Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Nghỉ hưu theo Nghị định 108 thì được hưởng quyền lợi gì ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi vào chuyên mục tư vấn Luật Lao động của Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin phép được trả lời như sau

1. Cơ sở pháp lý:  

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006;

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;

Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc;

>> Xem thêm:  Khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

2. Nội dung tư vấn

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 108/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng "1.Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã"Bố bạn là phó chủ tịch xã nên bố bạn thuộc đối tượng áp dụng của nghị định 108/2014/NĐ-CP.Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/NĐ-CP quy định các trường hợp tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, đối tượng tinh giản biên chế phải thuộc một trong những trường hợp sau 

"a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp."

Như vậy, có thể nhận thấy bố bạn không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Khoản 1 Điều 7 Nghị định 108/2014/NĐ-CP cũng chỉ ra rằng "Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền" thì không thuộc trường hợp được tinh giản biên chế. Vì vậy bố bạn không thuộc trường hợp tinh giản biên chế và về hưu trước tuổi quy định tại Khoản 1 Điều 6 và Khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014. Tuy nhiên, nếu bố bạn thuộc trường hợp có đủ 20 năm đóng BHXH thì căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)
"Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi"
Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi, khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51, Luật Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn tại Điều 27, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ như sau:
"Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện (quy định tại Điều 50 Luật BHXH và Điều 26, Nghị định này) khi nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên"
Ngoài ra bố bạn còn phải làm hồ sơ giám định mức suy giảm khả năng lao động 
Theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, thì hồ sơ giám định lần đầu gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi gồm:
- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định;
- Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định ;
- Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về trường hợp của bố bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Khuê.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật MInh Khuê

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?