1. Những điều cần biết khi thành lập hợp tác xã ?

Thưa Luật sư: Tôi và một số người muốn thành lập hợp tác xã nhưng chưa biết gì về giấy tờ thủ tục từ việc lập đến các loại thuế cần nộp ?
Mong luật sư tư vấn giúp!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

- Thẩm quyền đăng ký Hợp tác xã

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của hợp tác xã về cơ quan đăng ký hợp tác xã

"Hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính - kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện."

- Hồ sơ Thành lập hợp tác xã

Khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã 2012 quy định:

"2. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Điều lệ;

c) Phương án sản xuất, kinh doanh;

d) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

đ) Nghị quyết hội nghị thành lập."

Một số vấn đề sau khi có Đăng ký kinh doanh của hợp tác xã:

1. Công bố thông tin thành lập hợp tác xã

Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp nên sau khi thành lập người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã phải công bố thông tin về hợp tác xã theo quy định và phải trả phí. Các nội dung cần công bố:

a) Ngành, nghề kinh doanh

b) Danh sách thành viên sáng lập

Việc công bố phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập với mức phí theo quy định hiện nay là 300.000 đồng.

2. Khắc con dấu và đăng ký con dấu

Hợp tác xã được quyền quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin về tên, mã số hợp tác xã.

Trước khi sử dụng, hợp tác xã có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hợp tác xã chủ động xây dựng công tác quản lý, sử dụng con dấu và con dấu cũng như các tài liệu quan trọng, hồ sơ pháp nhân của hợp tác xã phải được lưu tại trụ sở chính của hợp tác xã.

3. Treo biển hợp tác xã

Biển hiệu của hợp tác xã phải được treo tại trụ sở chính, các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…) và phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về nội dung và hình thức của biển hiệu. Tên bằng tiếng Việt của hợp tác xã phải được viết to hơn tên bằng tiếng nước ngoài nếu có. Nếu hợp tác xã không treo biển hiệu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

4. Kê khai và nộp thuế môn bài, đăng ký phương pháp tính thuế

Bậc

thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế Môn bài cả năm

– Bậc 1 Trên 10 tỷ

3.000.000

– Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

– Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

– Bậc 4 Dưới 2 tỷ

1.000.000

Sau khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, hợp tác xã liên hệ với cơ quan thuế để nộp tờ khai thuế môn bài và thực hiện việc nộp thuế qua tài khoản ngân hàng (được mở tại những ngân hàng có liên kết với cơ quan thuế). Đồng thời hợp tác xã được quyền tự chủ lựa chọn phương pháp tính thuế (khấu trừ hoặc trực tiếp) và phải làm thủ tục này với cơ quan thuế.

5. Mua hóa đơn của hợp tác xã:

Theo điểm a khoản 1 điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTCquy định :

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án)...

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Hợp tác xã thuộc đối tượng không được đặt in hóa đơn mà phải tiến hành thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế.

Hồ sơ thủ tục mua hóa đơn của Hợp tác xã tại cơ quan Thuế như thế nào?

1. Văn bản cam kết ( Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền - ( 02 bản)

2. Đơn đề nghị mua hóa đơn ( Mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) - (02 bản).

3. Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trong đơn Trường hợp người đứng tên trong đơn ủy quyền cho nhân viên cấp dưới đi mua hóa đơn thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật và chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền.

4. Bản chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Chú ý:

Khi đến mua hóa đơn, hợp tác xã mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên 2 liên của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan Thuế nơi mua hóa đơn.

Hợp tác xã chuẩn bị Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu và bản mẫu hóa đơn trước khi phát hành hóa đơn 05 ngày làm việc. Cơ quan thuế sẽ xác nhận vào công văn trong trường hợp thông báo và hóa đơn đủ điều kiện phát hành, trường hợp thông báo không hợp lệ, cơ quan thuế có quyền yêu cầu hợp tác xã điều chỉnh thông báo trong 3 ngày làm việc.

