Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Khuê! Sau khi nghiên cứu vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trả lời nôi dung này như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

" Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế."

 Như vậy, nếu vợ của bạn đã đăng ký con bạn là NPT của cô ấy thì bạn sẽ không được đăng ký giảm trừ NPT đối với con bạn nữa. Nếu bạn muốn đăng ký NPT là con bạn thì vợ bạn sẽ phải giảm người phụ thuộc là con bạn với cơ quan thuế. Bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Yêu cầu công ty nơi vợ mình đang làm việc phải báo giảm. Công ty của vợ bạn sẽ thực hiện nhập thông tin của vợ bạn, con bạn vào phần II "Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc" trên tờ khai đăng ký NPT và xác định thời điểm kết thúc giảm trừ NPT là con bạn cho vợ bạn tại mục "đến tháng".

Bước 2: Tại công ty bạn, thông tin của bạn là NNT và con bạn là NPT cũng được nhập vào phần II trên tờ khai đăng ký NPT và xác định thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT cho bạn tại mục"từ tháng"kể từ thời điểm ngay sau thời điểm bên công ty vợ bạn báo giảm.

Ở cả hai bước trên, sau khi kê khai, cơ quan chi trả thu nhập phải nộp tờ khai đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Khuê về vấn đề: Nhiều người nộp thuế chung người phụ thuộc- Có được giảm trừ NPT cho tất cả những người nộp thuế ? Mội ý kiến đóng góp/phản ánh, xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật thuế: 1900.6162

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê