1. Mức lãi vay 5 nghìn/1 triệu/1 ngày có vi phạm không?

Kính chào Công ty Luật Minh Khuê! Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Khi cho vay mức 5 nghìn/1 triệu/1ngày có bị coi là vay nặng lãi không ạ?
Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này. Kính thư!
Người gửi: M.N

>> Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 điều 468, Bộ luật dân sự năm 2015:

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay là 12%/năm, 150% mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước là 18%/năm. Nếu vượt quá mức lãi suất trên thì bị coi là hành vi cho vay nặng lãi và bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Trường hợp của bạn mức lãi suất là 5 nghìn/1 triệu/ 1 ngày tức là 5000 x 30 x 12 = 1,8 triệu/ 1 triệu/ 1 năm hay nói cách khác mức lãi suất bạn áp dụng là 180%/năm con số này lớn hơn rất nhiều so với 18%. Vì vậy, hành vi cho vay với mức lãi suất như bạn bị coi là cho vay năng lãi.

>> Xem thêm: Tội cho vay nặng lãi theo quy định mới nhất của luật hình sự?

 

2. Thời gian tính lãi phát sinh khi đấu giá tài sản thi hành án?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi có 01 bản án theo đó: “buộc Bên bị đơn phải trả cho chúng tôi khoản nợ gốc và lãi phát sinh cho đến khi trả dứt nợ”. Bên bị đơn có thế chấp cho chúng tôi tài sản là tàu. Cơ quan Thi hành án đã tiến hành kê biên tài sản và tổ chức bán đấu giá tài sản thành công ngày 26/11/2014.Khi Cơ quan Thi hành án mời chúng tôi họp để phân chia tiền bán tài sản có yêu cầu chúng tôi chỉ được tính lãi phát sinh trên nợ gốc đến ngày đấu giá thành công bán tài sản (26/11/2014) và giải thích là sau ngày bán được tài sản để thi hành án thì Bên bị đơn không còn tài sản nữa.
Đồng thời yêu cầu chúng tôi có văn bản gửi Cơ quan Thi hành án đề nghị chuyển số tiền được thi hành án (chỉ được tính nợ gốc và và lãi đến 26/11/2014). Ngày 31/12/2014,Cơ quan Thi hành án chuyển số tiền thi hành án cho chúng tôi (nợ gốc và lãi tính đến 26/11/2014).

Cho hỏi cơ quan Thi hành án yêu cầu chúng tôi chỉ được tính lãi phát sinh trên nợ gốc đến ngày đấu giá thành công bán tài sản (26/11/2014) là đúng không? Quy định ở đâu?

Trân trọng cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

 

Trả lời

Căn cứ vào khoản 5 Điều 466 BLDS 2015 quy định:

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

Căn cứ vào Điều 1 NGHỊ ĐINH 62/2017 quy định:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.

Lúc này cơ quan Thi hành án đã tiến hành kê biên tài sản và tổ chức bán đấu giá tài sản thành công. Theo đó đến ngày 26/11/2014 thì tài sản của bên bị đơn đã được bán đấu giá thành công. Nên việc phân chia tiền bán tài sản và tính lãi phát sinh trên nợ gốc đến ngày đấu giá thành công bán tài sản (26/11/2014) là hoàn toàn đúng với quy định pháp luật. Vì tài sản đã được kê biên nên sau khi tài sản được bán đấu giá thành công thì không thể tiếp tục tính lãi được.

>> Tham khảo: Cách tính lãi suất cho vay nặng lãi nhanh, đơn giản

 

3. Mức lãi suất vay tiền mặt khi thực hiện tại Ngân Hàng?

Xin chào văn phòng luật sư Minh Khuê ! Tôi có cho người quen vay 50 triệu VND với lãi suất 8%/1 tháng. Hiện nay người đó không có khả năng chi trả, tôi muốn nhờ pháp luật can thiệp nhưng bản thân sợ mình vi phạm việc cho vay nặng lãi.
Các giao dịch được thực hiện qua việc chuyển khoản tại ngân hàng, không hề có giấy tờ vay nợ cũng như việc thỏa thuận chi trả lãi suất bao nhiêu, nếu căn cứ vào các giao dịch đã thực hiện thì số tiền lãi của người đó chi trả trong năm qua đã vượt nợ gốc, với trường hợp này nếu người vay nợ chối bỏ trách nhiệm và cho rằng đã thanh toán đầy đủ số tiền đã vay thì tôi nên xử lý thế nào?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: P.T.H

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 468,BLDS 2015 về lãi suất:

Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Về lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố, theo quy định tại Điều 1, Quyết định 2868/QĐ-NHNNvề mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9,0%/năm.

Như vậy, các bên được thỏa thuận mức lãi suất không được vượt quá 150% của 9%/năm, tức là không quá 13,5%/năm tương đương với không quá 1,125%/1tháng. Tuy nhiên, trong trường hợp này anh đã cho vay 8%/1 tháng như vậy là trái với quy định của BLDS 2015. Tuy nhiên, việc bạn cho vay tiền với lãi suất như vậy vẫn chưa cấu thành tội cho vay nặng lãi vì theo quy định tạiblhs 2015

Điều 163. Tội cho vay lãi nặng

1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

2. Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm".

Trong trường hợp bên vay chối bỏ trách nhiệm bạn có thể yêu cầu tòa án can thiệp. Về việc các bên thực hiện việc chuyển khoản tại ngân hàng và không có giấy tờ vay và không thỏa thuận về lãi suất thì Trước tiên bạn phải chứng minh được có quan hệ cho vay thông qua những giao dịch ngân hàng đó, sau đo áp dụng theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 2, Điều 468, BLDS 2015:

Điều 468. Lãi suất

2. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Tuy vậy, bạn cũng cần xem xét, với số tiền mà người kia đã trả cho bạn đã vượt gốc, vậy số dư ra nếu tính trên lãi suất của ngân hàng thì có thiếu hay không tính cho đến thời điểm ra tòa. Theo như bạn cung cấp thì số tiền lãi mà họ trả đã vượt nợ gốc thì họ không phải trả thêm cho bạn nữa, vì nếu như bạn khởi kiện ra tòa án thì tòa án cũng sẽ tuyên mức lãi suất của bạn vô hiệu và buộc họ chi trả theo mức lãi suất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm: Vay lãi suất 2000 đồng/1 triệu/1 ngày có phải cho vay nặng lãi?

 

4. Cho vay tiên với lãi xuất 4 nghìn/ 1 triệu/ 1 ngày có vi phạm pháp luật?

Thưa luật sư, em có cho một người quen vay tiền với lãi xuất thỏa thuận là 4 nghìn/ 1 triêu/ 1 ngày . Với lãi xuất như thế có vi phạm pháp luật không?
Vừa rồi em có cho một người quen vay tiền, e có yêu cầu người đó viết giấy vay tiền còn phần tiền lãi thì ghi trong giấy vay tiền là thỏa thuận (sau đó em có thỏa thuận bằng miệng với người đó là 4 nghìn/ 1 triệu/ 1 ngày). Em muốn hỏi với lãi suất như trên thì em có vi phạm pháp luật không để em thỏa thuận lại ?
Kính mong anh chị tư vấn giúp em. Cảm ơn các anh chị.
Người gửi: M.L

>> Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Điều 468 blds 2015 quy định như sau:

"

Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Như vậy, đây là mức lãi suất mà pháp luật không cho phép, bạn cần thỏa thuận lại với bên kia để đưa ra mức lãi suất phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Emailhoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

 

