1. Ngân hàng dẫn đầu là gì?

Một ngân hàng dẫn đầu (LEAD BANK) là ngân hàng giám sát và quản lí một khoản vay hợp vốn. 

Ngân hàng này nhận được một khoản phí bổ sung cho dịch vụ này bao gồm tuyển chọn các thành viên hợp vốn và đám phán các điều khoản tài chính. Trong thị trường Eurobond , ngân hàng sẽ đại diện khả năng cho một nhóm bảo lãnh phát hành.

Một ngân hàng dẫn đầu còn được biết đến là trưởng nhóm bảo lãnh phát hành.

 

2. Giải thích về ngân hàng dẫn đầu

Một ngân hàng dẫn đầu được biết đến là một ngân hàng đầu tư quản lí quá trình phát hành bảo lãnh chứng khoán kết hợp với các ngân hàng khác, được gọi là các ngân hàng thành viên. Theo nghĩa này, ngân hàng dẫn đầu cũng có thể được gọi là người quản lí chính hoặc người quản lí bảo lãnh.

Một ý nghĩa chung hơn của thuật ngữ này là ngân hàng chính của một tổ chức sử dụng nhiều ngân hàng cho nhiều mục dích khác nhau.

Ngân hàng dẫn đầu thường sẽ làm việc với các ngân hàng đầu tư khác để thành lập một nhóm bảo lãnh phát hành, và từ đó tạo ta lực lượng bán chứng khoán của công ty. Những trái phiếu hoặc cổ phiếu này sau đó sẽ được bán cho các khách hàng tổ chức và bán lẻ.

Ngân hàng dẫn đầu thướng sẽ là người đánh giá tài chính của công ty và thị trường hiện tại để đưa ra giá trị ban đầu và số lượng cổ phiếu sẽ được bán. Các chứng khoán này thường mang lại một khoản hoa hồng khổng lồ ( nhiều nhất là 6 % đến 8 % ) cho các ngân hàng hợp vốn, với phần lớn cổ phần được nắm giữ bởi ngân hàng dẫn đầu.

 

3. Vai trò của ngân hàng dẫn đầu

Ngân hàng dẫn đầu thường đề cập đến một ngân hàng đầu tư quản lý quá trình bảo lãnh phát hành chứng khoán cùng với các ngân hàng khác, được gọi là ngân hàng hợp vốn. Theo nghĩa này, ngân hàng dẫn đầu cũng có thể gọi là người quản lí chính hoặc người bảo lãnh phát hành. Ý nghĩa tổng quát hơn của ngân hàng dẫn đầu chính là ngân hàng chính của một tổ chức sử dụng một số ngân hàng với mục đích khác nhau.

 

3.1. Trong khoản vay hợp vốn

Trước hết vay hợp vốn là một trong những hình thức cấp tín dụng hợp vốn, theo đó có hai tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cho khách hàng vay để thực hiện dự án hoặc phương án vay vốn. Trong số các doanh nghiệp đứng ra cho vay sẽ có một tổ chức tín dụng đứng ra làm đầu mối dàn xếp các tổ chức tín dụng còn lại

Các đặc trưng cơ bản của cho vay hợp vốn có thể kể đến :

  • Cho vay hợp vốn bắt buộc phải có sự tham gia của 2 tổ chức tín dụng trở lên trong đó sẽ có 1 bên đứng ra làm đầu mối chịu trách nhiệm chính
  • Cho vay hợp vốn thường áp dụng cho những khoản trả góp lớn hoặc những khoản vay khó được thẩm định hoặc dự án nằm ở vùng sâu, vùng xa,..
  • Đồng tiền được sử dụng trong vay hợp vốn có thể là đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Từ các đặc trưng đó mà trng khoản vay hợp vốn, nhiều ngân hàng sẽ làm việc cùng nhau để cung cấp cho người vay số vốn cần thiết. Các khoản vay hợp bốn hình thành cho các mục đích của công ty bao gồm hợp nhất, sáp nhập, mua lại và các dự án vốn khác. Các trường hợp đòi hoiir vay hợp vốn thường sẽ có liên quan đến một người vay cần một khoản vốn lớn mà quá nhiều cho một người vay duy nhất và  ngoài phạm vi mức độ rủi ro của người cho vay này.

