1. Chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải có năng lực ra sao?

Dựa theo tiểu mục 5.2 trong Mục 5 của Bản mô tả công việc và khung năng lực áp dụng cho vị trí việc làm chuyên viên chăm sóc người Việt Nam ở nước ngoài, như đã được công bố trong Phụ lục IIC kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BNG, thì các chuyên viên đảm nhiệm công việc này cần tuân theo và đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn năng lực sau đây:

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

2-3

 

- Tổ chức thực hiện công việc

2-3

 

- Soạn thảo và ban hành văn bản

2-3

 

- Giao tiếp ứng xử

2-3

 

- Quan hệ phối hợp

2-3

 

- Sử dụng công nghệ thông tin

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

- Ngoại ngữ

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng tham mưu xây dựng các văn bản

2-3

 

- Khả năng tổ chức, triển khai các hoạt động đối ngoại, tiếp xúc đối ngoại

2-3

 

- Khả năng thẩm định, góp ý các văn bản

2-3

 

- Khả năng nghiên cứu

2-3

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

1-2

 

- Quản lý sự thay đổi

1-2

 

- Ra quyết định

1-2

 

- Quản lý nguồn lực

1-2

 

- Phát triển đội ngũ

1-2

 

2. Chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải có trình độ như thế nào?

Dựa trên tiểu mục 5.2 trong Mục 5 của Bản mô tả công việc và khung năng lực áp dụng cho vị trí chuyên viên quản lý công tác người Việt Nam ở nước ngoài, được quy định trong Phụ lục IIC của Thông tư 01/2023/TT-BNG, thì các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ này cần đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ sau đây:

Yêu Cầu Trình Độ Đào Tạo

 • Ưu tiên có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao, hoặc ngoại ngữ.
 • Kiến thức bổ sung: tuân theo các quy định của cơ quan chủ quản.

Bồi Dưỡng và Chứng Chỉ

 • Có chứng chỉ bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng quản lý công việc như quy định dành cho công chức thuộc ngạch chuyên viên và tương đương.

Kinh Nghiệm và Thành Tích Công Tác

 • Có khả năng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của cơ quan hoặc đơn vị.
 • Có khả năng tổ chức và triển khai nghiên cứu, thực hiện các dự án, đề án trong lĩnh vực chuyên môn của cơ quan hoặc đơn vị.

Phẩm Chất Cá Nhân

 • Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, và nghiêm túc trong việc tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và quy định của cơ quan.
 • Có trách nhiệm cao trong công việc và trong tương tác với đồng nghiệp.
 • Khả năng cá nhân khác: Lý lịch rõ ràng và tuân thủ tiêu chuẩn của ngành.

Các Yêu Cầu Khác

 • Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định chủ trương, chính sách, giải pháp và kế hoạch về các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
 • Có khả năng cụ thể hóa và tổ chức hiệu quả việc thực hiện chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công việc được giao.
 • Có khả năng đề xuất chủ trương, xây dựng quy trình nội bộ và giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến nhiệm vụ và chức năng của đơn vị.
 • Hiểu và áp dụng kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hoạt động và thực thi, và có kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm.
 • Hiểu và áp dụng kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, và xây dựng các tài liệu, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành và lĩnh vực; biết cách thuyết trình, giảng dạy và hướng dẫn về nghiệp vụ trong ngành và lĩnh vực.
 • Thành thạo việc áp dụng kiến thức và kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản trong công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 • Có sức khỏe tốt và ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại.

 

3. Chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài có quyền hạn gì?

Dựa vào tiểu mục 5.2 trong Mục 5 của Bản mô tả công việc và khung năng lực cho vị trí chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, theo Phụ lục IIC kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BNG, chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được đảm bảo một loạt quyền và lợi ích, gồm:

 1. Trang thiết bị và Điều Kiện Làm Việc: Chuyên viên sẽ được cung cấp trang thiết bị và các điều kiện làm việc cần thiết theo quy định để thực hiện nhiệm vụ.
 2. Thông Tin Liên Quan: Chuyên viên sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn mà họ được giao.
 3. Đào Tạo và Bồi Dưỡng: Chuyên viên có cơ hội tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng theo quy định để nâng cao năng lực và kiến thức chuyên môn.
 4. Khen Thưởng và Tôn Vinh: Chuyên viên sẽ được tôn vinh và khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà họ được giao.
 5. Chế Độ và Chính Sách: Chuyên viên được hưởng các chế độ và chính sách được quy định theo luật pháp hiện hành.

Điều này giúp đảm bảo rằng chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài có môi trường làm việc thuận lợi và được đánh giá, khuyến khích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ.

 

4. Ý nghĩa các quy định trên về chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Các quy định về chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và thúc đẩy hiệu quả công việc của họ. Dưới đây là ý nghĩa của các quy định này:

 • Bảo Đảm Tính Chuyên Nghiệp: Quy định về trang thiết bị và điều kiện làm việc đảm bảo rằng chuyên viên có môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng khi họ đại diện cho quốc gia ở nước ngoài.
 • Truyền Thông Hiệu Quả: Cung cấp thông tin liên quan giúp chuyên viên hiểu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của họ. Điều này giúp đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao và đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong truyền thông.
 • Phát Triển Chuyên Môn: Khóa đào tạo và bồi dưỡng giúp cải thiện kiến thức và kỹ năng chuyên môn của chuyên viên. Điều này làm cho họ trở thành những chuyên gia có năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phức tạp trong công tác đối ngoại.
 • Khích Lệ và Động Viên: Khen thưởng và tôn vinh tạo động viên và khích lệ cho chuyên viên trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều này thúc đẩy động lực và tạo động cơ cho họ để làm việc hiệu quả hơn.
 • Bảo Đảm Quyền Lợi: Chế độ và chính sách đảm bảo rằng chuyên viên được đối xử công bằng và có đủ quyền lợi. Điều này bảo vệ quyền lợi của họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo rằng họ không phải lo lắng về vấn đề quyền lợi cá nhân.

Tóm lại, các quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ các chuyên viên về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, giúp họ thực hiện nhiệm vụ ngoại giao một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Công ty Luật Minh Khuê hoàn toàn tập trung vào việc đảm bảo lợi ích và yêu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi đặt mục tiêu lớn là trở thành đối tác pháp lý đáng tin cậy cho bạn. Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, mà còn chia sẻ kiến thức và thông tin quan trọng để giúp bạn nắm vững hơn về mọi khía cạnh của vấn đề pháp lý.
Cho dù bạn đang đối mặt với vấn đề pháp lý phức tạp hoặc chỉ cần tư vấn một vài câu hỏi đơn giản, hãy nắm bắt cơ hội liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến. Số hotline của chúng tôi là 1900.6162. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn.
Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi cam kết sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh nhạy và hiệu quả. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác và lòng tin mà quý khách hàng dành cho chúng tôi!