năng có thể tiến hành các biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả. Thông tin được cung cấp từ báo cáo sẽ giúp cơ quan có cái nhìn tổng thể về tình hình an toàn lao động tại các cơ sở và trong các lĩnh vực đặc biệt. Các biện pháp cần thiết có thể được áp dụng ngay để giảm thiểu nguy cơ và đảm bảo an toàn cho người lao động. Ngoài ra, việc báo cáo ngay còn giúp phòng ngừa tai nạn trong tương lai bằng cách cung cấp thông tin để thực hiện các biện pháp đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động.

 

3. Thời hạn báo cáo cụ thể

Theo Điều 34, Điều khoản 1 của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, quy định về việc báo cáo về tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động như sau: Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động hoặc sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, người bị tai nạn hoặc người biết về sự việc phải báo ngay cho người phụ trách trực tiếp và người sử dụng lao động để có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả kịp thời. Trong trường hợp tai nạn gây tử vong hoặc gây thương tích nặng cho hai người lao động trở lên, người sử dụng lao động phải thông báo ngay với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi xảy ra sự việc. Đối với tai nạn làm chết người, cũng phải báo cáo ngay cho cơ quan Công an cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Điều 35, Khoản 6 của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, quy định về thời hạn điều tra vụ tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động như sau:

- Thời hạn điều tra vụ tai nạn lao động thuộc thẩm quyền của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp trung ương được tính từ thời điểm nhận tin báo, khai báo tai nạn lao động đến khi công bố biên bản điều tra tai nạn lao động như sau: Không quá 04 ngày đối với tai nạn lao động làm bị thương nhẹ cho một người lao động; Không quá 07 ngày đối với tai nạn lao động làm bị thương nặng cho một người lao động; Không quá 20 ngày đối với tai nạn lao động làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên; Không quá 30 ngày đối với tai nạn lao động chết người; không quá 60 ngày đối với tai nạn lao động cần phải giám định kỹ thuật hoặc giám định pháp y.

- Trong trường hợp các vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm, thời hạn điều tra được tính từ khi Đoàn điều tra tai nạn lao động nhận được đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn. Nếu có tình tiết phức tạp, thời hạn điều tra có thể được gia hạn một lần nhưng không vượt quá thời hạn quy định ban đầu. Quyết định về việc gia hạn thời gian điều tra phải được Trưởng đoàn điều tra báo cáo và được sự đồng ý của người ban hành quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn có tình tiết phức tạp. Điều này đảm bảo rằng quyết định về việc gia hạn thời gian điều tra được đưa ra sau khi đã xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc đầy đủ các yếu tố, đồng thời được sự chấp thuận từ cấp quản lý cao hơn. Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch và tính chính xác của quyết định, đồng thời tăng cường sự đồng thuận và sự hỗ trợ từ các bên liên quan trong quá trình điều tra.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Trách nhiệm bồi thường đối với tai nạn lao động do lỗi của NLĐ? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!