Trong trường hợp này, một ngân hàng dẫn đầu thường chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của thỏa thuận bao giao dịch ban đầu, phí, báo cáo tuân thủ, trả nợ trong suốt thời gian cho vay, theo dõi khoản vay và báo cáo tổng thể cho tất cả những người cho vay trong thỏa thuận. Các ngân hàng dẫn đầu của khoản vay hợp vốn có thể thu phí cao vì những nỗ lực phối hợp và báo cáo lớn cần thiết để hoàn thành và duy trì xử lí khoản vay. Các khoản phí này có thể cao tới 10 % tiền gốc.

Đôi khi ngân hàng chủ trì có thể dựa vào bên thứ ba hoặc các chuyên gia cho các quan điểm khác nhau để hỗ trợ báo cáo và giám sát khoản vay hợp vốn. 

 

3.2. Trong bảo lãnh phát hành chứng khoán

Trong đợt phát hành công khai lần đầu ( IPO ) hoặc các hình thức phát hành chứng khoán khác, một ngân hàng chủ trì có thể tổ chức một nhóm bảo lãnh, còn được gọi là tổ chức bảo lãnh phát hành, cho thỏa thuận này. Như với một tài khoản vay vốn, mục đích của một nhóm bảo lãnh phát hành thường là để phân bổ rủi ro và hợp nhất các quỹ trong thỏa thuận lớn.

Ngân hàng dẫn đầu sẽ đánh giá tình hình tài chính của công ty phát hành và thị trường hiện tại để đưa ra giá trị ban đầu và số lượng cổ phiếu sẽ được bán. Cổ phiếu mới phát hành có thể mang một khoản hoa hồng khổng lồ cho một nhóm bảo lãnh phát hành ( có lúc gần 6 % đến 8 % ) tuy nhiên phần lớn cổ phiếu sẽ được chuyển đến ngân hàng dẫn đầu.

 

4. Ý nghĩa của ngân hàng dẫn đầu

- Một ngân hàng dẫn đầu điều phối và giám sát một tập đoàn để bảo lãnh các khoản vay ( trái phiếu ) hoặc cổ phiếu để bán cho các nhà đầu tư

- Ngân hàng dẫn đầu thường được một khoản phí hào phóng hơn so với các ngân hàng hợp vốn do vai trò và trách nhiệm điều phối của nó.

- Các ngân hàng dẫn đầu đóng vai trò quan trọng trong việ điều phối và tiếp thị các đợt IPO cũng như các đợt chào bán nợ doanh nghiệp lớn.

 

5. Giải thích một số thuật ngữ liên quan

5.1. Tổ chức bảo lãnh phát hành là gì?

Là một nhóm tạm thời gồm các ngân hàng đầu tư và đại lý môi giới hợp tác với nhau để bán các chứng khoán vốn hoặc chứng khoán nợ, mới cho các nhà đầu tư. Tổ chức bảo lãnh phát hành được thành lập và lãnh đạo bởi người bảo lãnh phát hành chính là vấn đề bảo mật.

Khi một đợt phát hành quá lớn đối với một công ty duy nhất để xử ký, một tổ chức bảo lãnh phát hành thường được thành lập để các nguồn lực của tất cả các công ty có thể được sử dụng để điều phối đợt phối phát hành và phân tán rủi ro. Tổ chức được bù đắp bằng chênh lệch bảo lãnh phát hành, là chênh lệch giữa giá thanh toán cho tổ chức phát hành và giá nhận được từ các nhà đầu tư và các đại lý môi giới khác khi phát hành ra công chúng.

 

5.2. Hợp vốn cho vay

Cho vay hợp vốn thường được sử dungk trong tài trợ doanh nghiệp. Các công tìm kiếm các khoản vay doanh nghiệp vì nhiều lý do, bao gồm tài trợ cho việc sáp nhâpj, mua lại và các dự án chi tiêu vốn khác. Các dự án vốn này thường yêu cầu số lượng vốn lớn thường vượt quá khả năng tài nguyên hoặc khả năng bảo lãnh phát hành của một bên cho vay.

Chỉ có một hợp đồng cho vay toàn bộ doanh nghiệp. Nhưng trách nhiệm pháp lý của mỗi người cho vay được giới hạn ở phần lãi vay tương ứng của họ. Ngoại trừ các yêu cầu về tài sản thế chấp, hầu hết các điều khoản thường thống nhất giữa người cho vay. Việc chuyển nhượng tài sản thế chấp thường được chỉ định cho các tài sản khác nhau của người đi vay đối với mỗi người cho vay. Tổ chức này cho phép những người cho vay cá nhân cung cấp một khoản vay lớn trong khi vẫn duy trì rủi ro tín dụng và dễ quản lý hơn vì những rủi ra liên quan được chia sẻ cho người vay khác.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn đọc. Trân trọng cảm ơn!