Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật hôn nhân của công ty Luật Minh Khuê

Quan hệ họ hàng có được kết hôn không?

Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp luật

Luật Hôn Nhân và Gia Đình 2014

Nội dung tư vấn

- Thứ nhất, xác định dòng máu trực hệ và phạm vi ba đời

Khoản 17 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định những người cùng dòng máu trực hệ là “những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau”. 

Khoản 18 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định những người có họ trong phạm vi ba đời là “những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba”. 

Theo thông tin bạn cung cấp, kết hợp với quy định trên, thì bạn và người yêu bạn không phải là người có cùng dòng máu trực hệ vì không có quan hệ huyết thống, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau đồng thời bạn và người yêu bạn cũng không phải là họ hàng trong phạm vi ba đời vì không cùng một gốc sinh ra.

- Thứ hai, các hành vi bị cấm trong luật hôn nhân và gia đình

Tại Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định:

“Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.”

Như vậy, trường hợp của bạn không thuộc trường hợp pháp luật hôn nhân gia đình cấm thực hiện, do đó, hai bạn có quyền kết hôn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình