1. Thế nào là hành vi buôn lậu? 

Theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14), hành vi buôn lậu được hiểu là các hành động liên quan đến việc vận chuyển, mua bán, hoặc sử dụng hàng hóa và tài sản qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại, mà việc này xâm phạm hoặc vi phạm pháp luật về hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, và đá quý. Cụ thể, các hành vi sau đây được coi là hành vi buôn lậu:

- Buôn lậu hàng hóa: Bao gồm việc vận chuyển, mua bán, hoặc sử dụng hàng hóa qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại mà không tuân theo quy định về nhập khẩu, xuất khẩu, và quản lý hàng hóa. Các loại hàng hóa này có thể liên quan đến việc trốn thuế, thủ tục hải quan giả, hoặc các loại hàng hóa bị cấm.

- Buôn lậu tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ: Hành vi này liên quan đến việc vận chuyển hoặc sử dụng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại mà không tuân theo quy định về quản lý và sử dụng tiền tệ.

- Buôn lậu kim khí quý và đá quý: Đây bao gồm việc vận chuyển, mua bán hoặc sử dụng kim khí quý (vàng, bạc, và các kim loại quý khác) và đá quý qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại mà không tuân theo quy định về quản lý và sử dụng các tài sản quý này.

Hành vi buôn lậu là một tội phạm nghiêm trọng và thường bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Những người phạm tội buôn lậu có thể phải đối mặt với hình phạt nặng, bao gồm án tù, theo quy định của Bộ luật Hình sự và các quy định khác liên quan.

 

2. Hành vi buôn lậu vàng là hành vi gì?

Phạm tội buôn lậu và phạm tội buôn lậu vàng là những hành vi nghiêm trọng liên quan đến việc vận chuyển vàng qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại mà không thông qua con đường chính ngạch, tức là không tuân theo quy định của cơ quan Hải quan và pháp luật. Hành vi này thường nhằm mục đích trốn thuế và có thể liên quan đến việc đưa vàng giả, vàng kém chất lượng, vàng không được khai báo theo quy định vào thị trường tiêu dùng để lợi dụng về mặt kinh tế. Phạm tội buôn lậu vàng bao gồm:

- Đưa vàng qua biên giới mà không thông qua cơ quan Hải quan: Hành vi này xảy ra khi cá nhân hoặc tổ chức vận chuyển vàng vào nước hoặc ra khỏi nước mà không tuân theo quy định và thủ tục của cơ quan Hải quan. Điều này thường gây ra sự trốn thuế và có thể liên quan đến việc đưa vàng không được khai báo hoặc không đúng số lượng, chất lượng quy định.

- Sử dụng cách thức giả mạo hoặc lừa dối: Hành vi này bao gồm việc sử dụng các biện pháp giả mạo hoặc lừa dối để trốn thuế hoặc đưa and vàng không chất lượng vào thị trường. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng giấy tờ, biểu đồ và các phương tiện để che đậy thông tin về and vàng được vận chuyển.

Phạm tội buôn lậu và buôn lậu vàng là các hành vi nghiêm trọng và thường bị xem xét và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Hình phạt có thể bao gồm án tù và tiền phạt, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm và quy định cụ thể trong Luật Hình sự và các văn bản liên quan khác.

 

3. Phạm tội buôn vàng lậu có bị đi tù không theo quy định mới nhất

Hành vi buôn lậu vàng không chỉ là một hành vi vi phạm pháp luật mà còn là tội danh nghiêm trọng được quy định cụ thể tại Điều 188 của Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017. Tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ và các yếu tố khác nhau, các chủ thể phạm tội sẽ bị xử phạt theo các mức độ khác nhau:

Khung 01: 

Người nào tiến hành buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại, vi phạm pháp luật liên quan đến hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, và có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, sẽ chịu hình phạt theo quy định:

+ Người đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, và án tích của họ chưa được xóa mà họ tiếp tục vi phạm;

+ Vật phạm pháp là di vật hoặc cổ vật.

Hành vi trái pháp luật này có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm cụ thể và quy định của pháp luật.

