Người gửi : Hoàng Lý Vi H

Luật sư trả lời:

Chào chị! cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình tới công ty tư vấn luật Minh Khuê căn cứ những thông tin mà chị cung cấp luật sư xin tư vấn cho chị như sau

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Nội dung phân tích:

Như chị đã nêu trong thắc mắc, khách hàng khi tới mua hàng tài công ty và không lấy hóa đơn. Đối với trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn được quy định tại Điểm b khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

"...Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”."

Cùng với đó tại Điều 18 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

"Điều 18: Bán hàng hóa dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn.

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tănghoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”

Vậy đối với trường hợp của chị khi người mua hàng tại công ty có giá trị lớn hơn hay nhỏ hơn 200.000 (hai trăm nghìn) đồng thì công ty đều phải xuất hóa đơn trên hóa đơn phải thể hiện rõ Khách hàng không lấy hóa đơn. Với những khách hàng mua hàng hóa với giá trị lơn hơn 200.000 đồng thì bạn phải xuất hóa đơn theo từng lần , bạn chỉ được xuất 1 hóa đơn cho tất cả các lần khi bạn có một bảng kê thể hiện có nhiều lần bán hàng hóa mà khách hàng không lấy hóa đơn , mỗi lần bán hàng hóa có giá trị dưới 200.000 đồng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế là gì ? Quy định về bảo hiểm hàng hoá quốc tế bằng đường biển ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Chấp thuận là gì ? Khái niệm về chấp thuận theo quy định pháp luật