Mua dâm người dưới 18 tuổi là hành vi dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm dưới 18 tuổi để được giao cấu.

- Khách thể của tội phạm:

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, xâm phạm đạo đức xã hội, nếp sống ván minh xã hội chủ nghĩa, xâm phạm sức khỏe người dưới 18 tuổi.

Đối tượng tác động của tội phạm này là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi Nếu đối tượng dưới 13 tuổi thì hành vi cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015).

* Mặt khách quan của tội phạm:

Mặt khách quan của tội phạm ngày được thể hiện ở hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi. Hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi là sự thỏa thuận trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác cho người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi để đổi lại việc quan hệ tình dục với người đó. Tuy nhiên, nếu đối tượng từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì người phạm tội bị xử lý theo Khoản 2 của Điều luật này.

* Mặt chủ quan của tội phạm:

Lỗi của người phạm tội mua dâm người dưới 18 tuổi là lỗi cố ý.

-Chủ thể của tội phạm:

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội này là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

* Hình phạt:

Điều 329 Bộ luật hình sự năm  2015 quy định các khung hình phạt sau:

Khoản 1 quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Khoản 2 quy định phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, áp dụng cho một trong các trường hợp phạm tội sau:

+ Mua dâm 02 lần trở lên;

+ Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

+ Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Khoản 3 quy định phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, áp dụng cho một trong các trường hợp phạm tội sau:

+ Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

+ Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Khoản 4 quy định ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Luật Minh Khuê phân tích chi tiết hơn về dấu hiệu tội danh này như sau:

1. Mua dâm người dưới 18 tuổi là gì?

- Mua dâm theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2003 về phòng, chống mại dâm có quy định mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu. Hành vi giao cấu phải bắt buộc và hành vi giao cấu đó phải phát sinh trên cơ sở có sự trao đổi lợi ích vật chất (tiền, tài sản khác, ...).

- Nguyên nhân của hành vi mua dâm có thể có rất nhiều nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp nhưng nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu thỏa mãn tình dục của cá nhân, thỏa mãn sự tò mò của những hành vi bán dâm hoặc cũng có thể muốn tìm những thứ mới lạ trong cuộc sống.

- Hành vi mua dâm thông thường đã gây nhiều hệ lụy cho xã hội, gia tăng số lượng người mắc bệnh xã hội (HIV/AIDS và các bệnh liên quan đến đường tình dục khác) hơn nữa góp phần gia tăng hình thành các loại tội phạm khác liên quan đến tội phạm này gây mất trật tự an toàn xã hội, phá hoại hạnh phúc hôn nhân, hạnh phúc gia đình.

- Như vậy hành vi mua dâm là một hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định là một tội danh trong Bộ luật Hình sự. Nếu đối tượng tác động của hành vi mua dâm là người dưới 18 tuổi thì còn để lại hậu quả nặng nề hơn. Về cơ bản hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi cũng giống như hành vi mua dâm thông thường chỉ khác là đối tượng tác động của tội phạm này là người dưới 18 tuổi. Ở độ tuổi này những người này chưa hoàn thiện nhất định về mặt suy nghĩ cũng như về thể trạng cơ thể (sức khỏe) nên hành vi mua dâm sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn về mặt sức khỏe và tinh thần của người dưới 18 tuổi so với người trên 18 tuổi bị tác động bởi hành vi mua dâm này. Tuy nhiên dấu hiệu hậu quả không phải là yếu tố bắt buộc nhưng nếu hành vi giao cấu đã được thực hiện thì hậu quả ảnh hưởng đến người bán dâm dưới 18 tuổi là rất lớn nên rất cần có sự bảo vệ và chế tài xử lý để răn đe các hành vi vi phạm này.

 

2. Phân tích dấu hiệu tội mua dâm người dưới 18 tuổi

Cơ sở căn cứ của dấu hiệu tội phạm được căn cứ vào Điều 329 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 cụ thể như sau:

- Mặt khách thể của tội phạm:

+ Tội phạm này được quy định tại Mục 4 là các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng. Trong đó tội mua dâm người chưa thành niên là tội phạm đến sự phát triển bình thường của người chưa thành niên về thể chất, tâm sinh lý, đồng thời cũng tác động xâm phạm đến trật tự công cộng. 

+ Đối tượng tác động của tội phạm này là người dưới 18 tuổi, nhưng theo quy định tại khoản 1 Điều 329 thì đối tượng tác động là người dưới 18 tuổi nhưng trừ trường hợp được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 là tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi có quy định "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi". Như vậy đối tượng của tội mua dâm người dưới 18 tuổi phải là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi. Hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi thì đương nhiên không vi phạm tội này mà vi phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý đối tượng tác động của tội phạm này phạm này phải là người bán dâm, nếu họ không phải là người bán dâm thì cũng không phải vi phạm vào tội này.

- Mặt khách quan của tội phạm:

+ Hành vi khách quan của tội phạm này có thể biểu hiện bằng hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi có thể thông qua dùng tiền bạc hoặc lợi ích vật chất khác để dụ dỗ, thuyết phục, mua chuộc người dưới 18 tuổi bán dâm cho mình.

+ Bản chất của hành vi này là quan hệ trao đổi mua bán có sự thỏa thuận giữa hai bên, tức là có bên mua và bên bán. Sự thỏa thuận này có thể là trực tiếp với người dưới 18 tuổi thực hiện hành vi bán dâm, bao gồm cả hành vi lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dưới 18 tuổi hoặc gia đình của họ cũng có thể thông qua gián tiếp qua bên thứ ba trung gian là người môi giới mại dâm hoặc chứa mại dâm.

+ Như vậy mặt hành vi khách quan là bằng tiền bạc hoặc một lợi ích vật chất nào đó người mua dâm dùng để dụ dỗ, thuyết phục người dưới 18 tuổi bán dâm mà tình nguyện thực hiện hành vi giao cấu với người mua dâm để nhận lại được tiền bạc hoặc lợi ích vật chất nào đó. Do vậy yếu tố tiên quyết mà mặt khách quan của tội phạm này phải thực hiện ra bên ngoài để thỏa mãn tội danh là hành vi dùng tiền bạc hoặc một lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm. Và ngược lại nếu không có hành vi dùng tiền bạc hoặc lợi ích vật chất trả cho người bán dâm thì không thể cấu thành tội này mà có thể cấu thành các tội danh khác theo quy định tùy thuộc vào hành vi vi phạm để xác định.

Lưu ý: Tội mua dâm người dưới 18 tuổi là tội phạm có cấu thành hình thức, tức là không yêu cầu phải gây ra hậu quả cho người dưới 18 tuổi. Vì vậy tội phạm được coi là hoàn thành khi người mua dâm có hành vi thỏa thuận trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác cho người bán dâm và được người bán dâm (dưới 18 tuổi) đồng ý thực hiện hành vi giao cấu với họ thì lúc này tội phạm đã cấu thành, chứ không nhất thiết phải thực hiện hành vi giao cấu kết thúc về mặt sinh lý.

- Mặt chủ quan của tội phạm:

+ Người phạm tội mua dâm người dưới 18 tuổi thực hiện hành vi cố ý, tức là người phạm tội biết rõ hành vi mua dâm của mình với người bán dâm dưới 18 tuổi để được giao cấu là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

+ Động cơ của người phạm tội chủ yếu là thỏa mãn dục vọng. Tuy nhiên cũng có thể là động cơ khác chứ không nhất định là động cơ thỏa mãn dục vọng.

- Mặt chủ thể của tội phạm:

+ Chủ thể của tội phạm này phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Độ tuổi này không giống như quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thông thường người từ đủ 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội. Nhưng tại khoản 1 Điều 329 đã loại trừ và ấn định luôn chủ thể của tội phạm này phải là người từ đủ 18 tuổi.

+ Cần lưu ý chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, nên bất kỳ ai cũng có thể là chủ thể của tội phạm này.

- Chế tài của tội phạm:

+ Theo quy định của tội danh này ở Điều 329 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì sẽ có 03 khung hình phạt tương ứng với 3 mức độ nghiêm trọng khác nhau. Cụ thể nếu tội phạm vi phạm tội danh này thì hình phạt nhẹ nhất là hình phạt tù từ 01 năm và hình phạt cao nhất là hình phạt tù lên đến 15 năm.

+ Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!