1. Tìm hiểu về chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản?

Chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản là một quy trình pháp lý được quy định chi tiết trong Điều 3 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP tại khoản 4, nhằm điều chỉnh và hướng dẫn về các hoạt động liên quan đến việc chuyển giao toàn bộ dự án bất động sản. Để hiểu rõ hơn về định nghĩa và quy định này, ta cần tìm hiểu về các điều khoản cụ thể được nêu trong văn bản quy phạm pháp này.

- Trước hết, cần giải thích các từ ngữ được sử dụng trong Nghị định để đảm bảo hiểu đúng nghĩa và phạm vi của chúng. Điều này là quan trọng để áp dụng chính xác và hiệu quả các quy định pháp luật. Nghị định nêu rõ rằng trong bối cảnh này, "chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản" được định nghĩa là hành động của chủ đầu tư khi chuyển giao toàn bộ dự án bất động sản, bao gồm cả quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp, đối với cả chủ đầu tư và các bên liên quan, nếu có. Quá trình này thực hiện thông qua việc ký kết hợp đồng bằng văn bản theo quy định của Nghị định và đòi hỏi sự chấp thuận từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Điều này đồng nghĩa với việc chủ đầu tư, theo quy định, có thể chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản mà mình đang nắm giữ cho một bên thứ ba thông qua việc lập hợp đồng bằng văn bản. Điều quan trọng là quy trình chuyển nhượng này phải tuân thủ đúng các quy định và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật.

- Nếu chúng ta nhìn sâu hơn vào văn bản pháp luật, chúng ta cũng có thể tìm thấy định nghĩa và quy định về "chuyển nhượng một phần dự án bất động sản". Theo Nghị định, đây là quá trình mà chủ đầu tư chuyển giao một phần nhỏ của dự án bất động sản mà anh ta đang quản lý, bao gồm cả quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, đối với cả chủ đầu tư và các bên liên quan khác. Quy trình này cũng yêu cầu việc ký kết hợp đồng bằng văn bản và phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Từ đây, có thể rút ra rằng cả hai quy trình chuyển nhượng, cả toàn bộ dự án và một phần dự án, đều đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nghị định 02/2022/NĐ-CP và sự chấp thuận từ cơ quan Nhà nước. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật trong quá trình chuyển nhượng dự án bất động sản, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả các bên liên quan được bảo vệ đầy đủ và hiệu quả.

 

2. Khi nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản phải làm lại hồ sơ?

Chủ đầu tư khi nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản phải tuân theo các quy định cụ thể được quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, đặc biệt là khoản 4 Điều 48 của luật này. Theo đó, quy trình và các điều kiện cần tuân theo được xác định rõ để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

- Nguyên tắc cơ bản khi chuyển nhượng dự án bất động sản là không làm thay đổi mục tiêu và nội dung của dự án, đồng thời phải bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan. Điều này có nghĩa là chủ đầu tư mới không được thay đổi hướng phát triển hay nội dung dự án mà chủ đầu tư cũ đã đề ra. Mục tiêu của dự án cũng không thể thay đổi để đảm bảo tính ổn định và đồng nhất của quy hoạch.

- Ngoài ra, việc chuyển nhượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Điều này đảm bảo rằng quyết định chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng cũng cần có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan, hoặc đã được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Tuy nhiên, quan trọng là chủ đầu tư mới không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư của dự án. Điều này giúp giữ nguyên sự liên tục trong quá trình triển khai dự án và giảm bớt thủ tục pháp lý cho chủ đầu tư mới.

- Điều này cũng đồng nghĩa với việc chủ đầu tư mới phải tuân theo những cam kết đã được đưa ra trong quyết định đầu tư ban đầu, đảm bảo tính ổn định và nhất quán của dự án. Bằng cách này, người mua chuyển nhượng có thể yên tâm về việc dự án sẽ tiếp tục phát triển theo đúng kế hoạch ban đầu mà không gặp phải những thay đổi đột ngột hoặc không mong muốn.

Tổng cộng, quy định về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan mà còn tạo ra sự ổn định và nhất quán trong quá trình phát triển dự án. Chủ đầu tư mới cần tuân theo các quy định này để đảm bảo thành công và bền vững của dự án sau quá trình chuyển nhượng.

 

3. Phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản?

Chủ đầu tư bất động sản, khi chấp nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án, phải đáp ứng một loạt các điều kiện và yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này được xác định rõ trong Khoản 3 Điều 49 của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014.

- Đầu tiên, dự án bất động sản mà chủ đầu tư đề xuất chuyển nhượng phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản. Điều này bao gồm việc dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, và đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt. Ngoài ra, phần dự án chuyển nhượng cũng đã hoàn thành quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp dự án liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ đầu tư cần phải hoàn thành xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ được ghi trong dự án đã được phê duyệt.

- Một điều quan trọng khác là dự án không được gặp tranh chấp về quyền sử dụng đất và không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, không có quyết định thu hồi dự án hoặc thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư cần phải chấp hành và xử lý các quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước.

- Ngoài các điều kiện về dự án, chủ đầu tư chuyển nhượng cũng phải đáp ứng các yêu cầu về quyền sử dụng đất. Đã phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng. Điều này đảm bảo rằng chủ đầu tư có đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm đối với đất đai liên quan.

- Đặc biệt, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Điều này đòi hỏi họ phải có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Chủ đầu tư cần đảm bảo tiến độ và nội dung dự án, đồng thời tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan.

Tóm lại, quy định về chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản không chỉ đặt ra các điều kiện cụ thể về dự án mà còn đòi hỏi sự cam kết và đủ năng lực của chủ đầu tư. Điều này nhằm bảo vệ lợi ích chung và đảm bảo sự ổn định trong quá trình phát triển và quản lý bất động sản, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam

Xem thêm >>> Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản? Các bước chuyển nhượng dự án bất động sản?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc cần tư vấn về các quy định pháp luật, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách thông tin liên hệ để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Để giải đáp mọi vấn đề và đảm bảo sự thoả đáng cao nhất cho quý khách, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên gia và nhân viên chúng tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe và cung cấp giải pháp nhanh chóng và chính xác nhất cho mọi thắc mắc của quý khách. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và tôn trọng thông tin cá nhân của quý khách và sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Với kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực pháp luật, chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho quý khách sự hỗ trợ chuyên nghiệp và đáng tin cậy.