5. Tư vấn về việc nộp lãi suất ngân hàng?

Kính chào công ty Luật Minh Khuê,thưa luật sư tôi đang có một vấn đề thắc mắc mong luật sư tư vấn giúp tôi. Tháng 10/2008 tôi ký kết vay theo chính sách hổ trợ sinh viên với lãi suất 0.5%. Tổng cộng tôi nhận được 25 triệu đồng (3 lần vay). Từ lúc nhận khoản vay đầu tiên đến hết tháng 6/2015 tôi không đóng lãi hàng tháng. Đến tháng 7/2015 tôi được yêu cầu đóng lãi thì biết được là số dư lãi hơn 7 triệu đồng. Từ tháng 7/2015 tôi đóng mỗi tháng là 1 triệu đồng, trừ tiền lãi mỗi tháng là 275.000đ. Đến hết tháng 12/2015 tôi đã trả tổng cộng là 7.500.000đ nhưng khoản dư lãi vẫn còn 1.300.000đ và lãi mỗi tháng vẫn là 275.000đ. Tôi có ra ngân hàng chính sách địa phương hỏi tại sao, thì được giải thích là do từ khi tôi nhận khoản vay đầu tiên đến nay tôi không đóng lãi mỗi tháng nên tiền lãi mỗi tháng phải tăng lên để bù cho những tháng tôi không đóng. Khi nào tôi trả hết khoản dư lãi thì tiền lãi sẽ quay lại 0.5%.
Kính mong quý công ty tư vấn giúp tôi là cách tính lãi như vậy có đúng với quy định của pháp luật không? Nếu không đúng thì tôi có quyền yêu cầu ngân hàng tính lại khoản dư nợ của tôi không và thủ tục như thế nào? Hiện tại mỗi tháng tôi vẫn trả 1 triệu đồng và tiền lãi mỗi tháng là 275.000đ ?
Kính mong quý công ty sớm có lời tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên,Quyết định số 853/QĐ-TTG ngày 03/6/2011 của thủ tướng chính phủ về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh sinh viên (HSSV) và các văn bản khác liên quan, có quy định như sau:

- Về mức lãi suất cho vay tính như sau:

+ Các khoản giải ngân cho vay từ 1/10/2007 đến 31/7/2011 áp dụng lãi suất cho vay 0,5%/tháng.

+ Riêng các món vay giải ngân được hỗ trợ lãi suất từ ngày 1/5/2009 đến ngày 31/12/2009 trong thời gian 24 tháng kể từ ngày phát tiền vay của số tiền vay đó chỉ phải trả lãi suất 0,17%/ tháng.

+ Các khoản giải ngân cho vay từ 1/8/2011 trở đi sẽ áp dụng mức lãi suất cho vay 0,65%/tháng.

+ Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

+ Ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn: Trường hợp đối tượng vay vốn trả nợ trước hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng lãi suất phải trả sẽ được giảm lãi vay. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định cụ thể mức ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn.

- Về việc trả nợ vay:

+ Khi giải ngân số tiền cho vay của kỳ học cuối cùng, NHCSXH nơi cho vay cùng người vay thoả thuận việc định kỳ hạn trả nợ của toàn bộ số tiền cho vay. Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học.

+ Số tiền cho vay được phân kỳ trả nợ tối đa 6 tháng 1 lần, phù hợp với khả năng trả nợ của người vay do ngân hàng và người vay thoả thuận.

+ Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Đối với các chương trình đào tạo trên một năm, thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

Về việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn như sau:

+ Đến kỳ trả nợ cuối cùng, người vay có khó khăn chưa trả được nợ, phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ thì được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ cho đối tượng vay vốn; thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ.

+ Trường hợp đối tượng được vay vốn không trả nợ đúng hạn theo kỳ hạn trả nợ cuối cùng và không được phép gia hạn nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển thành nợ quá hạn. Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội có biện pháp thu hồi nợ.

+ Ngân hàng Chính sách xã hội quy định cụ thể việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn.

Như vậy, mức lãi suất và thời hạn cụ thể mà bạn phải trả căn cứ vào thời gian bạn nhận được tiền vay, số tiền vay nhận được, thỏa thuận của người vay với Ngân hàng chính sách xã hội,trong trường hợp này nếu đến hạn trả lãi tiền vay mà bạn chậm trả lãi tiền vay hoặc không có thỏa thuận nào với ngân hàng xin gia hạn thời gian trả tiền lãi đó thì ngân hàng sẽ tính lãi cả trên phần lãi bạn trả chậm hàng tháng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.