Luật sư tư vấn về chủ đề "người nổi tiếng"

người nổi tiếng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người nổi tiếng.

Học giả Trần Đức Thảo

Học giả Trần Đức Thảo
Trần Đức Thảo(1917-1993)Việc xuất hiện ông - một tài năng triết học hiện đại ở một đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu, khoa học chưa phát triển như Việt Nam là một hiện tượng hiếm lạ.

Học giả Hồ Sĩ Quý

Học giả Hồ Sĩ Quý
HỒ SĨ QUÝ (sinh 6/5/1953)Sinh năm 1953, tại huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình. Năm 1972 - 1976: Bộ đội chống Mỹ. Năm 1976-1981: là sinh viên Khoa triết học, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1982-1999: là cán bộ nghiên cứu, Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội Việt.Từ tháng 1/1990 đến 5/1993 thực tập tại Nga Năm 1994-1999 là Trưởng Phòng Duy vật lịch sử, Viện Triết học. Năm 2000-2005 là cán bộ nghiên cứu,Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Viện Khoa học xã hội Việt, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên