1. Quy chế quản lý kiến trúc đô thị có phải đăng tải lên cổng thông tin của Ủy ban tỉnh không?

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 85/2020/NĐ-CP, quy chế quản lý kiến trúc được công bố theo một hoặc nhiều hình thức sau:

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử:

+ Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc.

- Công bố trên phương tiện thông tin đại chúng:

+ Báo chí;

+ Truyền hình;

+ Đài phát thanh;

+ Mạng xã hội;

+ Các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo: Hội nghị, hội thảo để công bố, phổ biến nội dung quy chế đến các cơ quan, tổ chức, người dân có liên quan.

- Phát hành ấn phẩm: In ấn, phát hành ấn phẩm để phổ biến nội dung quy chế.

- Lưu ý:

+ Nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước có trong quy chế quản lý kiến trúc thì không được công bố công khai.

+ Việc công bố quy chế quản lý kiến trúc phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019, quy chế quản lý kiến trúc còn được công bố theo các hình thức khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

- Ví dụ:

+ Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hà Nội được công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trên báo chí địa phương và được phổ biến tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

+ Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn tỉnh Thanh Hóa được công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được phát hành ấn phẩm để phổ biến đến người dân và được tổ chức hội nghị, hội thảo để công bố đến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nói tóm lại, quy chế quản lý kiến trúc đô thị có thể được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.

 

2. Lợi ích của việc đăng tải Quy chế quản lý kiến trúc đô thị lên cổng thông tin của Uỷ ban tỉnh

Việc đăng tải Quy chế quản lý kiến trúc đô thị (sau đây gọi tắt là quy chế) lên cổng thông tin của Ủy ban tỉnh mang lại nhiều lợi ích thiết thực, bao gồm:

- Nâng cao tính minh bạch, công khai:

+ Đảm bảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp có quyền tiếp cận thông tin một cách dễ dàng, thuận tiện, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định.

+ Góp phần thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tham khảo:

+ Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu, tham khảo nội dung quy chế bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí.

+ Hỗ trợ cho việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Góp phần thu hút đầu tư: Nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm hiểu về quy chế, từ đó có cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường hiệu quả quản lý đô thị: Việc công khai quy chế giúp cho các cơ quan chức năng có thể dễ dàng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

- Phát huy vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

+ Đảm bảo việc thực hiện quy chế được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đồng nhất trên địa bàn tỉnh.

+ Nâng cao uy tín, hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý đô thị.

- Nâng cao tính đồng nhất trong quản lý đô thị: Việc công khai quy chế giúp cho các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất trong việc áp dụng, thực hiện quy định, từ đó hạn chế việc phát sinh sai sót, vi phạm.

- Góp phần bảo vệ môi trường: quy chế thường có quy định về các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến bảo vệ môi trường trong xây dựng, góp phần hạn chế tác động tiêu cực của hoạt động xây dựng đến môi trường.

- Nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị: quy chế thường có quy định về kiến trúc, cảnh quan đô thị, góp phần tạo dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, mỹ quan.

- Bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử: quy chế có thể quy định về việc bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử trong kiến trúc, góp phần bảo vệ bản sắc văn hóa của địa phương.

- Tạo thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp: Việc công khai quy chế giúp cho các bên liên quan dễ dàng tra cứu, đối chiếu thông tin, từ đó tạo thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp liên quan đến xây dựng, quy hoạch đô thị.

Ngoài ra, việc đăng tải quy chế lên cổng thông tin của Ủy ban tỉnh cũng góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách về Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

- Lưu ý:

+ Quy chế cần được đăng tải đầy đủ, chính xác, kịp thời và thường xuyên cập nhật.

+ Cần có các biện pháp để đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin cho quy chế khi đăng tải trên môi trường mạng.

Việc đăng tải quy chế lên cổng thông tin của Ủy ban tỉnh mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các bên liên quan. Đây là giải pháp hiệu quả để nâng cao tính minh bạch, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho tra cứu, tham khảo, thu hút đầu tư và tăng cường hiệu quả quản lý đô thị.

 

3. Lưu ý khi đăng tải Quy chế quản lý kiến trúc đô thị lên cổng thông tin cua Ủy ban tỉnh

Ngoài những lợi ích và yêu cầu đã được đề cập ở trên, việc đăng tải Quy chế quản lý kiến trúc đô thị lên cổng thông tin điện tử (CTTĐT) của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh cũng cần đảm bảo một số lưu ý sau để việc thực hiện được hiệu quả và an toàn:

- Đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin:

+ Cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin quy chế khỏi bị truy cập trái phép, sao chép, sửa đổi hoặc xóa trái phép.

+ Hạn chế việc đăng tải những thông tin nhạy cảm, liên quan đến bí mật nhà nước hoặc an ninh, quốc phòng.

+ Cần thường xuyên cập nhật phần mềm, vá lỗi bảo mật để đảm bảo an toàn cho hệ thống.

- Cập nhật Quy chế thường xuyên:

+ Cần cập nhật quy chế lên CTTĐT ngay khi có thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi.

+ Ghi rõ ngày ban hành, ngày hiệu lực của quy chế trên CTTĐT.

+ Lưu trữ các phiên bản cũ của quy chế để người dân có thể tra cứu, tham khảo khi cần thiết.

- Giải đáp thắc mắc của người dân:

+ Cần có chuyên trang hoặc đường dây nóng để giải đáp các thắc mắc của người dân về quy chế.

+ Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, dễ hiểu về nội dung quy chế.

+ Giải quyết các thắc mắc của người dân một cách kịp thời, hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát:

+ Cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đăng tải quy chế trên CTTĐT để đảm bảo tính chính xác, cập nhật của thông tin.

+ Xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến việc đăng tải quy chế.

- Phổ biến, tuyên truyền:

+ Cần thực hiện các biện pháp để phổ biến, tuyên truyền nội dung quy chế đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

+ Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền như: báo chí, truyền hình, mạng xã hội, hội thảo, tập huấn,...

- Đánh giá hiệu quả:

+ Cần đánh giá hiệu quả việc đăng tải quy chế trên CTTĐT để có biện pháp cải thiện phù hợp.

+ Thu thập ý kiến phản hồi của người dân về việc tiếp cận, tra cứu, tham khảo quy chế trên CTTĐT.

Bằng cách thực hiện tốt những lưu ý trên, việc đăng tải quy chế lên CTTĐT của UBND cấp tỉnh sẽ góp phần mang lại hiệu quả cao, đảm bảo tính minh bạch, công khai, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tra cứu, tham khảo và thực hiện quy định.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thẩm quyền tổ chức đánh giá quá trình thực hiện quy chế quản lý kiến trúc. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.