Trên đây là các công việc cần thực hiện khi thành lập hợp tác xã, liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thực hiện tất cả các thủ tục trên trong thời gian nhanh nhất, tận dụng được các cơ hội kinh doanh ngay sau khi hợp tác xã được thành lập, đảm bảo điều kiện sẵn sàng để hợp tác xã có thể ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn…

 

2. Tư vấn điều kiện thành lập hợp tác xã ?

Xin chào luật sư công ty Luật Minh Khuê! Tôi quê ở Bắc Ninh cho tôi xin hỏi vấn đề sau: Tại xã tôi đã có 1 hợp tác xã. Bây giờ tôi muốn mở hợp tác xã có 2 người chung vốn tự thuê đất và thực hiện những công việc đăng ký theo kinh doanh về dịch vụ nông nghiệp như: cung ứng vật tư nông nghiêp, trồng trọt chăn nuôi và sản xuất mạ khay cấy máy cho người dân. Sau khi trừ các chi phí còn lợi nhuận chia đôi có được không?
Tôi xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi:1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào điều 3 Luật hợp tác xã năm 2012 có quy định về hợp tác xã :

"Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã".

Theo quy định này thì khi thành lập hợp tác xã phải có ít nhất 07 thành viên tự nguyên thành lập và hợp tác lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm... Như vậy, ở đây bạn mới có hai thành viên nên chưa đủ số thành viên tối thiểu là 07 người để tham gia thành lập hợp tác xã. Nếu bạn muốn thành lập hợp tác xã thì bạn sẽ phải tuyên truyền, vận động để có thêm thành viên cùng góp vốn để tham gia thành lập hợp tác xã.

Còn đối với việc chia lợi nhuận của các thành viên trong HTX sẽ được chia theo quy định tại Điều 46 luật Hợp tác xã 2012.

"Điều 46. Phân phối thu nhập

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối như sau:

1. Trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ không thấp hơn 20% trên thu nhập; trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ không thấp hơn 5% trên thu nhập;

2. Trích lập các quỹ khác đo đại hội thành viên quyết định;

3. Thu nhập còn lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được phân phối cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo nguyên tắc sau dây:

a) Chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên; theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm;

b) Phần còn lại được chia theo vốn góp;

c) Tỷ lệ và phương thức phân phối cụ thể do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định;

4. Thu nhập đã phân phối cho thành viên, hợp tác xã thành viên là tài sản thuộc sở hữu của thành viên, hợp tác xã thành viên. Thành viên, hợp tác xã thành viên có thể giao thu nhập đã phân phối cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quản lý, sử dụng theo thỏa thuận với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã".

Như vậy, sau khi hoàn thành các khoản thuế, phí hay nghĩa vụ tài chính khác thì đối với thu nhập của hợp tác xã lúc này các bạn có thể dùng để trích lập quỹ đầu tư và các quỹ khác, sau đó khoản thu nhập còn lại thì sẽ được phân phối cho từng thành viên dựa trên cơ sở công sức đóng góp, và tỉ lệ vốn góp của từng thành viên.

Đối với thủ tục thành lập hợp tác xã, bạn và những người thành lập khác phải chuẩn bị một bộ hồ sơ trong đó có:

- Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu;

- Điều lệ của hợp tác xã;

- Số lượng xã viên hợp tác xã ; danh sách Ban quản trị hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã, theo mẫu HTXDS .

- Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã;

- Đối với ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh phải theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định đó.

Những điều cần lưu ý: Bạn có thể xem xét và thành lập kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên. Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn lập hồ sơ thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

 

3. Tư vấn thành lập hợp tác xã theo quy định mới ?

Hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật.

1. Cách thức thực hiện dịch vụ tư vấn thành lập Hợp Tác Xã:

Hồ sơ sau khi được Công ty luật Minh Khuê soạn thảo sẽ được chúng tôi nộp hồ sơ trực tiếp tại các Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tương ứng theo địa bàn của các quận/huyện nơi đăng ký thành lập hợp tác xã.

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi số: 1900.6162

2. Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

2. Điều lệ Hợp tác xã/Liên hiệp Hợp tác xã

3. Danh sách số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã (đối với HTX); Danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị (đối với LH HTX)

4. Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.

