Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi để nghị tư vấn đến bộ phận Luật sư tư vấn của Công ty luật Minh Khuê. Sau khi được các luật sư nghiên cứu, Chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật hình sự năm 2015;

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP;

2. Nội dung tư vấn

Tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thu bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy  định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng."

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, người đánh bạc phải thực hiện hành vi đánh bạc và ttổng giá trị đánh bạc là từ 5 triệu đồng trở lên (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Đối với trường hợp của bạn, bạn cá độ bóng đá nhiều lần nhưng mỗi lần không quá 5 triệu đồng; Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP quy định:

"Điều 1.Về một số quy định điều 248 Bộ luật hình sự

....

2. Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:

a) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 2.000.000 đồng) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc;"

Như vậy, trong trường hợp này bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 321 về tội đánh bạc của Bộ luật hình sự năm 2015.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật hình sự về tội đánh bạc trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê