Tôi cũng tin tưởng và quyết định cho chị C nợ lại và tiếp tục giao hàng cho chị lần nuôi thứ 2, nhưng đến lần xuất chuồng này thì chị cũng hẹn lần 3 để trả. Tôi không đồng ý. Bắt buộc vợ chồng chị C làm biên bản xác nhận nợ (chính chị C viết tay) và giao hẹn ngày trả. Chị C thiếu tôi tổng cộng là 175 triệu. 15 ngày sau kể từ ngày làm biên bản chị sẽ trả tôi là 40 triệu, 15 ngày kế tiếp là 40 triệu, phần tiền còn lại tôi sẽ cho chị C trả dần trong 2 tháng tiếp theo. Nhưng đến ngày chị chỉ trả cho tôi 20 triệu, chị C vẫn hẹn ngày này qua ngày khác không có thiện chí để trả tiền cho tôi. Theo tôi được biết chị C có tranh chấp đất đai với người ông N và toà án giải quyết chị C thắng và ông N này phải hoàn trả tiền cho chị C là 230 triệu.

Luật sư cho tôi hỏi là tôi phải làm đơn như thế nào? Tôi có thể làm đơn đề nghị toà án lấy tiền của ông N thay vì trả cho chị C thì tôi sẽ lấy phần tiền của mình mà chị 9 giựt không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự công ty luật Minh  Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi : 1900.6162

 

Luật sư trả lời:

Trong trường hợp này bạn có thể viết đơn theo mẫu như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

>> Xem thêm:  Thủ tục mở cửa hàng đèn trang trí nhỏ đúng luật ?

                                                                                      ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

 ĐƠN KHỞI KIỆN

                                                               Về việc …..

 

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………………………………… 

Họ và tên người khởi kiện: (3)………………………………………………………………… 

Địa chỉ: (4)………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) …………………………… 

Địa chỉ: (6) ……………………………………………………………………………………… 

>> Xem thêm:  Con không trả được nợ cho ngân hàng thì bố mẹ có trách nhiệm trả nợ thay hay không?

Họ và tên người bị kiện: (7) …………………………………………………………………… 

Địa chỉ: (8) ……………………………………………………………………………………… 

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) …………………………… 

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………………… 

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan(11)

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..……………………………………………… 

Địa chỉ: (13) ………………………………………….…………………………………………… 

>> Xem thêm:  Thời hạn nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1……………………………………………………………………..……………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………… 

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

>> Xem thêm:  Công ty có nhiều hóa đơn GTGT của hàng mua vào nhiều có được hoàn thuế GTGT hay không ?

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số… phố… quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định của BLTTDS 2015

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định mới nhất của tòa án tối cáo