5. Các giấy tờ khác:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người quản lý HTX và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Văn bản bổ nhiệm cá nhân có chứng chỉ hành nghề được cử giữ chức danh quản lý (nếu pháp luật chuyên ngành quy định Người quản lý phải có chứng chỉ hành nghề); hoặc Hợp đồng LĐ với Người có chứng chỉ hành nghề (nếu pháp luật chuyên ngành quy định cán bộ chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề).

- Giấy uỷ quyền của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3. Nhận và trả kết quả:

Nhân viên của Công ty luật Minh Khuê tiến hành nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả

>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

 

4. Thủ tục tách hợp tác xã thành lập công ty riêng ?

Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Là đơn vị vận tải hành khách. Trước đây là hộ kinh doanh cá thể, Các đầu xe mang tên cá nhân được gửi vào hợp tác xã để vận hành. Sau đó cá nhân thành lập công ty và muốn đưa các đầu xe vào công ty. Bằng cách chuyển đổi công ty từ TNHH 1 thành viên lên 2 thành viên trở lên. Góp thêm vốn bằng tài sản là các đầu xe. Vậy câu hỏi là:

1.Công ty muốn tách khỏi hợp tác xã để kinh doanh vận tải thì phải làm những thủ tục gì?

2.Việc đưa các đầu xe vào công ty có phải chuyển đổi đăng kí xe để lấy chi phí hợp lý hợp lệ không ạ? và cần làm những thủ tục gì ạ!

3. Trong trường hợp các đầu xe đang cắm ngân hàng mang tên cá nhân thì có chuyển đổi đăng kí xe mang tên công ty?Cách xử lý thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Đ.T

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp : 1900.6162.

 

Trả lời:

Thứ nhất : thủ tục tách pháp nhân ra khỏi hợp tác xã

"Khoản 9, 10 Điều 14 Luật hợp tác xã năm 2012 quy định về quyền của các thành viên trong hợp tác xã như sau :

9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

10. Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ."

Như vậy việc ra khỏi và rút vốn khỏi Hợp tác xã được thực hiện tự theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.

Thứ hai : thủ tục góp vốn vào công ty TNHH

Luật doanh nghiệp năm 2020 tại khoản 18, điều 4 quy định:

18. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Khoản 1, Điều 35 Luật này quy định a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;.

Như vậy, giám đốc bạn muốn góp vốn bằng 2 chiếc ô tô tải - là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì cần làm các thủ tục sau đây:

Thủ tục thực hiện góp vốn như sau:

- Lập biên bản họp hội đồng thành viên để định giá tài sản. Khoản 3 Điều 36 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về định giá tài sản như sau :

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

- Lập biên bản tài sản góp vốn của thành viên đó.

- Đến cơ quan thuế làm tờ khai lệ phí trước bạ.

- Thực hiện chuyển đổi quyền sở hữu ô tô sang cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể bạn cần ra phòng công chứng làm thủ tục công chứng việc góp vốn sang tên này. Sau đó, nộp hồ sơ tại phòng Cảnh sát giao thông để hoàn tất thủ tục sang tên.

Thứ ba : Trường hợp xe đang cầm cố trong ngân hàng có thể chuyển đổi quyền sỡ hữu và thành tài sản góp vốn được không ?

Trường hợp, ngân hàng cầm cố tài sản của cá nhân là để đảm bảo về việc thực hiện nghĩa vụ của cá nhân đó, tài sản cầm cố phải là tài sản thuộc sở hữu của cá nhân đó. Nếu bạn sang tên sở hữu cho công ty và biến nó thành vốn góp thì lúc này xe không còn là của cá nhân bạn nữa. Bạn phải thông báo cho ngân hàng về việc chuyển quyền sở hữu này và được sự đồng ý của cả ngân hàng và hội đồng thành viên công ty để tiếp tục thực hiện việc cầm cố.