Khung 02: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

- Có tổ chức: Khi hành vi buôn lậu vàng được thực hiện một cách có tổ chức, tức là không chỉ là một hành động cá nhân mà là kế hoạch được chuẩn bị và triển khai một cách hệ thống, kẻ phạm tội sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề.

- Có tính chất chuyên nghiệp: Nếu buôn lậu vàng trở thành một hoạt động chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ là một tình huống ngẫu nhiên, hành vi này sẽ bị coi là nghiêm trọng hơn và bị xử phạt đủ nặng.

- Vật phạm pháp có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng: Khi số vàng buôn lậu có giá trị cao, chứng tỏ việc này không chỉ là một tội phạm nhỏ lẻ mà có liên quan đến các tổ chức hoặc các tội phạm chuyên nghiệp.

- Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng: Khi lợi nhuận từ buôn lậu vàng lớn, đặc biệt là khi nó vượt quá mức giới hạn này, việc xử phạt sẽ được tăng cường.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn: Khi những người buôn lậu vàng lợi dụng chức vụ hoặc quyền hạn của mình để thực hiện hành vi này, việc phạm tội sẽ bị coi là nghiêm trọng hơn.

- Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức: Sử dụng danh nghĩa của các tổ chức hoặc cơ quan để che đậy hành vi buôn lậu vàng sẽ gây ra hậu quả nặng nề hơn và bị xử phạt mạnh mẽ.

- Phạm tội 02 lần trở lên: Người đã phạm tội buôn lậu vàng một hoặc nhiều lần trước đây sẽ đối diện với hình phạt nặng nề hơn, chứng tỏ một lịch sử tội ác và độ nguy hiểm của chúng.

- Tái phạm nguy hiểm: Nếu buôn lậu vàng được thực hiện bởi một người có tiền sử tội ác nghiêm trọng và đang được coi là mối đe dọa đối với cộng đồng, hành vi này sẽ được đánh giá cao độ nguy hiểm và bị xử phạt đặc biệt nặng nề.

Những quy định này không chỉ ngăn chặn hành vi phạm tội mà còn là cách để bảo vệ xã hội khỏi những mối đe dọa nghiêm trọng của tội phạm buôn lậu vàng.

Khung 03: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

+  Vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng

+ Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Khung 04: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

+ Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên: Khi số lượng vàng buôn lậu lớn đến mức độ này, đây không chỉ là một hành vi ngẫu hứng. Sự chuyên nghiệp và tổ chức trong việc đưa lậu vàng vào nước sẽ bị xem xét với mức độ nghiêm trọng cao.

+ Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên: Khi lợi nhuận từ hành vi buôn lậu vàng vượt qua giới hạn này, đó không chỉ là việc kiếm tiền nhanh mà còn là một hoạt động tội phạm có tổ chức và có liên quan đến các mạng lưới tội phạm lớn.

+ Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Sử dụng các tình huống khẩn cấp như chiến tranh, thiên tai hay dịch bệnh để làm cớ để buôn lậu vàng, đặc biệt là trong các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sẽ bị xem xét là một hành vi cực kỳ đáng kỷ luật. Lợi dụng những tình hình này để thực hiện hành vi buôn lậu không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là một hành động vô nhân đạo, không có trách nhiệm với cộng đồng.

=> Những người buôn lậu vàng có những hành vi trên sẽ phải chịu trách nhiệm với xã hội thông qua hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Điều này không chỉ là sự trừng phạt cho những hành vi cá nhân mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự không dung thứ cho tội phạm buôn lậu, bảo vệ sự ổn định và an ninh của xã hội.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Người phạm tội chiếm giữ trái phép tài sản bị xử lý ra sao?

Nếu quý khách đang đối mặt với bất kỳ khó khăn nào hoặc có câu hỏi cần sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ rất vui lòng tiếp nhận cuộc gọi tại tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc, quý khách hàng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để chúng tôi có cơ hội hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của quý khách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác và niềm tin mà quý khách hàng dành cho chúng tôi!