1. Quy định về giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt?

Quy định về giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt là một phần quan trọng của hệ thống quy định và hỗ trợ hoạt động của ngành vận tải đường sắt. Điều này được thực hiện thông qua việc đặt ra các nguyên tắc cụ thể để xác định giá trị của các dịch vụ này, đồng thời tạo điều kiện cần thiết cho việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực vận tải. Trong phạm vi của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT, cùng với sự điều chỉnh được thực hiện qua Thông tư 11/2019/TT-BGTVT, việc quy định giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt được thực hiện một cách cụ thể và chi tiết.

Trước hết, quy định về giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt rõ ràng chỉ đề cập đến việc áp dụng giá tối đa. Điều này có nghĩa là giá cụ thể của các dịch vụ này không được vượt quá một ngưỡng quy định trước. Sự cố định giá này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc sử dụng các dịch vụ, đồng thời tránh được tình trạng lạm dụng quyền lợi của các nhà cung cấp dịch vụ.

Một điểm đáng chú ý khác là việc quy định giá dịch vụ này chỉ áp dụng đối với các tàu khách và tàu hàng trên từng tuyến đường. Điều này có nghĩa là giá dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hình vận tải và đặc điểm của từng tuyến đường. Việc này phản ánh sự linh hoạt trong việc điều chỉnh giá cước để phản ánh đúng nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng loại hình vận tải. Một phần không thể thiếu trong việc quy định giá dịch vụ này là việc ban hành biểu mức giá tối đa. Biểu mức này được xây dựng để cung cấp một hệ thống cụ thể về các mức giá được áp dụng cho từng loại dịch vụ và điều kiện tương ứng. Điều này giúp tạo ra sự đồng nhất và dễ dàng áp dụng trong việc tính toán giá cước, đồng thời cũng là một công cụ quan trọng để giám sát và đánh giá hiệu suất của các nhà cung cấp dịch vụ.

Tổng cộng, việc quy định giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt là một phần quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của ngành vận tải đường sắt được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và hiệu quả. Qua việc áp dụng các nguyên tắc cụ thể và việc ban hành biểu mức giá tối đa, ngành vận tải đường sắt có thể tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho cộng đồng người sử dụng.

 

2. Nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

Xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt là một quá trình phức tạp và quan trọng trong việc quản lý và phát triển hệ thống đường sắt của một quốc gia. Việc thiết lập giá dịch vụ không chỉ đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh mà còn phải thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành vận tải đường sắt. Điều này đòi hỏi sự chú ý đến các nguyên tắc và phương pháp cụ thể để xác định giá. Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc và phương pháp xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt đã được quy định rõ ràng trong các văn bản như Thông tư 24/2018/TT-BGTVT và Thông tư 11/2019/TT-BGTVT.

Điều 18 của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt, bao gồm hai điểm chính. Đầu tiên, đảm bảo giá dịch vụ bù đắp đầy đủ chi phí sản xuất và kinh doanh theo thực tế, hợp lý, và phải có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng thị trường cũng như chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước trong mỗi giai đoạn thời kỳ. Thứ hai, không tính khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư phục vụ cho hoạt động điều hành. Đối với phương pháp xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt, Thông tư 24/2018/TT-BGTVT cũng chỉ ra các điểm cụ thể. Phương pháp định giá được sử dụng, trong trường hợp này, là phương pháp chi phí. Thời gian áp dụng giá là hàng năm và đơn vị tính được sử dụng là đoàn tàu.Km.

Từ đó, ta có thể tổng hợp nguyên tắc và phương pháp như sau: Trước hết, việc xây dựng giá dịch vụ phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất và kinh doanh thực tế, hợp lý, và phải đảm bảo có lợi nhuận phù hợp với điều kiện thị trường và chính sách phát triển của nhà nước. Đồng thời, không tính khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt mà nhà nước đã đầu tư cho hoạt động điều hành. Ngoài ra, phương pháp xác định giá dịch vụ được thực hiện theo phương pháp chi phí và có chu kỳ áp dụng là hàng năm. Đơn vị tính được sử dụng để đo lường là đoàn tàu.Km. Việc xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt theo các nguyên tắc và phương pháp nói trên không chỉ giúp đảm bảo tính công bằng, minh bạch mà còn hỗ trợ cho sự phát triển ổn định và bền vững của hệ thống vận tải đường sắt trong nước.

 

3. Quy định về giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt được điều chỉnh  

Để điều chỉnh giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt, các quy định được thực hiện theo các điều khoản tương ứng trong Thông tư 24/2018/TT-BGTVT và sự sửa đổi bổ sung của Thông tư 11/2019/TT-BGTVT. Theo những quy định này, quy trình điều chỉnh giá bao gồm các bước như sau:

+ Xác định nhu cầu điều chỉnh giá: Khi các yếu tố ảnh hưởng đến giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt có sự biến động, bao gồm cả sự tăng hoặc giảm, và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, cơ quan quản lý Nhà nước về đường sắt hoặc các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có quyền yêu cầu hoặc đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ. Điều này có thể được khám phá qua việc phân tích tình hình thị trường, các chỉ số kinh tế, và những yếu tố cụ thể đang ảnh hưởng đến hoạt động vận tải đường sắt.

+ Xây dựng phương án điều chỉnh giá: Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia chịu trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá và trình Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định. Phương án này phải được lập kế hoạch cẩn thận, bao gồm cả việc xác định các biến động giá cụ thể, đồng thời phải tuân thủ các quy định pháp luật và chỉ tiêu đề ra.

+ Thẩm định và phê duyệt giá điều chỉnh: Quy trình này được tiến hành theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Thông tư. Sau khi xây dựng phương án điều chỉnh giá, hồ sơ sẽ được trình lên và thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tính hợp lý và pháp lý của việc điều chỉnh giá này. Khi đã đạt được sự đồng thuận, giá điều chỉnh sẽ được phê duyệt chính thức.

+ Quyết định giá tối đa dịch vụ: Sau khi phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải sẽ quyết định về giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. Quyết định này được đưa ra sau khi lấy ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với chính sách quốc gia.

+ Thực hiện khuyến mại và giảm giá dịch vụ: Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được quyền thực hiện các chính sách khuyến mại và giảm giá đối với dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. Tuy nhiên, việc này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, đảm bảo không gây ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hoặc ảnh hưởng đến cân đối ngân sách.

Như vậy, việc điều chỉnh giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt không chỉ là quá trình kỹ lưỡng mà còn phải đảm bảo tính minh bạch và công bằng, nhằm thúc đẩy hoạt động vận tải đường sắt phát triển ổn định và bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Xem thêm >>> Thủ tục thành lập công ty dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn