1. Phó giáo sư có những nhiệm vụ gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg có quy định học hàm phó giáo sư có nhiệm vụ sau:

Phó Giáo sư là những nhà khoa học, nhà giáo dục uy tín, có trình độ chuyên môn cao, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức, bồi dưỡng nhân tài mà còn tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển khoa học, công nghệ của đất nước. Để hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả này, Phó Giáo sư cần đảm đương nhiều vai trò và trách nhiệm khác nhau, bao gồm:

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy:

- Truyền đạt kiến thức chuyên môn một cách bài bản, khoa học: Phó Giáo sư cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng, cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực mình nghiên cứu để truyền đạt cho sinh viên một cách hiệu quả.

-  Thiết kế bài giảng sáng tạo, thu hút sinh viên: Phó Giáo sư cần sử dụng đa dạng phương pháp giảng dạy, kết hợp lý thuyết và thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để tạo hứng thú cho sinh viên học tập.

- Đánh giá, kiểm tra, rèn luyện sinh viên: Phó Giáo sư cần xây dựng hệ thống đánh giá, kiểm tra khách quan, khoa học để đánh giá năng lực học tập của sinh viên, đồng thời có biện pháp rèn luyện, bồi dưỡng sinh viên phát triển toàn diện.

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: Phó Giáo sư cần khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên phát triển tư duy khoa học, khả năng tìm tòi, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Biên soạn tài liệu giảng dạy:

- Biên soạn chương trình, giáo trình: Phó Giáo sư cần tham gia biên soạn chương trình, giáo trình phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo chất lượng và tính cập nhật của tài liệu.

- Sách và tài liệu phục vụ đào tạo khác: Phó Giáo sư có thể tham gia biên soạn sách, tài liệu tham khảo, giáo án điện tử và các tài liệu phục vụ đào tạo khác để hỗ trợ sinh viên học tập hiệu quả hơn.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng:

- Nghiên cứu khoa học: Phó Giáo sư là những nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, do đó họ cần tham gia nghiên cứu khoa học một cách thường xuyên, có chất lượng cao, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị.

- Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ: Phó Giáo sư cần ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào giảng dạy và thực tiễn, đồng thời có thể tham gia chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Rèn luyện đạo đức và bồi dưỡng chuyên môn:

- Rèn luyện đạo đức, tác phong khoa học: Phó Giáo sư cần rèn luyện đạo đức nhà giáo, giữ gìn phẩm giá sư phạm, tác phong khoa học, là tấm gương sáng cho sinh viên noi theo.

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Phó Giáo sư cần tham gia các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

- Định hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ cho đồng nghiệp: Phó Giáo sư có thể chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu cho đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuyên môn.

Hợp tác và tham gia các hoạt động khác:

- Hợp tác với đồng nghiệp về công tác chuyên môn: Phó Giáo sư cần phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuyên môn để chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các vấn đề chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Tham gia các hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ: Phó Giáo sư có thể tham gia tư vấn khoa học, công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, góp phần ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

- Tham gia chuyển giao công nghệ: Phó Giáo sư có thể tham gia chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Giảng viên có những nhiệm vụ gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật Giáo dục đại học 2012, điểm a,b,c và điểm d khoản 30 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định về nhiệm vụ của giảng viên như sau:

Giảng viên đóng vai trò then chốt trong hệ thống giáo dục đại học, là những nhà giáo dục tâm huyết, truyền cảm hứng và dẫn dắt thế hệ trẻ trên con đường học vấn và trưởng thành. Họ mang trên mình sứ mệnh cao cả trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Để hoàn thành tốt sứ mệnh này, giảng viên cần đảm đương những nhiệm vụ quan trọng sau:

Truyền đạt kiến thức và phát triển chương trình đào tạo:

- Giảng viên là người trực tiếp truyền đạt kiến thức chuyên môn cho sinh viên, giúp sinh viên tiếp thu kiến thức một cách bài bản, khoa học và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Họ cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng, cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực mình giảng dạy, đồng thời sử dụng đa dạng phương pháp giảng dạy sáng tạo, thu hút sinh viên học tập.

- Giảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển và hoàn thiện chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu xã hội. Họ cần tham gia vào quá trình thiết kế chương trình, xây dựng giáo án, đánh giá hiệu quả chương trình và đề xuất những cải tiến phù hợp.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng:

- Giảng viên cần tham gia nghiên cứu khoa học thường xuyên, có chất lượng cao để nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức mới và góp phần phát triển khoa học, công nghệ của đất nước. Họ có thể nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn của mình, hoặc tham gia các dự án nghiên cứu liên ngành, liên trường.

- Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên cần được ứng dụng vào giảng dạy, học tập và thực tiễn để nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả nghiên cứu. Họ cũng có thể tham gia chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Rèn luyện đạo đức và bồi dưỡng chuyên môn:

- Giảng viên cần rèn luyện đạo đức nhà giáo, giữ gìn phẩm giá sư phạm, tác phong khoa học, là tấm gương sáng cho sinh viên noi theo. Họ cần có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, tận tâm, nhiệt huyết và luôn đặt lợi ích của sinh viên lên hàng đầu.

- Giảng viên cần tham gia các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Họ cũng cần trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học với đồng nghiệp và tham gia các hội thảo khoa học, chuyên môn.

Tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người học:

- Giảng viên cần tôn trọng nhân cách, phẩm giá của sinh viên, tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở, giúp sinh viên phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức và thể chất.

- Giảng viên cần đánh giá, kiểm tra sinh viên một cách khách quan, công bằng, không phân biệt đối xử. Họ cần tạo cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả sinh viên, giúp sinh viên phát huy tiềm năng của bản thân.

- Giảng viên cần bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên theo quy định của pháp luật. Họ cần hỗ trợ sinh viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong học tập và cuộc sống.

Tham gia quản lý và các hoạt động khác:

- Giảng viên có thể tham gia vào các hoạt động quản lý, giám sát cơ sở giáo dục đại học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Họ có thể tham gia vào các hội đồng khoa học, hội đồng tự đánh giá, hội đồng tuyển sinh,...

- Giảng viên có thể tham gia vào các hoạt động của Đảng, đoàn thể và các tổ chức xã hội để góp phần xây dựng cơ sở giáo dục đại học và xã hội phát triển.

3. Phó giáo sư có phải thực hiện nhiệm vụ của một giảng viên không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg có quy định học hàm giáo sư và phó giáo sư có nhiệm vụ sau:

-  Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Luật giáo dục 2012, Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018, chế độ làm việc của giảng viên và các văn bản pháp luật có liên quan.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, Phó giáo sư phải thực hiện nhiệm vụ của một giảng viên theo quy định của Luật Giáo dục 2012.

Xem thêm: Sửa đổi quy định đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Phó giáo sư có phải thực hiện nhiệm vụ của một giảng viên không? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!