giao dịch chứng khoán phái sinh

giao dịch chứng khoán phái sinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giao dịch chứng khoán phái sinh.

Nơi mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư

Nơi mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư
Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính được biểu thị dưới hình thức hợp đồng nhằm xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia trong việc thanh toán, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở cụ thể theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc ngày đã được ấn định trong tương lai.

Phân tích hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh

Phân tích hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về hoạt động của giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định của Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh...
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng