Nay ông muốn bán 01 căn nhà có sổ đỏ (đứng tên ông A) nhưng không giao kết hợp đồng chuyển nhượng được vì bị cho là mất năng lực hành vi dân sự. Ông A không có vợ con. Tình trạng nêu trên có làm hạn chế khả năng tham gia giao dịch của ông A không?  

Em xin trân thành cảm ơn!

Người gửi: V-Q-T.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự Công ty Luật Minh Khuê.

 Quy định về giao kết hợp đồng đối với người mất nặng lực hành vi dân sự ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi: 1900.6162 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Tranh chấp tiền đặt cọc trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bộ luật dân sự 2005   

Luật công chứng 2014  

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, về việc cho là ông A mất năng lực hành vi dân sự

Một người được coi là mất năng lực khi thỏa mãn các yêu cầu được quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự như sau:

"Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự  

1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện."

Theo đó một người chỉ được coi là mất năng lực hành vi dân sự khi có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan và được Tòa Án tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định. Trường hợp của bạn Ông A không bị Tòa Án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự nên ông ấy không được coi là người mất năng lực hành vi dân sự, hơn nữa theo thông tin bạn cung cấp thì ông ấy vẫn còn rất minh mẫn do đó không có căn nào để khẳng định ông A mất năng lực hành vi dân sự. Ông ấy không bị hạn chế khả năng giao dịch.

>> Xem thêm:  Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất nhanh nhất ?

Thứ hai, về khả năng tham gia giao dịch của ông A

Trường hợp của ông A việc xác lập được hợp đồng chuyển nhượng và công chứng hợp đồng chuyển nhượng được quy định tại Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng 2014 như sau:

"2. Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng.

Người làm chứng phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng. Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời, nếu người yêu cầu công chứng không mời được thì công chứng viên chỉ định."

Theo đó, hợp đồng chuyển nhượng hoàn toàn có thể tiến hành được nhưng phải có người làm chứng, người làm chứng có thể do ông A và người mua mời với điều kiện người đó phải từ đủ 18 tuổi trở lên và không có quyền và lợi ích liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng này.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự.

>> Xem thêm:  Mất năng lực hành vi dân sự được hiểu như thế nào?