Hoa hậu X. bị một thẩm mỹ viện tại Hàn Quốc sử dụng hình ảnh của mình khi chưa xin phép. Người mẫu Y. bị một trang web nước ngoài lấy nhiều hình ảnh của mình để quảng cáo cho bìa đĩa có yếu tố nhạy cảm. Ca sỹ T. bị một trang mạng xã hội dùng hình ảnh của mình làm hình minh họa cho bộ truyện tranh với mục đích bán hàng.... Đây chỉ là một trong số ít những trường hợp, hình ảnh của người nổi tiếng bị phát tán và sử dụng trái phép với nhiều mục đích khác nhau.

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh là một trong những quyền cá biệt hóa, bởi vì, mỗi cá nhân đều có hình ảnh của riêng mình và thông qua đó có sự phân biệt cá nhân này với cá nhân khác. Chính vì sự cá biệt này, Điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015 đã có quy định về quyền của cá nhân với hình ảnh như sau:

"Điều 32: Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Theo đó, cá nhân được toàn quyền sử dụng hình ảnh của mình với những mục đích khác nhau không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Bất kỳ ai muốn sử dụng hình ảnh của cá nhân đó nhằm mục đích thương mại thì phải được cá nhân đó đồng ý, ngoài ra, họ còn được nhận một mức thù lao tương xứng. Không ai được phép sao chép, sử dụng hình ảnh của họ nhằm mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của họ.

Có những trường hợp, hình ảnh của cá nhân cũng có thể được sử dụng mà không cần sự đồng ý của cá nhân đó. Đó là khi hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng hoặc những hình ảnh từ các hoạt động công cộng như hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phảm, uy tín của người có hình ảnh.

Ngày này, thời đại 4.0, internet, mạng xã hội phát triển vượt bậc, quyền của cá nhân đối với hình ảnh đang bị xâm phạm ngày càng nghiêm trọng mỗi phút, mỗi giờ. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao ý thức cảnh giác, quan tâm và chú trọng hơn trong việc bảo vệ quyền của bản thân. Khi có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến quyền đối với hình ảnh của cá nhân, chúng ta có quyền yêu cầu Tòa án quyết định buộc người vi phạm thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và sử dụng các biện pháp xử lý khác.

Bạn đang theo dõi bài viết từ chuyên mục Tư vấn pháp luật Dân sự trên trang web www.luatminhkhue.vn. Hãy gọi ngay: 1900.6162  để được luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.