1. Tìm hiểu về hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành nông nghiệp

Hoạt động đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp đang được định hướng mạnh mẽ theo Quyết định 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022. Điều này bao gồm một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của lĩnh vực này.

Một trong những điểm nổi bật là việc khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư vào công nghệ liên quan đến việc chọn tạo giống, chăm sóc cây trồng, theo dõi theo tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, các công nghệ bảo quản và chế biến cũng được đánh giá cao và đầu tư. Đặc biệt, việc tập trung vào việc đầu tư vào các khu nông nghiệp công nghệ cao và triển khai mô hình canh tác tiên tiến mang lại hiệu quả cao theo chuẩn thế giới là một phần quan trọng của chiến lược này.

Ngoài ra, sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp, lâm nghiệp, và ngư nghiệp cũng được đặt vào tầm ngắm. Việc áp dụng những kỹ thuật kinh doanh mới vào các doanh nghiệp này sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự đổi mới trong ngành.

Để đạt được mục tiêu này, việc tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển và khai thác các tổ hợp công nghệ quan trọng trong việc chọn tạo giống là không thể thiếu. Qua đó, việc sử dụng các công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như công nghệ tự động hóa sẽ giúp xây dựng nền nông nghiệp thông minh, an toàn và hiệu quả.

Việc tạo ra các hệ thống đổi mới sáng tạo cũng là một mục tiêu quan trọng. Điều này sẽ góp phần vào việc kết nối các mô hình kinh tế nông nghiệp, chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị ngành hàng. Điều này không chỉ giúp tăng cường hiệu suất sản xuất mà còn góp phần vào việc nâng cao đời sống của cộng đồng nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Tóm lại, hoạt động đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp đang được định hình và triển khai một cách toàn diện, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội dài lâu cho đất nước

 

2. Quy định về hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông

Hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông là một phần quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế toàn diện theo Quyết định 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022. Đây là cơ hội để thúc đẩy sự tiến bộ và tạo ra những đột phá trong ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Một trong những hướng đi chính là tái cơ cấu ngành với việc tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều này bao gồm việc khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ. Các công nghệ sản xuất và chế tạo thông minh đặc biệt nhận được sự quan tâm đặc biệt, cùng với việc đổi mới mô hình quản lý và kinh doanh. Qua đó, tạo ra sự liên kết giữa các doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong tất cả các quy trình.

Đồng thời, việc thúc đẩy các hoạt động đổi mới từ dây chuyền sản xuất, thiết bị, máy móc đến công nghệ cũng được nhấn mạnh. Các hoạt động đào tạo về năng lực quản trị và khai thác công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực của lao động. Việc áp dụng mô hình kinh doanh và đổi mới sáng tạo thành công từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ là nguồn cảm hứng cho sự phát triển toàn diện của ngành.

Một phần không thể thiếu trong chiến lược này là việc hình thành các hệ thống đổi mới sáng tạo gắn kết với các cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị. Các ngành công nghiệp như dệt may, da giày, điện tử, và chế biến nông sản được xác định là những điểm đến quan trọng. Qua việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các ngành này, chúng ta có thể tăng cường năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, sự tập trung vào các ngành công nghiệp nền tảng và mũi nhọn cũng được đề cao. Các ngành như công nghiệp năng lượng, cơ khí chế tạo, và công nghệ thông tin được nhìn nhận là có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Việc đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực này sẽ giúp tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tóm lại, hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông được định hướng một cách chiến lược và toàn diện. Điều này sẽ đóng góp vào việc tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ và bền vững, phản ánh sự tiến bộ và tinh thần đổi mới của Việt Nam trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

3. Quy định về hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành dịch vụ 

Hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành dịch vụ được căn cứ theo Quyết định 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022, với mục tiêu chính là tận dụng và áp dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực này.

Một trong những hướng đi quan trọng là việc xây dựng các tiêu chuẩn, khung pháp lý, cơ chế và chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp dịch vụ dựa trên nền tảng số. Điều này bao gồm việc tạo ra một môi trường kinh doanh mở, linh hoạt và đồng thuận, cũng như tạo điều kiện cho việc triển khai ứng dụng công nghệ và dịch vụ số trong các hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đào tạo và phát triển năng lực cho các nhà quản lý và nhân viên trong lĩnh vực dịch vụ cũng được đặt vào tầm ngắm. Đào tạo về quản lý, quản trị công nghệ và cập nhật kiến thức về công nghệ mới sẽ giúp nâng cao khả năng sáng tạo và tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, việc tư vấn và hỗ trợ lựa chọn công nghệ phù hợp sẽ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của mình.

Một phần quan trọng khác là việc hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối và chia sẻ tài nguyên cũng như dữ liệu để tối ưu hóa mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ. Việc sử dụng chung hạ tầng và chia sẻ dữ liệu giữa các doanh nghiệp sẽ giúp tăng cường hiệu suất và giảm thiểu lãng phí, đồng thời tạo ra cơ hội hợp tác và phát triển đồng bộ trong ngành.

Tóm lại, hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành dịch vụ đang được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua việc áp dụng các công nghệ mới và phát triển các mô hình kinh doanh tiên tiến. Điều này đặt ra một tầm nhìn rộng lớn về sự hiện đại hóa và tăng cường cạnh tranh của ngành dịch vụ trong bối cảnh của nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ

 

4. Quy định về hoạt động đổi mới sáng tạo trong các vùng 

Hoạt động đổi mới sáng tạo trong các vùng được định hướng một cách chi tiết và linh hoạt theo Quyết định 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022, nhằm tận dụng những lợi thế đặc biệt của từng khu vực và đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng của đất nước.

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các vùng trọng điểm: Các vùng trọng điểm được xác định như vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi vùng được liên kết với lợi thế cụ thể, từ công nghiệp công nghệ cao đến sản phẩm nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch và các ngành kinh tế biển. Việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở mỗi vùng này được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện địa phương và tiềm năng phát triển.

- Nghiên cứu và ứng phó với biến đổi khí hậu: Ngoài việc tập trung vào khía cạnh kinh tế, việc hình thành các giải pháp đổi mới sáng tạo cũng phải đáp ứng các thách thức liên quan đến văn hóa, tôn giáo, con người và biến đổi khí hậu. Việc nghiên cứu và áp dụng các giải pháp sáng tạo trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu là một phần không thể thiếu của chiến lược phát triển bền vững.

- Hình thành hệ thống đổi mới sáng tạo: Một trong những điểm chính của chiến lược này là việc hình thành hệ thống đổi mới sáng tạo gắn các chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành và các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở các vùng, địa phương. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các ngành công nghiệp, các tổ chức nghiên cứu và các cơ sở giáo dục đào tạo, nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc phát triển và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

- Định hướng trọng tâm đến năm 2030: Cuối cùng, chiến lược cũng đề ra 4 định hướng trọng tâm đổi mới sáng tạo trong Chiến lược phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Điều này làm nổi bật sự cam kết của chính phủ và cộng đồng với việc thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững trong tương lai.

Tóm lại, hoạt động đổi mới sáng tạo trong các vùng đang được định hướng một cách chi tiết và toàn diện, nhằm tận dụng tối đa tiềm năng và lợi thế của từng khu vực. Điều này đồng nghĩa với việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và đa dạng của đất nước

Bài viết liên quan: Tổ chức phong trào thi đua ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn