1. ANNEX CONTRACT: CHANGE UNIT PRICE (Phụ lục hợp đồng thay đổi đơn giá)

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng để quý khách tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

----------------------------

 

ANNEX CONTRACT: CHANGE UNIT PRICE

No:………………

Date:…………...

Party A (Seller): ..................................................................

Address: .................................................................................

Telephone: ..............................................................................

Fax: ..........................................................................................

Represented by: ........................................................................

Party B (Buyer): ..........................................................................

Address: ........................................................................................

Telephone: ...................................................................................

Fax: ...............................................................................................

Represented by: ............................................................................

After discussion, the parties agreed to sign the annex of contract no:…….. with the change of unit price as follows:

Desciption of goods:

STT

Name of commodity

Quantity

Unit price

Changed price

1

2

3

Total

The two parties commit to implement all contents of the contract no:…….................…, which party violates the contract will be responsibe under ..................... . Within the implement time of the contract, any problem arise, the two parties discuss for the settlement. Any amendment will be implemented by the annex contract signed by the two parties.

This annex is made into ... copies with the same value. Each party shall keep ... copy each.

Party A  Party B

 

2. Tư vấn về soạn thảo phụ lục hợp đồng ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp như sau: Tôi đang soạn phụ lục hợp đồng để ràng buộc pháp lý và trách nhiệm của chủ đầu tư khi tôi mua căn hộ mà chủ đầu tư bàn giao chậm tiến độ (Tập tin đính kèm).
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê. Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này. Kính thư!
Người gửi: Tien Tien

ĐIỀU 3. Điều chỉnh nội dung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 của Hợp đồng như sau :

9.1. Bên A cam kết bàn giao Căn hộ cho Bên B vào ngày 31/03/2014, với điều kiện Bên B hoàn tất việc thanh toán 75% giá trị Căn hộ mà Bên B thực hiện theo Phụ lục này. Nếu tới ngày 31/03/2014 Bên A vẫn chưa bàn giao căn hộ cho Bên B thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên A. Bên A có trách nhiệm hoàn trả tổng số tiền (358.706.087 đ (Ba trăm năm mươi tám triệu bảy trăm lẻ sáu ngàn không trăm tám mươi bảy đồng) mà Bên B đã thanh toán cho Bên A và bên A chịu phạt với lãi suất có kỳ hạn 3 tháng của ngân hàng công thương việt nam (Viettin Bank ) tại thời điểm bàn giao căn hộ 31/03/2014 và thời gian trả lãi suất tính từ ngày 29/04/2011 đến ngày 31/03/2013. Thời gian bên A thanh toán cho bên B trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 31/03/2014 đến 15/04/2014.Nếu trong thời gian 15 ngày mà bên A chưa thanh toán cho bên B thì...

>> Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn pháp luật của công ty Luật Minh Khuê chúng tôi, với câu hỏi của bạn, xin đưa ra mẫu phụ lục hợp đồng mua bán như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng… năm….

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số ............

- Căn cứ theo HĐKT số .............. đã ký ngày ……., tháng ……., năm … 
- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên. .................................................................

Chúng tôi gồm có.


BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diên : Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : ………………

Điện thoại : +84………….. Fax: +84…………

Mã số thuế :……………….

Số tài khoản :………………..


BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY …………………………………………………..

Đại diên : Nguyễn Văn B

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : ………………

Điện thoại : +84………….. Fax: +84…………

Mã số thuế :……………….

Số tài khoản :………………..


Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về ……..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.
Bên A cam kết bàn giao Căn hộ cho Bên B vào ngày 31/03/2014, với điều kiện Bên B hoàn tất việc thanh toán 75% giá trị Căn hộ mà Bên B thực hiện theo Phụ lục này. Nếu tới ngày 31/03/2014 Bên A vẫn chưa bàn giao căn hộ cho Bên B thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên A. Bên A có trách nhiệm hoàn trả tổng số tiền (358.706.087 đ (Ba trăm năm mươi tám triệu bảy trăm lẻ sáu ngàn không trăm tám mươi bảy đồng) mà Bên B đã thanh toán cho Bên A và bên A chịu phạt với lãi suất có kỳ hạn 3 tháng của ngân hàng công thương việt nam (Viettin Bank ) tại thời điểm bàn giao căn hộ 31/03/2014 và thời gian trả lãi suất tính từ ngày 29/04/2011 đến ngày 31/03/2013. Thời gian bên A thanh toán cho bên B trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 31/03/2014 đến 15/04/2014.Nếu trong thời gian 15 ngày mà bên A chưa thanh toán cho bên B thì... (Phạt vi phạm, hủy bỏ hợp đồng, giải quyết theo Pháp luật… - quy định thế nào do 2 bên thỏa thuận)

2. …………………..…………… 

3. …………………..…………… 

4. …………………..…………… 

6. Điều khoản chung :

Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………… 

- Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ..............

- Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký …....... 

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

 ĐẠI DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

 

3. Hợp đồng mâu thuẫn với phụ lục hợp đồng có vô hiệu không?

Thưa luật sư, tôi xin tư vấn về vấn đề của phụ lục hợp đồng lao động. Tôi kí hợp đồng lao động làm việc có thời hạn 1 năm. Nhưng khi kí kết hợp đồng, công ty yêu cầu tôi viết một bản cam kết làm việc tại công ty trong thời gian ít nhất 5 năm, và bản cam kết này được coi như phụ lục của bản hợp đồng.
Vậy, sau khi hết hạn hợp đồng trên sau 1 năm, thì cam kết trên có còn hiệu lực không?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Hải Nguyên

Trả lời:

Như thông tin bạn cung cấp thì bạn ký hợp đồng lao động làm việc có thời hạn 1 năm. Nhưng khi ký kết hợp đồng, công ty yêu cầu bạn viết một bản cam kết làm việc tại công ty trong thời gian ít nhất 5 năm, và bản cam kết này được coi như phụ lục của bản hợp đồng.

Trong trường hợp này bạn muốn hỏi là sau khi hết hạn hợp đồng trên sau 1 năm, thì cam kết trên có còn hiệu lực không.

Hiện nay theo quy định tại 22 Bộ luật lao động năm 2019 (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) có quy định:

"Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động".

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy bạn cam kết làm việc cho công ty ít nhất 5 năm. Tuy nhiên bạn không nói rõ là trong phụ lục hợp đồng đó của bạn có điều khoản nào quy định về việc nếu sau khi hết hạn hợp đồng một năm đó mà bạn không tiếp tục kí hợp đồng làm việc với công ty thì có chế tài nào ràng buộc hai bên hay không. Bởi nếu hai bên đã thỏa thuận trong phụ lục thì sẽ thực hiện theo thỏa thuận. Hết thời hạn 1 năm mà công ty và bạn không tiếp tục ký hợp đồng mới thì bạn cũng không thể tiếp tục làm việc được nên trong trường hợp này công ty làm như vậy thực chất là để đảm bảo quyền lợi cho phía công ty. Vì khi hết hợp đồng mà công ty vẫn muốn bạn tiếp tục làm việc thì bạn và công ty sẽ tiếp tục ký hợp đồng mới, còn khi công ty không muốn tiếp tục giao kết hợp đồng với bạn thì hai bên hoàn toàn có thể chấm dứt quan hệ lao động mà pháp luật không ràng buộc.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi 1900.6162.

 

4. Phụ lục hợp đồng khi mua bán nhà ở ?

Kính chào luật sư! Tôi có đăng ký mua một căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án HOF - HQC Hồ Học Lãm do Quỹ pháp triển nhà ở TP.HCM và Công ty CP Địa ốc HQ hợp tác xây dựng.

Tôi thuộc đối tượng thu nhập thấp đang công tác và đóng bảo hiểm xã hội hơn 1 năm tại TP.HCM nên đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội và đã được ký hợp đồng mua bán căn hộ với Quỹ phát triển nhà ở Tp.HCM và đã đóng tiền 20% giá trị căn hộ (10% đặc cọc cho HQ để tiến hành làm thủ tục, hợp đồng; 10% chuyển khoản cho Quỹ phát triển nhà), số tiền còn lại sẽ thanh toán theo tiến độ công trình với Quỹ phát triển nhà ở. Khi tư vấn bán sản phẩm (căn hộ), nhân viên Công ty HQ đảm bảo 100% căn hộ được ngân hàng BIDV cho vay 80% giá trị căn hộ còn lại, trả góp trong vòng 15 năm với lãi suất 6%/1 năm (riêng năm đầu tiên là 5%/năm). Hiện nay thì ngân hàng không cho vay mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi nữa. Công ty HQ yêu cầu ký phụ lục nhận nợ và trả góp với công ty: trả góp trong vòng 15 năm, lãi suất 5 năm đầu là 6%/năm, sau 5 năm, lãi suất sẽ theo ngân hàng thương mại. Kèm theo điều kiện khi nào nhà nước có chính sách cho vay ưu đãi thì Công ty HQ sẽ hỗ trợ thủ tục.

Luật sư cho hỏi:

1. Phụ lục trên có giá trị pháp lý và có đúng luật không?

2. Công ty HQ cho vay có đúng luật không?

3. Tham gia ký phụ lục và nhận nợ tại công ty HQ có vi phạm pháp luật hay không?

Rất mong nhận được hồi âm và hỗ trợ của luật sư. Trân trọng cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn Luật dân sự trực tuyến gọi:1900.6162

 

Trả lời

4.1. Giá trị của phụ lục hợp đồng.

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn ký hợp đồng mua bán căn hộ với Quỹ phát triển nhà ở Tp.HCM và đã đóng tiền 20% giá trị căn hộ (10% đặc cọc cho HQ để tiến hành làm thủ tục, hợp đồng; 10% chuyển khoản cho Quỹ phát triển nhà), số tiền còn lại sẽ thanh toán theo tiến độ công trình với Quỹ phát triển nhà ở mà không hề đề cập đến vấn đề ngân hàng BIDV cho vay 80% và trả góp trong vòng 15 năm với lãi suất 6%/1 năm (riêng năm đầu tiên là 5%/năm). Việc đề cập này chỉ có trong lời tư vấn giữa nhân viên công ty HQ với bạn. Do đó, khi công ty yêu cầu bạn ký phụ lục hợp đồng trong đó có điều khoản: Nhận nợ và trả góp với công ty thì phụ lục hợp đồng mà công ty ký với bạn vẫn hoàn toàn có giá trị pháp lý.

Điều 403 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định cụ thể về phụ lực hợp đồng như sau:

"Điều 403. Phụ lục hợp đồng

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi".

4.2. Công ty HQ cho vay có đúng luật không?

Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng vay tài sản cụ thể như sau:

"Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định".

Căn cứ quy định trên, việc cho vay giữa công ty HQ và bạn là giao dịch dân sự về vay tài sản. Nội dung của hợp đồng vay tài sản do bên vay và bên cho vay tự thỏa thuận và không được trái quy định của pháp luật.

Như vậy khi bạn mua nhà ở xã hội không được hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng, bạn được quyền vay vốn ở những tổ chức khác để mua nhà cho mình. Công ty HQ cho vay không trái quy định của pháp luật.

 

4.3. Tham gia ký phụ lục và nhận nợ tại công ty HQ có vi phạm pháp luật hay không?

Nếu nội dung hợp đồng và phụ lục hợp đồng không trái quy định pháp luật thì bạn hoàn toàn có quyền tham gia ký phụ lục hợp đồng và nhận nợ tại công ty HQ.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

5. Hướng dẫn soạn phụ lục hợp đồng bằng tiếng anh thay đổi đơn giá ?

Thưa luật sư, Tôi xuất khẩu hàng cho nước ngoài, hiện tại tôi muốn sửa đổi đơn giá trong hợp đồng nên muốn làm 1 phụ lục hợp đồng bằng tiếng anh để thay đổi. Công ty có thể hướng dẫn tôi mẫu phụ lục tiếng anh được không ạ ?
Tôi chân thành cảm ơn!
Người hỏi: Đỗ Dũng

Tr li:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, có thể áp dụng mẫu phụ lục hợp đồng như sau:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

----------------------------

ANNEX CONTRACT: CHANGE UNIT PRICE

No:………………

Date:…………...

Party A (Seller):…............................................................................

Address:............................................................................................

Telephone:.........................................................................................

Fax:.....................................................................................................

Represented by:................................................................................

Party B (Buyer):................................................................................

Address:..............................................................................................

Telephone:...........................................................................................

Fax:........................................................................................................

Represented by:....................................................................................

After discussion, the parties agreed to sign the annex of contract no:…….. with the change of unit price as follows:

Desciption of goods:

STT

Name of commodity

Quantity

Unit price

Changed price

1

2

3

Total

The two parties commit to implement all contents of the contract no: .............…, which party violates the contract will be responsibe under ..................... . Within the implement time of the contract, any problem arise, the two parties discuss for the settlement. Any amendment will be implemented by the annex contract signed by the two parties.

This annex is made into ... copies with the same value. Each party shall keep ... copy each.

For Party A  For Party B

 

 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Nếu có nhu cầu cần soạn thảo hợp đồng bằng tiếng anh bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Tổng đài: 1900.6162 để được hỗ trợ.! Trân trọng./.