1. Nhà nước có những chính sách gì với chăn nuôi vật nuôi?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Luật Chăn nuôi 2018 quy định về chính sách của Nhà nước trong chăn nuôi vật nuôi như sau:

- Nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau đây:

+ Thống kê, điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu chăn nuôi, đánh giá tiềm năng và hoạt động chăn nuôi theo định kỳ 05 năm và hằng năm; xây dựng chiến lược phát triển chăn nuôi; dự báo thị trường, dự trữ sản phẩm chăn nuôi phù hợp với từng thời kỳ; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong chăn nuôi;

+ Bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm và giống vật nuôi bản địa.

- Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:

+ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới tạo ra sản phẩm có tính đột phá trong chăn nuôi; nhập khẩu và nuôi giữ giống gốc;

+ Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học; xử lý môi trường chăn nuôi; phát triển các mô hình thực hành chăn nuôi tốt; di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi;

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề trong hoạt động chăn nuôi, khuyến nông chăn nuôi, trong đó ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn;

+ Xây dựng và phát triển sản phẩm chăn nuôi quốc gia, sản phẩm chăn nuôi chủ lực, sản phẩm chăn nuôi hữu cơ; xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi quốc gia; xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, chợ đầu mối, cơ sở đấu giá để quảng bá, tiêu thụ giống và sản phẩm chăn nuôi; xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi;

+ Hỗ trợ thiệt hại về chăn nuôi, phục hồi giống vật nuôi sau thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

- Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và các hoạt động sau đây:

+ Tổ chức chăn nuôi theo quy mô trang trại, theo chuỗi giá trị; phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã trong xây dựng chuỗi giá trị sản xuất chăn nuôi;

+ Đầu tư công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm chăn nuôi, công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi để làm phân bón và mục đích khác;

+ Đầu tư hoạt động bảo hiểm vật nuôi; nâng cao năng lực hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực chăn nuôi.

2. Quy định về nguyên tắc đối xử nhân đạo với vật nuôi

Căn cứ theo quy định tại Điều 69 Luật Chăn nuôi 2018 quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi trong chăn nuôi như sau:

Tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động chăn nuôi cần tuân thủ một số yêu cầu và nguyên tắc nhất định để đảm bảo phát triển bền vững của ngành và đối xử nhân đạo với vật nuôi. Dưới đây là một số quy định và nguyên tắc quan trọng:

- Chuồng trại và không gian chăn nuôi: Tất cả các hoạt động chăn nuôi cần được thực hiện trong môi trường phù hợp với vật nuôi. Việc cung cấp không gian sạch sẽ, thoáng đãng và thoải mái không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe của vật nuôi mà còn ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất sản xuất.

- Cung cấp thức ăn và nước uống: Việc đảm bảo cung cấp đủ thức ăn và nước uống sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh là rất quan trọng. Điều này giúp vật nuôi phát triển mạnh mẽ, giữ được sức khỏe tốt và tăng hiệu suất sản xuất.

- Phòng bệnh và điều trị: Cần tuân thủ các quy định về phòng bệnh và điều trị của pháp luật về thú y. Việc này giúp ngăn ngừa các bệnh tật lây lan và bảo vệ sức khỏe của vật nuôi.

- Không đánh đập, hành hạ vật nuôi: Đây là nguyên tắc cơ bản và cần thiết nhất khi tham gia hoạt động chăn nuôi. Đánh đập, hành hạ vật nuôi không chỉ là hành vi tàn bạo mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của chúng.

- Đối xử nhân đạo trong vận chuyển: Khi vận chuyển vật nuôi, cần sử dụng phương tiện và trang thiết bị phù hợp để giảm thiểu căng thẳng và stress cho vật nuôi. Đảm bảo cung cấp đủ thức ăn, nước uống và không gian thoải mái trong quá trình vận chuyển.

- Đối xử nhân đạo trong giết mổ: Cơ sở giết mổ cần đảm bảo môi trường lưu giữ và tiền xử lý vật nuôi trước khi giết mổ. Đồng thời, cần sử dụng biện pháp gây mê trước khi thực hiện quy trình giết mổ để giảm thiểu đau đớn cho vật nuôi.

- Đối xử nhân đạo trong nghiên cứu và hoạt động khác: Trong mọi hoạt động liên quan đến vật nuôi, cần tôn trọng và đối xử nhân đạo với chúng, bao gồm cả trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các hoạt động khác như thể thao, giải trí.

Ciệc đối xử nhân đạo với vật nuôi là một phần quan trọng của hoạt động chăn nuôi và các hoạt động liên quan. Các yêu cầu và quy định trong Luật Chăn nuôi 2018 đề cập đến việc bảo vệ và đối xử nhân đạo với vật nuôi trong các tình huống khác nhau như vận chuyển, giết mổ, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo phù hợp với chuẩn mực đạo đức và đạo đức khi thực hiện các hoạt động liên quan đến vật nuôi. Điều này cũng là một phần của việc xây dựng một ngành chăn nuôi bền vững và đảm bảo phát triển bền vững của nền kinh tế chăn nuôi.

3. Không gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ bị xử phạt hành chính lên tới 5 triệu đồng?

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Theo đó, cơ sở giết mổ tập trung không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ sẽ bị xử phạt từ 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng. Quy định cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở giết mổ tập trung có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

+ Không có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh trước khi giết mổ;

+ Đánh đập vật nuôi trước khi giết mổ;

+  Không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ (quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi.

Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt áp dụng đối với cá nhân; Đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì bị phạt tiền gấp đôi.

Luật Chăn nuôi năm 2018 đã đưa ra các quy định rõ ràng về đối xử nhân đạo với vật nuôi trong quá trình giết mổ, nhằm bảo vệ quyền lợi và đảm bảo sự tôn trọng đối với sinh mạng của chúng. Cụ thể, luật này quy định rằng cơ sở giết mổ vật nuôi phải thực hiện các biện pháp như gây ngất trước khi thực hiện quy trình giết mổ, đồng thời không được để vật nuôi chứng kiến việc giết mổ đồng loại của mình.

Ngoài ra, việc đánh đập, hành hạ tàn nhẫn chó, mèo cũng bị xem xét nghiêm túc và áp đặt các biện pháp xử phạt nghiêm khắc. Cụ thể, cá nhân có thể bị phạt tới 3 triệu đồng và tổ chức sẽ bị phạt gấp đôi. Điều này nhấn mạnh tính cấm kỵ đối với hành vi tàn bạo đối với vật nuôi.

Ngoài ra, Nghị định 14/2021/NĐ-CP cũng cung cấp các biện pháp xử phạt cho hành vi đưa vật thể lạ, bơm nước cưỡng bức hoặc các chất khác vào cơ thể động vật trước khi giết mổ. Mức phạt tùy thuộc vào tổng khối lượng động vật vi phạm, với mức phạt từ 5 - 50 triệu đồng. Điều này nhấn mạnh việc bảo vệ quyền lợi và tôn trọng đối với sinh mạng của vật nuôi trong quá trình giết mổ và xử lý.

Xem thêm: Đánh đập, hành hạ tàn nhẫn chó, mèo có thể bị phạt tới 03 triệu đồng

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Phạt tới 5 triệu đồng khi không gây ngất vật nuôi trước giết mổ mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!