1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo

Phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những đơn vị trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đảm nhận một loạt các nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng để đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý bảo hiểm xã hội. Dưới sự hướng dẫn của Quyết định 316/QĐ-BHXH năm 2024, Trong phạm vi nhiệm vụ của mình, Phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo có các chức năng  này được giao các trách nhiệm cụ thể như sau:

- Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Phòng là tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo từ công dân tại văn phòng của Bảo hiểm xã hội. Họ cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các buổi tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo ngành, đảm bảo sự thông suốt và hiệu quả của quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại.

- Phòng cũng có vai trò tham mưu và hỗ trợ cho Chánh Thanh tra, từ việc trình Tổng Giám đốc xử lý và giải quyết các khiếu nại, tố cáo đến việc giải quyết các vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Họ cung cấp thông tin, đề xuất giải pháp và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tiếp dân và giải quyết khiếu nại.

- Ngoài ra, Phòng cũng tham gia vào các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, đảm bảo tuân thủ chính sách và quy định pháp luật. Họ cũng thực hiện các nhiệm vụ như nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, và tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đến cộng đồng.

- Đồng thời, Phòng có trách nhiệm quản lý nhân sự và tài sản của mình theo quy định, đảm bảo sự chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động. Họ cũng phối hợp chặt chẽ với các phòng khác trong Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Cuối cùng, Phòng cũng thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Chánh Thanh tra, đảm bảo sự linh hoạt và sẵn sàng đối phó với mọi thách thức và yêu cầu mới trong quản lý bảo hiểm xã hội. Tất cả những nhiệm vụ và quyền hạn này cùng nhau đóng góp vào việc xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội đáng tin cậy và hiệu quả cho người dân Việt Nam

Như vậy, Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo có những nhiệm vụ cũng như quyền hạn được quy định nêu trên.

 

2. Vai trò, trách nhiệm của Phòng Giải quyết khiếu nại trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHXH

Phòng Giải quyết khiếu nại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH). Dưới đây là một số vai trò và trách nhiệm cụ thể của Phòng trong việc này:

Tạo điều kiện cho việc phản ánh và khiếu nại: Phòng đóng vai trò là điểm tiếp nhận, xử lý và giải quyết các khiếu nại, tố cáo từ phía người tham gia BHXH. Việc này giúp người dân có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình khi gặp phải các vấn đề liên quan đến BHXH, như việc không nhận được quyền lợi, chậm trễ trong việc thanh toán, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến hệ thống BHXH

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại: Phòng chịu trách nhiệm tiếp nhận mọi khiếu nại từ người tham gia BHXH liên quan đến việc xử lý hồ sơ, trả lương hưu, hưởng quyền lợi bảo hiểm, và các vấn đề khác. Họ phải xem xét và giải quyết các khiếu nại này một cách công bằng, minh bạch và kịp thời.

Hỗ trợ người tham gia trong quá trình khiếu nại: Phòng cung cấp thông tin và hỗ trợ cho người tham gia BHXH trong quá trình khiếu nại, giúp họ hiểu rõ quy trình và quyền lợi của mình. Họ phải tư vấn và hướng dẫn người tham gia về cách thức khiếu nại một cách hiệu quả và hợp pháp.

Kiểm tra và giám sát hoạt động của cơ quan BHXH: Phòng thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của cơ quan BHXH để đảm bảo rằng quy trình xử lý hồ sơ và trả quyền lợi được thực hiện đúng quy định và công bằng. Họ cần đảm bảo rằng không có sự vi phạm nào xảy ra đối với quyền lợi của người tham gia.

Đề xuất cải tiến quy trình và chính sách: Phòng có trách nhiệm đề xuất các cải tiến trong quy trình và chính sách của cơ quan BHXH để tăng cường tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi của người tham gia. Họ cần đảm bảo rằng hệ thống BHXH luôn phản ánh đúng nhu cầu và mong muốn của người tham gia.

Giải quyết mâu thuẫn và xung đột: Trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc xung đột giữa người tham gia và cơ quan BHXH, Phòng phải can thiệp và giải quyết vấn đề một cách công bằng và đúng luật. Họ cần tạo điều kiện cho hai bên tham gia vào quá trình đàm phán và giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình và hợp tác.

Nói chung, Phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội. Quyền hạn và nhiệm vụ của Phòng được xác định rõ ràng, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh

 

3. Nâng cao hiệu quả của hoạt động Phòng Giải quyết khiếu nại

Để nâng cao hiệu quả của hoạt động Phòng Giải quyết khiếu nại, các biện pháp sau có thể được áp dụng:

- Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng: Cần có các chương trình đào tạo chuyên sâu về quy trình giải quyết khiếu nại, kỹ năng giao tiếp, và kiến thức pháp luật cho nhân viên của Phòng. Việc bồi dưỡng định kỳ cũng giúp cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ.

- Tạo điều kiện làm việc thuận lợi: Cung cấp các công cụ, tài liệu, và hệ thống thông tin hiện đại để nhân viên có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả. Đồng thời, tạo môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ nhân viên trong quá trình giải quyết các vấn đề phức tạp.

- Tăng cường phối hợp và giao tiếp: Xây dựng mạng lưới liên kết với các cơ quan, tổ chức có liên quan để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong quá trình giải quyết khiếu nại. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc giao tiếp mở cửa giữa Phòng và người dân, để nhận phản hồi và đề xuất cải tiến.

- Tối ưu hóa quy trình làm việc: Đánh giá và cải tiến quy trình giải quyết khiếu nại để tối ưu hóa thời gian và nguồn lực. Sử dụng công nghệ thông tin để tự động hóa các quy trình và tăng cường minh bạch trong quá trình làm việc.

- Tăng cường giám sát và đánh giá: Thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình giải quyết khiếu nại. Đồng thời, tiến hành đánh giá định kỳ về hiệu quả hoạt động của Phòng và thực hiện các biện pháp cải tiến dựa trên kết quả đánh giá.

- Tăng cường tuyên truyền và giáo dục: Thực hiện các hoạt động tuyên truyền và giáo dục để nâng cao nhận thức của công dân về quyền lợi và trách nhiệm của họ trong việc khiếu nại và tố cáo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về quy trình và quyền lợi của công dân khi khiếu nại, để khuyến khích sự tham gia của họ.

 Như vậy, việc nâng cao hiệu quả của hoạt động Phòng Giải quyết khiếu nại đòi hỏi sự chăm sóc và quản lý tổ chức kỹ lưỡng, cùng với sự cam kết và sự đóng góp tích cực từ các bên liên quan, từ cấp lãnh đạo đến nhân viên cơ sở và cả cộng đồng

Bài viết liên quan: Chức năng của các phòng trực thuộc Thanh tra BHXH Việt Nam

Hoặc Quyết định liên quan các phòng trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến chủ đề "Nhiệm vụ của Phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo trực thuộc Thanh tra BHXH Việt Nam". Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!