Luật sư tư vấn :

Tư vấn phương pháp tính lương làm thêm giờ: Trong thời buổi nền kinh tế phát triển, việc làm thêm giờ diễn ra thường xuyên trong các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Vậy khi tính lương làm thêm giờ cho người lao động kế toán sẽ phải lưu ý đến những vấn đề gì.

Tiền lương là sự thoả thuận giữa chủ sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp, trên cơ sở khối lượng công việc, trình độ và năng lực của người lao động, tuy nhiên để bảo vệ lợi ích của người lao động, pháp luật có yêu cầu về mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp phải trả cho người lào động.

Theo quy định tại điều 25 Nghị định 05/2015/TT-BTCquy định:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Tiền lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường thì người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật lao động : 1900.6162để được hướng dẫn giải đáp:

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động trực tuyến