1. Ngân hàng Nhà nước hiện nay được hiểu thế nào?

Ngân hàng Nhà nước, một tổ chức có tư cách pháp nhân, được tài trợ bởi vốn từ nhà nước và có trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội, đã đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc quản lý các vấn đề liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và thị trường ngoại hối. Với sứ mệnh quan trọng này, Ngân hàng Nhà nước không chỉ đảm bảo sự ổn định của hệ thống tiền tệ và ngân hàng trong quốc gia, mà còn thực hiện vai trò của một ngân hàng trung ương. Điều này bao gồm việc phát hành tiền tệ, quản lý các tổ chức tín dụng và cung cấp các dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

Với trọng trách này, Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và sự phát triển kinh tế của quốc gia. Sự hiện diện của nó tạo ra một tầng cầu quan trọng giữa Chính phủ, các tổ chức tài chính và người dân, đảm bảo việc quản lý tài chính hiệu quả và bảo vệ lợi ích chung của cả nền kinh tế quốc gia. Với vị thế của mình, Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò là một bước đệm quan trọng giữa các tình huống không ổn định và khó khăn trong hệ thống tài chính. Bằng cách cung cấp các giải pháp linh hoạt và chủ động, ngân hàng này đảm bảo rằng tiền tệ và hệ thống ngân hàng hoạt động một cách hiệu quả và ổn định, từ đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước

2. Ngân hàng Nhà nước công bố tình hình lãi suất huy động và cho vay

* Đối với lãi suất tiền gửi (hay còn gọi là lãi suất huy động):

Trong việc xác định lãi suất tiền gửi, có hai loại tiền tệ quan trọng là VND và USD.

- Đối với tiền gửi VND, lãi suất được áp dụng theo mức bậc khác nhau tùy thuộc vào kỳ hạn của tiền gửi. Cụ thể, lãi suất bình quân của Ngân hàng Thương mại trong nước (NHTM) là như sau: 0,1-0,2%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-3,5%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,2-5,7%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,4-6,8%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,1-6,9%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn trên 24 tháng.

- Đối với tiền gửi USD, lãi suất tiền gửi của các Tổ chức Tín dụng Thương mại (TCTD) được áp dụng như sau: không có lãi suất được cung cấp cho tiền gửi USD của cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, các quy định về lãi suất này có thể thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào các chính sách tài chính và kinh tế hiện hành.

Việc xác định lãi suất tiền gửi là một phần quan trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Việc hiểu rõ về các mức lãi suất này sẽ giúp người gửi tiền đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa lợi ích từ việc gửi tiền vào các nguồn tài chính khác nhau

* Đối với lãi suất cho vay:

Trong việc xác định lãi suất cho vay, chúng ta cần xem xét cả tiền tệ VND và USD.

- Đối với cho vay trong VND, lãi suất ngắn hạn bình quân là 4,4%/năm cho một số ngành lĩnh vực. Điều này áp dụng cho các khoản vay có thời hạn ngắn, giúp các cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tài trợ một cách thuận tiện và linh hoạt.

- Đối với cho vay trong USD, lãi suất bình quân có thể dao động từ 3,0% đến 6,0%/năm. Các mức lãi suất này phụ thuộc vào các yếu tố như thời gian cho vay, rủi ro tín dụng và điều kiện thị trường. Việc cung cấp các mức lãi suất khác nhau trong khoảng này giúp đáp ứng nhu cầu vay vốn của các cá nhân và doanh nghiệp với các điều kiện và mục đích sử dụng vốn khác nhau.

Lãi suất cho vay là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính và kinh doanh. Các tỷ lệ lãi suất được xác định dựa trên nhiều yếu tố và thường có thể thay đổi theo thời gian. Hiểu rõ về các mức lãi suất này giúp cá nhân và doanh nghiệp đưa ra quyết định cho vay thông minh và tối ưu hóa lợi ích trong việc sử dụng vốn tài trợ

3. Các quy định về điều chỉnh mức lãi suất

Theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng với sự chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả. Nhằm phối hợp hài hòa và chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, NHNN đã đóng góp quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô cũng như thị trường tiền tệ. Điều này nhằm mục tiêu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân, góp phần hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Trong thời gian gần đây, triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều không chắc chắn, trong khi đó lạm phát tại nhiều quốc gia tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong nước, tăng trưởng kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lạm phát trong nước vẫn được kiểm soát tốt và thanh khoản của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Đồng thời, các TCTD cũng đã nỗ lực giảm chi phí và lãi suất huy động. Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, và Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay nhằm giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, NHNN đã quyết định điều chỉnh các mức lãi suất với hiệu lực từ ngày 03/4/2023. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vay vốn và hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng. Cụ thể:

Quyết định số 1123/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023 tập trung vào các lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng, cũng như cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quyết định này nhằm đảm bảo tính chắc chắn và linh hoạt trong hoạt động ngân hàng, với việc giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6%/năm xuống còn 5,5%/năm, duy trì lãi suất tái chiết khấu ở mức 3,5%/năm và giữ nguyên lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn tại 6%/năm.

- Quyết định số 1124/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023 tập trung vào việc quy định các mức lãi suất tối đa áp dụng cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức và cá nhân tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN. Theo quyết định này, đã có sự giảm mức lãi suất tối đa áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ 1,0%/năm xuống còn 0,5%/năm. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất tối đa giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm. Riêng đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính Vi mô, lãi suất tối đa giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm. Mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được điều chỉnh dựa trên cung cầu vốn trên thị trường

Quyết định số 1125/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023 tập trung vào mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam (VND) của các tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng vay, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho một số lĩnh vực và ngành kinh tế. Quyết định này nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và khuyến khích hoạt động vay vốn, với việc giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm đối với các TCTD. Đồng thời, cũng giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm đối với các nhu cầu vốn tương tự.

- Quyết định số 577/QĐ-NHNN tập trung vào mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo quyết định này, đã xảy ra sự giảm mức lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, từ 0,8%/năm xuống còn 0,5%/năm. Đồng thời, lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước vẫn được duy trì ở mức 0%/năm.

- Quyết định số 578/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 tập trung vào mức lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo quyết định này, đã xảy ra sự giảm mức lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô, từ 0,8%/năm xuống còn 0,5%/năm. Đây là biện pháp nhằm khuyến khích gửi tiền và hỗ trợ cho hoạt động tài chính trong nước.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề cách tính lãi suất cho vay nặng lãi nhanh, đơn giản của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quý khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.