1. Quy định về đối tượng được miễn thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc miễn thi tốt nghiệp THPT chỉ áp dụng cho một số đối tượng đặc biệt và có mức độ khuyết tật cao. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi học tập và phát triển cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo điều kiện công bằng trong quá trình kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh.

Theo đó, theo quy định hiện hành, chỉ có hai nhóm đối tượng được miễn thi tất cả các bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đó là người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng. Để được xem là người khuyết tật đặc biệt nặng, mức độ khuyết tật của học sinh phải từ 81% trở lên. Đây là nhóm học sinh gặp phải những rào cản và khó khăn lớn trong việc thực hiện các hoạt động hằng ngày và học tập.

Còn đối với nhóm người khuyết tật nặng, mức độ khuyết tật nằm trong khoảng từ 61% đến dưới 81%. Đây là những học sinh có mức độ khuyết tật cao, nhưng chưa đạt tới mức độ đặc biệt nặng. Tuy nhiên, với mức độ khuyết tật này, học sinh vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc học tập và tham gia vào các hoạt động giáo dục.

Quy định về miễn thi tốt nghiệp THPT cho những đối tượng trên nhằm đảm bảo quyền lợi và cơ hội học tập công bằng cho học sinh khuyết tật. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự quan tâm và chú trọng của nhà trường và xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có môi trường học tập thuận lợi và phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và tránh lạm dụng quyền lợi, quy định này cần được áp dụng một cách nghiêm túc và kỷ luật, đảm bảo rằng chỉ những đối tượng thực sự có hoàn cảnh và mức độ khuyết tật phù hợp mới được miễn thi tốt nghiệp THPT.

 

2. Điều kiện để được miễn thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định, để có thể miễn thi tốt nghiệp THPT, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể.

Đầu tiên, họ phải có giấy xác nhận về mức độ khuyết tật do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Điều này là để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xác định mức độ khuyết tật của từng cá nhân.

Thứ hai, họ cần hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông trung học. Điều này có nghĩa là họ phải tham gia đầy đủ vào quá trình học tập trong suốt thời gian trung học và hoàn thành tất cả các môn học được yêu cầu. Đây là một yêu cầu cơ bản để đảm bảo kiến thức và năng lực cần thiết cho việc tốt nghiệp.

Cuối cùng, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng cần đạt điểm trung bình môn học từ 5.0 trở lên đối với tất cả các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông trung học. Điều này đảm bảo rằng họ có kiến thức và hiểu biết đủ để vượt qua các bài kiểm tra và đạt kết quả tương đương với các học sinh khác.

Việc thiết lập những điều kiện này nhằm đảm bảo rằng người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được công nhận và đánh giá công bằng về năng lực học tập. Đồng thời, nó cũng giúp đảm bảo tính chất công bằng và đúng đắn của kỳ thi tốt nghiệp THPT, từ đó góp phần xoa dịu những khó khăn và rào cản mà những người có hoàn cảnh đặc biệt này đang phải đối mặt trong quá trình học tập.

 

3. Thủ tục hồ sơ đăng ký miễn thi tốt nghiệp THPT

Để đăng ký miễn thi tốt nghiệp THPT, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng cần chuẩn bị một hồ sơ đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Đơn đề nghị miễn thi tốt nghiệp THPT: Đây là một đơn xin viết bằng văn bản, trong đó người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người khuyết tật nặng ghi rõ yêu cầu miễn thi tốt nghiệp THPT và đính kèm các tài liệu hỗ trợ.

- Giấy xác nhận khuyết tật: Đây là giấy chứng nhận mức độ khuyết tật của người nộp đơn, được cấp bởi cơ quan y tế có thẩm quyền. Giấy xác nhận này chứng minh rằng người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người khuyết tật nặng thực sự đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu để được miễn thi tốt nghiệp THPT.

- Bản sao có chứng thực học bạ THPT: Đây là bản sao của học bạ THPT đã được chứng thực. Học bạ này cần chứng minh rằng người nộp đơn đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông trung học theo quy định và có kết quả học tập đạt yêu cầu.

- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh: Đây là bản sao của giấy khai sinh người nộp đơn, đã được chứng thực. Giấy khai sinh này là một tài liệu để xác định danh tính và thông tin cá nhân của người nộp đơn.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trên, hồ sơ đăng ký miễn thi tốt nghiệp THPT được nộp tại phòng giáo dục và đào tạo tại địa phương mà thí sinh đang cư trú. Thí sinh cần tuân thủ thời hạn quy định để nộp hồ sơ, và đảm bảo rằng hồ sơ được đầy đủ, đúng quy định và chứng thực.

Qua quy trình đăng ký miễn thi tốt nghiệp THPT này, nhà trường và cơ quan chức năng có cơ sở để xác định và đánh giá đúng mức độ khuyết tật của người nộp đơn, đồng thời đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xét miễn thi tốt nghiệp THPT cho những người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng.

 

4. Duyệt công nhận tốt nghiệp THPT gồm những hồ sơ nào, trình tự ra sao?

Theo Điều 44 của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, quy định về hồ sơ và trình tự duyệt công nhận tốt nghiệp THPT được thực hiện như sau:

- Hồ sơ duyệt công nhận tốt nghiệp THPT bao gồm các tài liệu sau:

+ Bản ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT: Đây là một tài liệu ghi lại thông tin chi tiết về quá trình xét duyệt công nhận tốt nghiệp THPT, bao gồm thông tin về các thí sinh và kết quả xét duyệt.

+ Danh sách thí sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp THPT: Đây là danh sách ghi rõ tên các thí sinh mà đơn vị xét duyệt đề nghị công nhận tốt nghiệp THPT.

+ Danh sách và hồ sơ thí sinh được đặc cách, miễn thi, được tốt nghiệp THPT do phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại về hồ sơ thi: Đây là danh sách và hồ sơ chi tiết của các thí sinh được đặc cách, miễn thi hoặc được công nhận tốt nghiệp THPT sau khi phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại liên quan đến hồ sơ thi.

+ Đĩa CD chứa dữ liệu thi: Đĩa CD này chứa dữ liệu thi của các thí sinh, bao gồm các bài thi, điểm số và thông tin liên quan khác.

+ Những biên bản liên quan: Hồ sơ cũng bao gồm các biên bản liên quan đến việc xét duyệt và công nhận tốt nghiệp THPT.

+ Các loại hồ sơ khác theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hồ sơ còn có thể bao gồm các loại tài liệu khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo mỗi năm.

- Trình tự duyệt công nhận tốt nghiệp THPT diễn ra như sau:

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt công nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đáp ứng đủ điều kiện và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả công nhận tốt nghiệp THPT của tỉnh mình.

+ Sau khi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả công nhận tốt nghiệp THPT và thông báo cho các trường phổ thông để niêm yết Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho thí sinh.

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi ký và có giá trị cho đến khi được cấp Bằng tốt nghiệp THPT chính thức.

+ Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay sau khi kỳ thi kết thúc, để quản lý và theo dõi.

Quá trình duyệt công nhận tốt nghiệp THPT có vai trò quan trọng để đảm bảo tính công bằng và chuẩn xác. Các thí sinh đạt đủ tiêu chuẩn sẽ được công nhận và nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, mở ra cơ hội tiếp tục học tập và phát triển trong tương lai. Đồng thời, việc quản lý và theo dõi danh sách thí sinh đã tốt nghiệp THPT giúp đảm bảo sự minh bạch và đáng tin cậy trong quá trình giáo dục và đào tạo trung học phổ thông.

Bài viết liên quan: Có được đăng ký thi tốt nghiệp ở nơi đăng ký tạm trú không ?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.