1. Tìm hiểu về phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân ?

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân là một quá trình quan trọng và không thể phủ nhận trong việc đảm bảo sự hiểu biết và ý thức về quốc phòng, an ninh của toàn bộ cộng đồng. Điều này không chỉ là một nhiệm vụ của nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Trong ngữ cảnh của Việt Nam, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được đề cập đến trong Điều 3 Thông tư 38/2017/TT-BTTTT.

- Theo quy định của Thông tư này, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được định nghĩa là một chuỗi các hoạt động có mục tiêu chính là tuyên truyền và phổ biến kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh cho mọi tầng lớp trong xã hội. Những hoạt động này diễn ra chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, như truyền hình, radio, báo chí, và các phương tiện truyền thông trực tuyến.

- Mục tiêu của phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh là tạo ra một cộng đồng có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của an ninh quốc gia và trách nhiệm bảo vệ đất nước. Đồng thời, nó cũng nhằm mục đích khuyến khích lòng yêu nước, tình cảm quê hương, và tinh thần đoàn kết dân tộc trong lòng mọi công dân. Qua đó, người dân sẽ không chỉ hiểu biết về các rủi ro an ninh mà còn thấu hiểu về tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình và ổn định cho đất nước.

- Phổ biến kiến thức không chỉ dừng lại ở mức độ tổng quát mà còn chi tiết đến các kiến thức cơ bản về quốc phòng. Điều này bao gồm hiểu biết về lịch sử quốc phòng, cấu trúc tổ chức quân đội, và những nguy cơ an ninh tiềm ẩn. Việc truyền đạt những thông tin này không chỉ giúp người dân tự bảo vệ mình trước những tình huống khẩn cấp mà còn giúp tăng cường sự đoàn kết và nhận thức cộng đồng.

- Ngoài ra, phổ biến kiến thức cũng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tinh thần chiến đấu, lòng dũng cảm và trách nhiệm cá nhân đối với sự an toàn quốc gia. Công dân thông thái về quốc phòng và an ninh không chỉ là người hiểu biết về các quy tắc, quy định mà còn là người hành động tích cực trong việc thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến an ninh và quốc phòng.

Để đạt được mục tiêu này, cần có sự hỗ trợ chặt chẽ từ phía chính quyền, các tổ chức xã hội, và cả xã hội dân sự. Việc hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan sẽ tạo ra một môi trường phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh hiệu quả và bền vững, đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, an ninh và phồn thịnh.

 

2. Nhiệm vụ của Đài Truyền hình Việt Nam trong hoạt động phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân?

Trong hoạt động phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, Đài Truyền hình Việt Nam đóng vai trò quan trọng và có những nhiệm vụ cụ thể được quy định rõ trong Thông tư 38/2017/TT-BTTTT. Nhiệm vụ này không chỉ đặt ra để đảm bảo an ninh quốc gia mà còn nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức quốc phòng của toàn xã hội.

- Một trong những điểm quan trọng nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan quan trọng khác như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Theo quy định, những đơn vị này cần phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 38/2017/TT-BTTTT. Điều này đồng nghĩa với việc có sự đồng thuận và hiệu quả trong việc truyền tải thông điệp, giáo dục những giá trị quốc phòng và an ninh cho cộng đồng.

- Ngoài ra, Đài Truyền hình Việt Nam cũng có trách nhiệm chủ động xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này đòi hỏi sự sáng tạo và linh hoạt trong việc trình bày thông điệp sao cho phù hợp và thuyết phục đối với đối tượng người xem rộng lớn. Đồng thời, việc đa dạng hóa hình thức phổ biến kiến thức, đặc biệt là thông qua các chương trình chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng, an ninh, cũng được Đài Truyền hình Việt Nam chú trọng đến. Điều này giúp tăng cường hiệu quả truyền đạt thông điệp, thu hút sự chú ý và tham gia tích cực của khán giả.

- Để đảm bảo sự chính xác và hiệu quả của thông điệp, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để biên soạn hệ thống tài liệu, các nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh. Việc này không chỉ đảm bảo tính khoa học và chính xác mà còn giúp xây dựng cơ sở thông tin vững chắc, phản ánh đúng tình hình thực tế và xu hướng phát triển của an ninh quốc gia.

Tóm lại, Đài Truyền hình Việt Nam không chỉ là một cơ quan truyền thông mà còn là đơn vị có trách nhiệm quan trọng trong việc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Sự phối hợp chặt chẽ, sáng tạo trong tổ chức chương trình và chú trọng đến đa dạng hóa hình thức phổ biến là những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy hiệu quả của nhiệm vụ này, góp phần vào việc xây dựng cộng đồng vững mạnh và an ninh quốc gia.

 

3.  Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông trong hoạt động phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân?

Trong hoạt động phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chịu trách nhiệm quan trọng, đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo rằng mọi công dân đều được thông tin đầy đủ và chính xác về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư 38/2017/TT-BTTTT, Sở TT&TT có nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể để thực hiện mục tiêu này.

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở TT&TT là phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí. Cụ thể, Sở cần hỗ trợ xây dựng chương trình, nội dung và quyết định thời lượng phù hợp để tăng cường và nâng cao chất lượng phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Điều này bao gồm việc truyền đạt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh. Đồng thời, Sở TT&TT cũng đảm bảo rằng thông điệp về sự cần thiết của tinh thần cảnh giác và sự chủ động trong đấu tranh chống lại các âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch được truyền đạt mạnh mẽ.

- Ngoài ra, Sở TT&TT còn có nhiệm vụ tích cực lồng ghép các nội dung tuyên truyền về giáo dục quốc phòng và an ninh vào các chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc. Điều này nhằm mục đích làm tăng cường ý thức và lòng tự hào quốc gia trong tâm hồn của những người dân Việt Nam, từ đó góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Sở TT&TT không chỉ hoạt động đơn lẻ mà còn tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Qua đó, Sở hướng dẫn Bộ Tư lệnh các quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự các cấp, cùng với sự hỗ trợ tài liệu từ Công an và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí địa phương thực hiện chương trình và nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.

- Ngoài những nhiệm vụ trên, Sở TT&TT còn chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, Sở cần chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn quản lý chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, và tăng thời lượng các chuyên trang, chuyên mục về kiến thức quốc phòng và an ninh, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng và phong phú của cộng đồng.

Tổng cộng, Sở Thông tin và Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng một cộng đồng nhân dân Việt Nam tự tin, hiểu biết và cam kết đối với sự bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động này không chỉ là một yếu tố quan trọng để duy trì an ninh quốc gia mà còn góp phần quan trọng vào sự thịnh vượng và phát triển của đất nước.

Xem thêm >>> Đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2023

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn nhanh chóng