1. Tư vấn về vốn điều lệ của hợp tác xã ?

Chào luật sư! Em muốn nhờ luật sư tư vấn giúp em về vốn điều lệ của HTX. Bọn em đang chuẩn bị thành lập HTX Du Lịch, Dịch vụ Du lịch SP Du lịch bọn em cung cấp là dịch vụ xuồng máy chở khách tham quan, dịch vụ nhà nghỉ. Bọn em làm đơn xin ra nhập HTX trong đơn có phần vốn góp trong đó có 1 dòng vốn bằng tiền mặt, 1 dòng vốn bằng tài sản.
Sau khi họp các thành viên thống nhất là góp mỗi thành viên tối thiểu 500.000 đ ( Năm trăm nghìn đồng) để hoạt động chạy làm thủ tục giấy tờ. Trong đơn xin ra nhập HTX xã em có ghi phần vốn góp 500.000đ ở dòng tiền mặt và đồng thời cũng ghi phiếu thu 500.000đ vì chưa ĐH chưa có kế toán tạm thời em là người thu giúp cho HTX nhưng ông sáng lập viên bảo em nghi như vậy là không đúng ông bảo phải ghi ở cột tài sản số tiền tương đương với trị giá ngôi nhà mình đang kinh doanh là 500.000.000đ nữa (Năm trăm triệu đồng). Nếu ghi theo ông sáng lập viên thì HTX bọn em sắp hoạt động sẽ có mức vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng vì mỗi thành viên tham gia HTX đều có 1 nhà và 1 xuồng máy 1 ngôi nhà tính bình quân thì năm trăm triệu đồng còn 1 xuồng máy năm mươi triệu đồng tất cả nhà, xuồng đã có giấy phép kinh doanh riêng vì có một số hộ kinh doanh đã hơn 10 năm (HTX có hơn 20 thành viên tham gia) ?
Em trăm sự nhờ luật sư tư vấn giúp./. Trân trọng cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi:1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về việc góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp thì: Đối với hợp tác xã thì vốn góp của thành viên được thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của Điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã

Như vậy việc góp vốn để gia nhập hợp tác xã của bạn là hoàn toàn do sự tự nguyện và thỏa thuận của các bên và theo quy định của điều lệ, tức là mỗi người khi xin gia nhập hợp tác xã thì việc góp vốn là hoàn toàn tự nguyện tùy theo khả năng tài chính của mình, mức tối thiểu phải góp bao nhiêu là do điều lệ quy định nhưng tối đa không quá 20% vốn điều lệ.

Việc góp vốn nhiều hay ít không ảnh hưởng đến quyền biểu quyết tức là Thành viên hợp tác xã có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.

Thành viên hợp tác xã sau khi rời khỏi hợp tác xã thì được trả lại phần vốn đã góp, ngoài ra thành viên hợp tác xã sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã trong phạm vi số vốn góp vào hợp tác xã.

Như vậy việc bạn có góp giá trị ngôi nhà là 500.000.000 đang kinh doanh vào vốn điều lệ hay không là dựa trên sự tự nguyện và thỏa thuận của bạn nhưng phần vốn góp đó không được quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã. Và nếu như bạn đồng ý góp 500.000.000 đồng đó vào vốn điều lệ thì nếu sau này bạn rời khỏi hợp tác xã thì sẽ được trả lại phần vốn góp đó theo quy định của Luật hợp tác xã và theo quy định của điều lệ. Tuy nhiên bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã trong phạm vi số vốn góp vào hợp tác xã tức là trong phạm vị số vốn 500.000.000 mà bạn góp. Vì vậy, bạn nên cân nhắc kỹ về việc có nên góp số tài sản có giá trị lớn như vậy vào vốn điều lệ hay không.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Vì sao Phá sản lại được xem là một thủ tục đòi nợ và thanh toán nợ đặc biệt ? Thủ tục phá sản thực hiện thế nào ?

2. Tư vấn về đăng ký tăng vốn của Hợp tác xã ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Cháu có một vấn đề mong luật sư giải đáp: HTX nơi cháu làm việc muốn huy động vốn góp để kinh doanh. Các xã viên góp vốn không được phép quá 30 % vốn điều lệ của HTX vậy thì người đứng đầu thay mặt và đại diện cho HTX ( là Giám đốc HTX ) được phép góp vốn là bao nhiêu % ạ?
Cháu xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê! Cháu rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này. Kính thư!
Người gửi: MH Thi

Tư vấn về đăng ký tăng vốn của Hợp tác xã ?

Tư vấn thủ tục tăng vốn theo luật hợp tác xã gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo như câu hỏi của bạn thì xã viên trong HTX của bạn sẽ được góp tối đa không quá 30% vốn Điều lệ của HTX. Việc quy định mức vốn góp tối đa của HTX của bạn như vậy là không hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành, theo quy định tại Điều 17, Luật hợp tác xã năm 2012 Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp

1. Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

2. Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn góp của hợp tác xã thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

3. Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.

4. Khi góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp. Giấy chứng nhận vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình.

Trường hợp thành viên là pháp nhân thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Đối với hợp tác xã thành viên thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký của hợp tác xã thành viên; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên;

d) Tổng số vốn góp; thời điểm góp vốn;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

5. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp do điều lệ quy định.

Như vậy, do HTX của bạn không phải là liê hiệp HTX nên mức góp tối thiểu của mỗi xã viên sẽ chỉ là tối đa không quá 20% vốn Điều lệ của HTX chứ không phải 30% như HTX của bạn đang áp dụng vì 30% là mức theo quy định đối với liên hiệp HTX. Và cúng theo quy định trên thì giám đốc HTX cũng sẽ chỉ được góp vốn tối thiểu bằng với mức góp tối thiểu của các xã viên khác trong hợp tác xã cao nhất là 20% vốn Điều lệ của HTX.

Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Cổ đông là cá nhân chuyển nhượng cổ phần ngang giá góp vốn thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?

3. Chuyển mô hình từ hợp tác xã sang doanh nghiệp có được hay không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Mô hình hợp tác xã có thể chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp hoặc ngược lại không ạ ?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật thì:

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”

Như vậy doanh nghiệp là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Còn hợp tác xã theo quy định tại luật hợp tác xã năm 2012 là:

“Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.”

Như vậy, đây là 2 loại hình kinh tế khác nhau, được thành lập, hoạt động và chịu sự điều chỉnh của 2 văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nên bạn không thể chuyển đổi mô hình từ hợp tác xã sang doanh nghiệp, cụ thể là công ty cổ phần được và ngược lại.

Bạn có thể thực hiện thủ tục giải thể đối với hợp tác xã và sau đó thực hiện hoạt động đăng ký doanh nghiệp phù hợp.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 54 của luật hợp tác xã năm 2012 quy định về Giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

“1. Giải thể tự nguyện:

Đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên quyết định việc giải thể tự nguyện và thành lập hội đồng giải thể tự nguyện. Hội đồng giải thể tự nguyện gồm đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của thành viên, hợp tác xã thành viên.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đại hội thành viên ra nghị quyết giải thể tự nguyện, hội đồng giải thể tự nguyện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

a) Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng báo địa phương nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể;

b) Thông báo tới các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Điều 49 của Luật này.”

Sau khi hoàn tất thủ tục giải thể, bạn có thể thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định thành lập công ty cổ phần bao gồm các hồ sơ căn cứ theo Điều 22 của luật doanh nghiệp năm 2020 quy định vềHồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần như sau:

"1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư."

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Có phải nộp thuế khi góp vốn bằng tài sản không ? Tính thuế chuyển nhượng đối với bất động sản góp vốn ?

4. Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã khi giải thể ?

1. Khi giải thể, hợp tác xã không chia cho xã viên vốn và tài sản chung do Nhà nước trợ cấp mà chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã khi giải thể ?

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Đối với vốn và tài sản chung của hợp tác xã được hình thành từ các nguồn vốn và công sức của xã viên, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thì do Đại hội xã viên quyết định.

2. Vốn góp của xã viên bằng giá trị quyền sử dụng đất và đất do Nhà nước giao cho hợp tác xã sử dụng được xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí cho việc giải thể hợp tác xã, việc xử lý tài sản, vốn, quỹ khác còn lại của hợp tác xã được thực hiện theo quy định tại Điều này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ hợp tác xã.

Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Luật sư tư vấn thủ tục Giải thể Công ty

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp, giải thể chi nhánh công ty

5. Hợp tác xã có hoạt động như một loại hình doanh nghiệp không ?

Thưa luật sư! Cho tôi hỏi vấn đề sau: Điều nào khẳng định Hợp tác xã không phải là Công ty cổ phần ? Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi số : 1900.6162

Luật sư tư vấn:

- Theo Điều 75 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định Pháp nhân thương mại

"Điều 75. Pháp nhân thương mại
1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.
2. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.
3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan."

Dựa vào quy định trên, hợp tác xã và công ty cổ phần là hai loại hình khác biệt. Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn điều kiện thành lập hợp tác xã ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về trốn thuế và phạt chậm nộp thuế ?