1. EU có bao nhiêu thành viên 2023? Gồm những nước nào?

EU, viết tắt của "European Union" trong tiếng Anh, hay được biết đến như "Liên minh châu Âu," đại diện cho một tập hợp các quốc gia châu Âu hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực chính trị và kinh tế. Sự thành lập của Liên minh châu Âu xuất phát từ mong muốn tạo ra một liên minh mạnh mẽ, có khả năng ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực kinh tế và chính trị.
Liên minh Châu Âu (EU) đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc khuyến khích sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia thành viên, tạo nên một cộng đồng có lợi ích toàn diện cho mỗi thành viên. Tầm ảnh hưởng của EU không chỉ giới hạn trong việc xây dựng một thị trường chung mạnh mẽ, mà còn mở rộng đến những lĩnh vực quan trọng như giáo dục, văn hóa, và duy trì hòa bình trong khu vực.
Mục tiêu chính của Liên minh Châu Âu không chỉ là tạo ra một thị trường chung, mà còn là thúc đẩy sự phát triển toàn diện trong nhiều khía cạnh của đời sống xã hội. Qua việc xây dựng và duy trì một thị trường chung mạnh mẽ, EU tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông tự do của hàng hóa, dịch vụ, và người lao động, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự hội nhập.
Ngoài ra, Liên minh Châu Âu cũng đặt ưu tiên cao vào việc thúc đẩy giáo dục và văn hóa. Sự đồng thuận và sự hiểu biết giữa các quốc gia thành viên được củng cố thông qua các chương trình học tập và trao đổi sinh viên, đóng góp vào sự đa dạng và sự giàu có văn hóa của khu vực.
Mục tiêu khác quan trọng của EU là duy trì hòa bình trong khu vực. Bằng cách tạo ra một cộng đồng mà các quốc gia thành viên cảm thấy gắn kết và có lợi ích chung, EU giúp giảm bớt xung đột và thúc đẩy sự ổn định. Bằng cách này, EU đóng góp vào việc xây dựng một châu Âu mạnh mẽ và bền vững, nơi mà sự hợp tác và đoàn kết là chìa khóa cho sự phồn thịnh và tiến bộ.
Ngoài ra, EU cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý những thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, di cư, và an ninh. Với tầm ảnh hưởng của mình, Liên minh châu Âu không chỉ là một liên minh kinh tế, mà còn là một đối tác quan trọng trong nỗ lực giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào sự ổn định và phát triển bền vững trên toàn thế giới.

Hiện nay, Liên minh châu Âu bao gồm 27 quốc gia thành viên bao gồm:

1. Cộng hoà Pháp.

2. Cộng hoà Liên bang Đức.

3. Cộng hoà I-ta-li-a.

4. Vương quốc Bỉ.

5. Cộng hoà Hà Lan.

6. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua.

7. Cộng hoà Ai-len.

8. Vương quốc Đan Mạch.

9. Cộng hoà Hy Lạp.

10. Vương quốc Tây Ban Nha, không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la.

11. Cộng hoà Bồ Đào Nha.

12. Cộng hoà Áo.

13. Vương quốc Thuỵ Điển.

14. Cộng hoà Phần Lan.

15. Cộng hoà Séc.

16. Cộng hoà Hung-ga-ri.

17. Cộng hoà Ba Lan.

18. Cộng hoà Xlô-va-ki-a.

19. Cộng hoà Xlô-ven-ni-a.

20. Cộng hoà Lít-va.

21. Cộng hoà Lát-vi-a.

22. Cộng hoà E-xtô-ni-a.

23. Cộng hoà Man-ta.

24. Cộng hoà Síp.

25. Cộng hoà Bun-ga-ri.

26. Cộng hoà Ru-ma-ni.

27. Cộng hoà Crô-a-ti-a.

 

2. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu nhằm mục đích gì?

Căn cứ Chương 1 của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA), mục tiêu chung và định nghĩa được quy định như sau:
- Thiết lập một khu vực thương mại tự do
- Các bên thỏa thuận thiết lập một khu vực thương mại tự do, tuân theo các quy định của Điều XXIV của Hiệp định GATT 1994 và Điều V của Hiệp định GATS.
- Mục tiêu vững chắc của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) là thúc đẩy quá trình tự do hóa và tạo ra điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai bên. Được xây dựng trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ chặt chẽ các quy định và cam kết của Hiệp định, mục tiêu này không chỉ hướng đến sự tăng cường sự hợp tác kinh tế mà còn định hình một môi trường thương mại công bằng và bền vững.
Hiệp định này đặt ra mục tiêu tạo ra một khu vực thương mại tự do, nơi mà hàng hóa và dịch vụ có thể di chuyển qua lại một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc loại bỏ hoặc giảm giới hạn các rào cản thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn làm tăng cường sự đổi mới, tăng cường năng suất và sự cạnh tranh toàn cầu.
Đồng thời, mục tiêu của EVFTA cũng bao gồm việc thực hiện các quy định nhằm đảm bảo rằng các hoạt động thương mại và đầu tư diễn ra theo cách minh bạch, công bằng và bền vững. Việc tuân thủ chặt chẽ các quy định của Hiệp định là yếu tố chủ chốt, đảm bảo rằng các điều kiện cạnh tranh là công bằng và các quy định về môi trường và lao động được tuân thủ đồng đều.
Do đó, mục tiêu của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu không chỉ là tạo ra một sân chơi công bằng cho doanh nghiệp mà còn là xây dựng một cộng đồng kinh tế chung, đóng góp vào sự phát triển bền vững và hài hòa trên quy mô toàn cầu.
Với mục đích của Hiệp định, "Hiệp định Đối tác và Hợp tác" được định nghĩa là Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được ký kết tại Búc-xen vào ngày 27 tháng 6 năm 2012.
Nhìn chung, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu nhằm mục tiêu tự do hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa các bên, theo đúng các nguyên tắc và quy định đã được đặt ra trong Hiệp định.
 

3. Để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng các điều kiện nào?

Dựa vào khoản 3 của Điều 5 Nghị định 116/2022/NĐ-CP, việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo Hiệp định EVFTA được quy định cụ thể như sau:
- Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
Ký hiệu: Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định EVFTA.
- Đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan:
+ Đối với một số mặt hàng thuộc các nhóm hàng 04.07; 17.01; 24.01; 25.01, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong hạn ngạch được xác định theo mức thuế suất quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 116/2022/NĐ-CP.
+ Danh mục và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương.
+ Mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu.
- Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA:
Hàng hóa nhập khẩu áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 116/2022/NĐ-CP.
+ Được nhập khẩu vào Việt Nam từ:
         - Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;
         - Công quốc An-đô-ra;
         - Cộng hòa San Ma-ri-nô; và
         - Vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la.
+ Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định EVFTA.
Như vậy, để hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, hàng hóa cần đáp ứng một loạt các điều kiện quy định, từ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, quy định về hạn ngạch thuế quan, đến xuất xứ hàng hóa và quốc gia xuất xứ.

Xem thêm bài viết: Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (European Free Trade Association - EFTA) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng