1. Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Sinh học

Theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, chương trình môn Sinh học tuân thủ các quy định được nêu trong Chương trình tổng thể, đồng thời, xuất phát từ đặc điểm môn học như sau:

Tiếp cận với xu hướng quốc tế

Để tiếp cận với xu hướng quốc tế, Chương trình môn Sinh học của Việt Nam không chỉ kế thừa các thành công và ưu điểm từ chương trình hiện hành mà còn xây dựng dựa trên việc nghiên cứu sâu các chương trình môn Sinh học của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế như Anh, Australia, Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, một số bang của Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Tổ chức Olympic Sinh học quốc tế, UNESCO,...

Kết quả của nghiên cứu này cho phép đưa ra các xu hướng chung trong xây dựng chương trình môn Sinh học phổ thông có thể áp dụng cho Việt Nam:

- Ở cấp trung học cơ sở, kiến thức sinh học được tích hợp vào môn Khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, ở cấp trung học phổ thông, môn Sinh học được độc lập thành một môn học riêng biệt, với mục tiêu dạy học chuyên sâu, chuẩn bị cho học sinh có thể tiếp tục học lên cao trong các ngành nghề liên quan trực tiếp đến sinh học.

- Nội dung giáo dục Sinh học ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được xây dựng theo hướng đồng nhất để học sinh có cơ hội mở rộng và nghiên cứu sâu hơn về nội dung, phương pháp nghiên cứu và nguyên lý ứng dụng công nghệ sinh học trong môn Sinh học ở cấp trung học phổ thông.

- Chương trình môn Sinh học thể hiện nguyên tắc tích hợp thông qua việc kết nối các nội dung dạy học cốt lõi xung quanh các nguyên lý cơ bản của khoa học tự nhiên và thế giới sống. Điều này giúp học sinh hiểu được sự liên kết giữa các khái niệm và ứng dụng chúng vào thực tế.

Thực hiện giáo dục định hướng nghề nghiệp

Để thực hiện giáo dục định hướng nghề nghiệp, nội dung của môn Sinh học được xây dựng như là một nền tảng cho các quy trình công nghệ liên quan đến các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Do đó, mỗi yêu cầu và chủ đề trong môn học đều yêu cầu học sinh phải liên kết với các ngành nghề tương ứng.

Nội dung của môn Sinh học không chỉ phản ánh các thuộc tính cơ bản của tổ chức sống ở các cấp độ phân tử, tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái, mà còn giới thiệu các nguyên lý công nghệ ứng dụng sinh học. Mục tiêu là để định hướng cho học sinh lựa chọn ngành nghề trong bối cảnh phát triển của công nghệ sinh học và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thực hiện giáo dục phát triển bền vững

Để thực hiện định hướng này, Chương trình môn Sinh học được thiết kế với các chủ đề có tính khái quát, đồng thời dành nhiều thời gian để tổ chức các hoạt động dạy học giúp học sinh khám phá khoa học và phát triển năng lực nhận thức. Đặc biệt, chương trình tập trung vào việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành, ứng dụng và tìm hiểu các ngành nghề liên quan, giúp học sinh thấy rõ hơn về sự liên kết giữa kiến thức và thực tế.

Đồng thời, để thực hiện giáo dục phát triển bền vững, Chương trình môn Sinh học cũng chú trọng vào việc giúp học sinh phát triển khả năng thích ứng trong một thế giới biến đổi không ngừng. Quan trọng hơn, chương trình cũng khuyến khích học sinh phát triển ý thức bảo vệ môi trường và rèn luyện khả năng thích ứng, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội và môi trường.

2. Chương trình giáo dục trung học cơ sở môn sinh học được quy định như thế nào?

Theo như hướng dẫn tổng thể về chương trình giáo dục ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT nội dung giáo dục khoa học tự nhiên tại các cấp được triển khai như sau:

Giai đoạn giáo dục cơ bản:

Tại cấp tiểu học, giáo dục khoa học tự nhiên được giới thiệu một cách đơn giản thông qua việc tập trung vào một số sự vật, hiện tượng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Mục tiêu là giúp học sinh phát triển các nhận thức cơ bản về thế giới tự nhiên xung quanh họ.

Ở cấp trung học cơ sở, giáo dục khoa học tự nhiên được thực hiện chủ yếu qua môn Khoa học tự nhiên, tích hợp các kiến thức và kỹ năng về vật lí, hoá học và sinh học. Các kiến thức này được tổ chức theo các mạch nội dung như chất và sự biến đổi chất, vật sống, năng lượng và sự biến đổi, Trái Đất và bầu trời. Chương trình nhấn mạnh các nguyên lý và quy luật chung của thế giới tự nhiên, đồng thời phản ánh vai trò của khoa học tự nhiên đối với sự phát triển xã hội và sự vận dụng kiến thức, kỹ năng về khoa học tự nhiên trong việc sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. Các nội dung được sắp xếp theo logic tuyến tính, kết hợp một số nội dung đồng tâm nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên và khoa học tự nhiên, và áp dụng kiến thức, kỹ năng này vào cuộc sống hàng ngày.

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp:

Giáo dục khoa học tự nhiên tiếp tục được triển khai thông qua các môn Vật lí, Hoá học và Sinh học ở cấp trung học phổ thông, đặc biệt là lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Đây là các môn học được học sinh lựa chọn dựa trên định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của mỗi học sinh.

Mỗi môn học trong khoa học tự nhiên tại trung học phổ thông giúp học sinh phát triển năng lực khoa học tự nhiên dưới các góc độ đặc thù (vật lí, hoá học, sinh học), đồng thời đảm bảo phát triển tri thức và kỹ năng trên nền tảng của các năng lực chung và năng lực khoa học tự nhiên đã được hình thành từ giai đoạn giáo dục cơ bản. Các môn học này cũng đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp vào một số ngành nghề cụ thể.

Do đó, nội dung về Sinh học sẽ được tích hợp vào môn Khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở, sau đó tách ra thành môn Sinh học tại trung học phổ thông mới. Chi tiết hơn về nội dung chương trình môn học Khoa học tự nhiên có thể được tìm thấy trong Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.

3. Hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học

Hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường gồm:

- Đối với nhà trường:

+ Sổ đăng bộ.

+ Học bạ học sinh.

+ Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học).

+ Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

+ Kế hoạch giáo dục của nhà trường (theo năm học).

+ Sổ ghi đầu bài.

+ Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

+ Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến.

+ Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục, thư viện.

+ Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính.

+ Hồ sơ kiểm tra, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên.

+ Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh.

+ Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh.

+ Hồ sơ phổ cập giáo dục (đối với cấp trung học cơ sở).

-  Đối với tổ chuyên môn:

+ Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (theo năm học).

+ Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn.

- Đối với giáo viên:

+ Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

+ Kế hoạch bài dạy (giáo án).

+ Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

+ Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Hồ sơ nêu trên thuộc dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc bảo quản hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của nhà trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Số tiết học của từng cấp học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Quy định về Chương trình giáo dục trung học cơ sở môn sinh học? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!