 

5. Mở khu vui chơi thì nên thành lập công ty hay hợp tác xã ?

Xin chào luật sư. Em tên lâm. Em có một số câu hỏi và băn khoăn về lĩnh vực mở một khu vui trơi trẻ em: mong được luật sư giải đáp những thắc mắc chưa hiểu của Em. Em muốn mở một khu vui chơi loại nhỏ khoảng 300 triệu. Do nguồn vốn cá nhân ít, nên e muốn cùng một số người góp vốn cùng làm. Khoảng 3 người cùng xây dựng mặt bằng. Và sẽ bán chỗ cho một số người khác khi có nhu cầu và cùng làm.
Vậy luật sư cho e hỏi, với cách làm như thế thì e thành lập giấy phép theo loại hình hợp tác xã hay là công ty tnhh, hay là theo hình thức nào ? Khi thành lập cơ sở này thì có phải thẩm định của cơ quan nào. Do loại hình nhỏ không có các trò chơi cảm giác mạnh thì có phải thẩm định không ?
Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ giúp đỡ của luật sư.

Luật sư tư vấn:

Trước hết, Hợp tác xã được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Về phương pháp quản lý HTX hướng vào lợi ích cho các thành viên, tất cả thành viên đều có quyền ngang nhau mà không phụ thuộc vào số lượng vốn góp, mà họ góp vào HTX nhiều hay ít, nguyên tắc bình đẳng trong HTX luôn là đặc điểm nổi trội so với doanh nghiệp. Còn DN thì quyền lực nói chung và quyền lực trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của DN nói riệng, được phân bổ đều cho các thành viên theo tỉ lệ vốn góp của họ (ai góp nhiều thì có quyền và ngược lại). Về bản chất, mục đích của doanh nghiệp là thu lợi nhuân, còn hợp tác xã có thêm cả mục đích xã hội (các thành viên trong hợp tác xã được vừa là chủ vừa là khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã để cùng nhau phát triển). Dựa trên quy định trên, bạn có thể lựa chọn hình thức kinh doanh cho phù hợp.

Theo quy định của Luật đầu tư 2014 thì thành lập khu vui chơi, giải trí cho trẻ em không phải là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, sau khi xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn chỉ cần xin Giấy phép xây dựng để thực hiện khu vui chơi. Hơn nữa, thành lập khu vui chơi cũng được khuyến khích phát triển. Mỗi tỉnh sẽ có những ưu đãi nhất định theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em.

Thưa luật sư, cho mình hỏi muốn làm giấy tờ tạm ngưng chức vụ giám đốc thì làm thế nào ?

=> Pháp luật chỉ quy định việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh giám đốc. Còn công ty bạn muốn làm thủ tục tạm ngưng giám đốc thì không thực hiện được. Vậy, nếu giám đốc vì một vài lý do không thể thực hiện các hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian thì giám đốc phải làm hợp đồng ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của giám đốc

Thưa luật sư, xin hỏi: Anh chi cho em hoi. Gio em muon chuyen từ nhà thuốc xuống thành đại lý được khọng ạ. Mong anh chị biết tư vấn giúp em. Em cảm ơn anh chị nhiều

=> Theo quy định tại Điều 32 Luật dược 2016 thì: Cơ sở bán lẻ thuốc

đ) Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền;

Điều 33 Luật dược quy định: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược và vị trí công việc quy định tại Điều 11 của Luật này phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với cơ sở kinh doanh dược quy định tại Khoản 2 Điều 32 của Luật này.

3. Việc đánh giá đủ Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện 03 năm một lần hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, mỗi loại hình đều có những quy định đặc thù và không có quy định nào chuyển đổi từ nhà thuốc xuống thành đại lý thuốc.

Thưa luật sư, Mình có góp vốn bên kia là 28 tr có ký kết hợp đồng nhưng không công chứng khi hết hạn nếu họ không trả hoặc hẹn quá lâu tôi có nên làm đơn kiện lên tòa không . Tôi có đầy đủ bằng chứng về việc góp vốn có cmt của họ ,và nếu lở họ bỏ trốn pháp luật có giải quyết được không . Mong luật sư tư vấn tôi rất lo vì họ có vẻ như không thành thật.

=> Nếu chỉ có hợp đồng góp vốn mà có quy định thời hạn trả thì về bản chất đây là hợp đồng vay. Bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân yêu cầu đòi lại số tiền bạn đã giao cho người kia.

Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy đinh: Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 h để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.