Những vấn đề pháp lý cơ bản của hiệp định thương mại tự do EVFTA được không? Em xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê

Nội dung của hiệp định thương mại tự do EVFTA ?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

 

Trả lời

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với thắc mắc của bạn và nhũng thông tin mà chúng tôi cập nhật được về hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU thì chúng tôi cung cấp cho bạn một số thông tin sau:

EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Các nội dung chính của Hiệp định gồm: Thương mại hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, Hải quan và thuận lợi hóa thương mại, Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Thương mại dịch vụ, Đầu tư, Phòng vệ thương mại, Cạnh tranh, Doanh nghiệp Nhà nước, Mua sắm của Chính phủ, Sở hữu trí tuệ, Phát triển bền vững, Hợp tác và xây dựng năng lực, Các vấn đề pháp lý.

Bắt đầu khởi động từ tháng 6/2012, EVFTA đã trải qua 14 vòng đàm phán, kéo dài suốt từ tháng 10/2012 đến tháng 8/2015. Ngày 4/8, hai bên đã tuyên bố kết thúc cơ bản việc đàm phán các nội dung của hiệp định. Sau gần 4 tháng giải quyết nốt các vấn đề về kỹ thuật và hoàn thiện văn bản hiệp định, ngày 2/12, hai bên đã chính thức ký kết hiệp định theo đúng trình tự dự kiến. Sau khi ký kết, EVFTA sẽ còn phải trải qua bước phê chuẩn tại Quốc hội, trước khi chính thức được áp dụng.

>> Xem thêm:  Xuất khẩu hàng hóa cần sử dụng loại hóa đơn nào ?

Hiện nay, chưa có một văn bản chính thức nào của ơ quan nhà nước cung cấp về những nội dung chính thức của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU cũng như những vấn đề pháp lý được quy định trong hiệp định này. Tuy nhiên, Trong hầu hết các FTA có hiệu lực, luôn có một chương về giải quyết tranh chấp. Trong các FTA của EU, cơ chế giải quyết tranh chấp dựa trên mô hình Cơ chế giải quyết tranh chấp của EU, nhưng các thủ tục nhanh hơn nhiều.thì vấn đề giải quyết những tranh chấp phát sinh được quy định trong hiệp định thương mại tự do giữa EU với Hàn Quốc, Chile, Colombia và Peru được quy định xung quanh những vấn đề sau: 

Bước đầu tiên trong quy trình giải quyết tranh chấp là tham vấn giữa hai bên với mục đích tìm ra giải pháp. Nếu các bên không tìm thấy tiếng nói chung, tranh chấp được đưa tới một Ban Hội thẩm trọng tài. Ban Hội thẩm gồm ba chuyên gia do các bên lựa chọn hoặc được chọn bằng hình thức bỏ phiếu từ một danh sách đã thỏa thuận trước. Ban Hội thẩm sẽ nhận đơn từ các bên và sẽ tổ chức phiên điều trần công khai. Các cá nhân hoặc các công ty quan tâm được phép thông báo cho Ban Hội thẩm quan điểm của họ bằng cách gửi các lập luận viết. Phán quyết của Ban Hội thẩm, trong vòng 120 ngày kể từ khi Ban này được thành lập sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên. Sau khi có phán quyết, bên nào vi phạm FTA sẽ có thời hạn hợp lý để thực thi tuân thủ theo FTA. Thời hạn này được thỏa thuận giữa các bên hoặc được quyết định bởi một trọng tài.

Kết thúc thời hạn thực thi, bên nào bị phát hiện vi phạm hiệp định sẽ phải xử lý tình hình. Nếu bên nguyên đơn cho rằng bên bị đơn vẫn tiếp tục vi phạm FTA, bên này có thể đưa vấn đề này lên Ban Hội thẩm. Nếu Ban Hội thẩm khẳng định rằng bị đơn vẫn tiếp tục vi phạm FTA, nguyên đơn có quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt. Các thời hạn cho tố tụng trọng tài sẽ được rút ngắn trong các trường hợp khẩn cấp. Các FTA cũng có một điều khoản về cơ chế hòa giải mà các bên có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề tiếp cận thị trường do các biện pháp phi thuế quan gây ra. Mục đích của cơ chế này không phải là để rà soát tính pháp lý của một biện pháp mà để tìm ra giải pháp nhanh và hiệu quả cho vấn đề tiếp cận thị trường.

Theo cơ chế hòa giải, các bên sẽ được hỗ trợ bởi một hòa giải viên mà cả hai bên cùng đồng ý hay được lựa chọn bằng hình thức bỏ phiếu từ một danh sách đã được thỏa thuận trước. Hòa giải viên sẽ gặp các bên và đưa ra ý kiến tư vấn và đề xuất trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận nhiệm vụ. Ý kiến và đề xuất của hòa giải viên không mang tính ràng buộc, các bên được tự do chấp nhận, hay sử dụng như là cơ swor cho một giải pháp.

Cơ chế hòa giải không loại trừ khả năng phải dùng đến giải quyết tranh chấp trong hoặc sau khi hòa giải.

Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có được cái nhìn tổng quan về nội dung và tác động của FTA quan trọng này, Trung tâm WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xây dựng bản Tóm lược các nội dung chính và tác động của EVFTA, bạn có thể tìm hiểu về nội dung của hiệp định này thông qua bản tóm lược này.

Trên đây là những thông tin chúng tôi cung cấp tới ban. Hy vọng những thông tin này có thể giúp ích được cho bạn.

TRÂN TRỌNG./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

>> Xem thêm:  Những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo và hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo ?