1. Công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài được mở bao nhiêu tài khoản giao dịch chứng khoán?

Dựa theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 58/2021/TT-BTC, công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài có quyền mở 02 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại mỗi thành viên giao dịch. Chi tiết như sau:
Thứ nhất, công ty được phép mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh để thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh. Điều này có nghĩa là họ có quyền thực hiện các giao dịch chứng khoán phái sinh nhằm mục đích kiếm lời, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh.
Thứ hai, công ty cũng được mở 01 tài khoản giao dịch tổng để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư nước ngoài khác. Điều này có nghĩa là công ty có thể đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, hỗ trợ họ thực hiện các giao dịch một cách thuận lợi và hiệu quả.
Ngoài ra, quá trình đăng ký thông tin tài khoản giao dịch và tài khoản giao dịch tổng sẽ được thực hiện theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định của hệ thống bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
Tóm lại, với quy định này, Công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình môi giới chứng khoán phái sinh.
 

2. Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư được mở ở đâu ?

Dựa trên quy định tại Điều 5 Thông tư 58/2021/TT-BTC, việc giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư đòi hỏi họ phải tuân theo các quy định cụ thể. Cụ thể như sau:
Theo quy định, để tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư bắt buộc phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại một thành viên giao dịch được quy định. Đồng thời, họ cũng phải mở tài khoản ký quỹ, được gọi là tài khoản ký quỹ, tại một thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.
Trong trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại một thành viên giao dịch, họ có quyền sử dụng tài khoản này để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, điều này chỉ được phép sau khi họ đã mở tài khoản ký quỹ tại một thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.

Điều này áp đặt một điều kiện quan trọng, đảm bảo rằng nhà đầu tư đã thiết lập tài khoản ký quỹ để đối mặt với các yêu cầu đặc biệt liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh. Tài khoản ký quỹ này chính là cơ sở để nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch chứng khoán phái sinh một cách an toàn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm tài chính và quản lý rủi ro.

Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của thị trường chứng khoán, mà còn tạo điều kiện cho nhà đầu tư sử dụng hiệu quả tài khoản đã có để tham gia vào các loại giao dịch mới một cách thuận tiện. Đồng thời, việc mở tài khoản ký quỹ tại một thành viên bù trừ cũng là biện pháp đảm bảo rằng họ có đủ nguồn lực để giao dịch một cách ổn định và bền vững trong thời gian dài

Ngoài ra, trước khi nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch, cũng như trong suốt quá trình nắm giữ vị thế và khi thực hiện các hợp đồng, việc thực hiện ký quỹ theo yêu cầu của thành viên bù trừ là bước quan trọng không thể thiếu. Thực hiện ký quỹ là một hành động bảo đảm rằng nhà đầu tư duy trì đủ ký quỹ cần thiết để thực hiện các giao dịch một cách an toàn và tuân thủ các quy định liên quan.
Hành động này không chỉ giúp nhà đầu tư tuân thủ các quy định về an toàn tài chính và quản lý rủi ro mà còn đảm bảo tính minh bạch trong quá trình giao dịch chứng khoán. Ký quỹ còn là một biện pháp giảm rủi ro, giúp người đầu tư tránh khỏi các tình huống không mong muốn và duy trì ổn định trong quản lý vốn.
Quy trình ký quỹ cũng có thể giúp nhà đầu tư xác định và đánh giá rõ ràng về mức độ rủi ro mà họ đang đối mặt trong các giao dịch của mình. Điều này tạo điều kiện cho họ có những quyết định thông tin và hiệu quả, giảm thiểu khả năng xảy ra các vấn đề tài chính không mong muốn và tăng cường sự tự tin trong quá trình giao dịch.
Việc thực hiện ký quỹ là một phần quan trọng trong quy trình giao dịch của nhà đầu tư, đóng vai trò quyết định để đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ các quy định ngành chứng khoán.
Tổng cộng, quy định này giúp định rõ trách nhiệm và các bước cần thiết để nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh một cách hiệu quả và tuân thủ.
 

3. Nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán có được phép sử dụng tài khoản này để giao dịch hay không?

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 58/2021/TT-BTC, quá trình giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện đúng các quy định sau:
Đầu tiên, để tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại một thành viên giao dịch được chỉ định và đồng thời mở tài khoản ký quỹ, hay tài khoản ký quỹ, tại một thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định. Trong trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại thành viên giao dịch, họ có quyền sử dụng tài khoản này để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, tuy nhiên, điều này chỉ được phép sau khi họ đã mở tài khoản ký quỹ tại một thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.
Thứ hai, trước khi đặt lệnh giao dịch và trong quá trình nắm giữ vị thế cũng như khi thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư phải ký quỹ theo yêu cầu của thành viên bù trừ. Điều này nhằm đảm bảo rằng họ giữ đủ ký quỹ để thực hiện các giao dịch một cách an toàn và đáp ứng các yêu cầu bảo đảm của thị trường.
Thêm vào đó, nhà đầu tư cũng phải đảm bảo giới hạn vị thế trên tài khoản giao dịch theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Trong trường hợp vượt quá giới hạn vị thế, nhà đầu tư và các bên liên quan phải thực hiện các biện pháp, bao gồm việc thực hiện các giao dịch đối ứng để giảm vị thế.
Cuối cùng, quy định tại khoản 4 Điều này rõ ràng hướng dẫn về việc thực hiện giao dịch đối ứng. Theo đó, nhà đầu tư, thành viên bù trừ và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải tuân theo quy chế của Tổng công ty để đảm bảo việc thực hiện các giao dịch đối ứng được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ.
Theo quy định, nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại thành viên giao dịch có quyền sử dụng tài khoản này để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện khi đã mở tài khoản ký quỹ tại một thành viên bù trừ được chỉ định.
Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cần đảm bảo rằng họ đã thiết lập một tài khoản ký quỹ tại một thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh. Việc mở tài khoản ký quỹ này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và đảm nhận rủi ro liên quan đến các giao dịch này.
Như vậy, nhà đầu tư có thể linh hoạt sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở đã có để tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, một khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tài khoản ký quỹ. Điều này mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, giúp họ tận dụng tối đa cơ hội đầu tư và quản lý dòng vốn một cách hiệu quả.
 

Xem thêm bài viết sau đây: Kinh doanh chứng khoán phái sinh là gì? Điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh chứng khoán phái sinh là gì?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp pháp luật nhanh chóng