1. Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực xuất bản thế nào?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Nghị định 48/2022/NĐ-CP về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực xuất bản, có rất nhiều nhiệm vụ và quyền hạn được giao cho cơ quan này. Trong đó, việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất.
Bộ Thông tin và Truyền thông được ủy quyền hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mạng lưới cơ sở xuất bản, in, phát hành theo quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều này đặt ra nhiệm vụ không chỉ làm việc trực tiếp với các nhà xuất bản, mà còn phải đảm bảo rằng các hoạt động này được tổ chức một cách hợp pháp và hiệu quả.
Bên cạnh đó, Bộ cũng có trách nhiệm xác nhận và quản lý đăng ký xuất bản của nhà xuất bản, đăng ký hoạt động cơ sở in, đăng ký hoạt động in đối với sản phẩm không phải cấp phép, đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm, đăng ký hoạt động xuất bản điện tử, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động xuất bản được thực hiện trong một môi trường pháp lý và đảm bảo quyền lợi của cả nhà xuất bản và người tiêu dùng.
Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông còn có trách nhiệm tổ chức thẩm định xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật, kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiêu và quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm. Điều này giúp đảm bảo chất lượng và tính hợp pháp của các sản phẩm xuất bản, đồng thời đưa ra các biện pháp quản lý hiệu quả để ngăn chặn việc phát hành các sản phẩm không đúng quy định.
Trong bối cảnh hiện nay, khi ngành xuất bản đang phát triển mạnh mẽ và đa dạng hóa, vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ khi có một hệ thống quản lý và giám sát chặt chẽ, ngành xuất bản mới có thể phát triển bền vững và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người đọc, người tiêu dùng. Do đó, việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông là điều cực kỳ cần thiết và đáng giá được quan tâm.
 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam trên các lĩnh vực?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Nghị định 48/2022/NĐ-CP về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, cơ quan này được giao nhiều trách nhiệm quan trọng nhằm đảm bảo việc thông tin đối ngoại được tổ chức, phối hợp và cung cấp một cách hiệu quả và đồng bộ.
Một trong những trách nhiệm hàng đầu của Bộ Thông tin và Truyền thông là chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án về thông tin đối ngoại. Điều này cần được thực hiện một cách khoa học và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thông tin đối ngoại của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Bên cạnh đó, Bộ cũng có trách nhiệm hướng dẫn nội dung và phối hợp cung cấp thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam. Việc này đảm bảo rằng thông tin được truyền tải một cách chính xác và đầy đủ từ nguồn tin cậy, góp phần xây dựng hình ảnh đúng đắn về Việt Nam trên trường quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông còn chủ trì, phối hợp kiểm tra và đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan báo chí, xuất bản trong và ngoài nước. Điều này giúp đánh giá mức độ đáp ứng và hiệu quả của các hoạt động thông tin đối ngoại, từ đó đề xuất biện pháp cải thiện và phát triển.
Một trong những điểm đặc biệt quan trọng là việc xây dựng cơ chế trao đổi, phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan báo chí. Điều này giúp tăng cường sự liên kết và đồng bộ trong việc truyền tải thông tin, đồng thời đảm bảo tính chính xác và khách quan của thông tin được cung cấp.
Cuối cùng, Bộ cũng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cung cấp thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam trên các lĩnh vực. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ trong việc bảo vệ hình ảnh và uy tín quốc gia trước dư luận quốc tế.
Tóm lại, vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực thông tin đối ngoại là vô cùng quan trọng và đa dạng, đòi hỏi sự chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thúc đẩy sự phát triển và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
 

3. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong hoạt động quản lý về dịch vụ trò chơi điện tử, nội dung thông tin, ứng dụng cung cấp thông tin trên mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông, theo quy định tại khoản 8, khoản 9 và khoản 10 của Nghị định 48/2022/NĐ-CP, được giao nhiều trách nhiệm quan trọng trong hoạt động quản lý về dịch vụ trò chơi điện tử, quảng cáo, và thông tin cơ sở cũng như hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện.
Trong lĩnh vực quảng cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thực hiện quản lý trên nhiều phương diện khác nhau. Đầu tiên, Bộ phải thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ khác nhau, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ còn cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các giấy phép quảng cáo và tiếp nhận, xử lý thông báo về quảng cáo xuyên biên giới, từ đó áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.
Trong lĩnh vực thông tin điện tử, Bộ cũng đảm bảo quản lý về dịch vụ trò chơi điện tử, nội dung thông tin, và ứng dụng cung cấp thông tin trên mạng theo quy định của pháp luật. Việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về trò chơi điện tử trên mạng và thông tin điện tử trên mạng đều được thực hiện để đảm bảo hoạt động trong lĩnh vực này diễn ra theo quy định và không gây ra hậu quả tiêu cực cho cộng đồng và xã hội.
Đối với thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện, Bộ Thông tin và Truyền thông phải hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện. Việc này bao gồm xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền, hướng dẫn việc xây dựng và hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh - truyền hình cáp huyện. Bên cạnh đó, Bộ còn tổ chức cung cấp thông tin và quản lý nội dung thông tin của hệ thống này trên phạm vi cả nước, giúp tăng cường thông tin và tuyên truyền cho cộng đồng địa phương.
Tóm lại, vai trò và trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc theo dõi, tổng hợp và báo cáo việc tổ chức cung cấp thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam trên các lĩnh vực đã được quy định rõ ràng trong Nghị định 48/2022/NĐ-CP. Điều này đòi hỏi sự chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ và công tác quản lý thông tin linh hoạt để đảm bảo rằng thông tin truyền tải ra nước ngoài và trong nước là chính xác và khách quan.
 

Xem thêm bài viết: Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng