Ví dụ như có được quyền ký kết các hợp đồng, hợp đồng thanh toán, hợp đồng kỹ thuật, bản vẽ không? Trân trọng cảm ơn. (Người gửi: H.L)

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Việc phó giám đốc được giám đốc ủy quyền có được thực hiện các công việc như ký kết các hợp đồng, hợp đồng thanh toán, hợp đồng kỹ thuật, bản vẽ hay không sẽ phụ thuộc vào phạm vi giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc trong văn bản ủy quyền. Bởi theo quy định tại Điều 581 Bộ Luật dân sự 2005 (thay thế bởi: Bộ luật dân sự năm 2015) có quy định:

Điều 581. Hợp đồng uỷ quyền

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy nếu như việc ký kết các hợp đồng, hợp đồng thanh toán, hợp đồng kỹ thuật, bản vẽ nằm trong phạm vi giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc thì phó giám đốc sẽ đương nhiên có quyền thực hiện các công việc đó theo phạm vi được thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền.

Điều 144. Phạm vi đại diện  ...

2. Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.

3. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

4. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

5. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Còn nếu như việc ký kết các loại hợp đồng trên không nằm trong phạm vi được giám đốc ủy quyền thì phó giám đốc sẽ không thể có thẩm quyền thực hiện việc ký kết những loại hợp đồng đó. Trong trường hợp này, nếu phó giám đốc vẫn cố tình ký kết vượt phạm vi thẩm quyền mà mình được giám đốc ủy quyền thì hợp đồng đã ký kết đó sẽ bị vô hiệu và giám đốc (bên ủy quyền) sẽ không phải chịu trách nhiệm nào trong việc này. Nếu việc ký kết vượt quá phạm vi được ủy quyền này gây thiệt hại cho người ủy quyền ( giám đốc) thì phó giám đốc sẽ phải chịu bồi thường thiệt hại.

Điều 146. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện  

1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người được đại diện đồng ý hoặc biết mà không phản đối; nếu không được sự đồng ý thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện.

2. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch.

3. Trong trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

Như vậy, bạn nên quan tâm xem phạm vi giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc có bao gồm những công việc như bạn hỏi hay không để có được câu trả lời chính xác nhất.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách qua tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162Chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Tham khảo: Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc công ty mới