Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "xử phạt hành chính"

xử phạt hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xử phạt hành chính.

Tư vấn về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng ?

Tư vấn về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: hiện tôi đang công tác tại ban Quản lý dự án - Xây dựng của huyện, được quyết định thành lập của Chủ tịch UBND huyện, được giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư các dự án do huyện làm chủ đầu tư.

Đi đến ngã ba hình chữ Y có phải bật xin nhan ?

Đi đến ngã ba hình chữ Y có phải bật xin nhan ?
Kính gửi luật sư. Tôi có một thắc mắc nhỏ mong được giả đáp. 1. tôi xin hỏi nếu đi trên tỉnh lộ mà gặp ngã 3 hình chữ Y với đường liên xã mà tôi không rẽ vào đường liên xã đó thì tôi có cần phải bật xi nhan không? 2. cũng trên tỉnh lộ đó " tỉnh lộ 242" cũng có một ngã 3 hình chữ Y với tỉnh lộ khác "tỉnh lộ 244" thì tôi đi bên tay phải của nhánh Y bên phải tỉnh lộ 242 mà không rẽ sang tỉnh lộ 244 có cần phải xi nhan không?