Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:      
Bạn không nói rõ tài sản thuộc diện thanh lý thuộc sở hữu của cơ quan tổ chức nào nên chúng tôi trả lời như sau:

1. Nếu tài sản thuộc sở hữu của những tổ chức không sử dụng vốn của nhà nước thì việc thanh lý tài sản tuân thủ Điều lệ, nội quy, quy chế của tổ chức đó.

2. Nếu tài sản thanh lý thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước thì theo Điều 22, 23 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, những trường hợp được thanh lý, bán tài sản bao gồm:

a) Tài sản hết hạn sử dụng;

b) Tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả;

c) Không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng không có hiệu quả, trừ trường hợp tài sản không được bán theo quy định của pháp luật;

d) Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  So sánh các quy định của Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật dân sự 2005

Việc bán tài sản nhà nước được thực hiện công khai, theo cơ chế thị trường.

Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản cũng không quy định cụ thể là tài sản còn giá trị bao nhiêu % thì buộc phải đấu giá.

Chính vì vậy việc xem xét tài sản thuộc diện thanh lý có phải bán đấu giá hay không thuộc quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định bán, thanh lý tài sản.

Tuy vậy dù thanh lý, bán tài sản bằng cách này thì Quyết định thanh lý, bán tài sản nhà nước cũng phải công khai theo quy định pháp luật (Quyết định 115/2008/QĐ-TTg).

Các văn bản liên quan:

Quyết định 115/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định Về bán đấu giá tài sản 17/2010/NĐ-CP

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 09/2008/QH12

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê  

--------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;